Tworzenie stron WWW

Co powinna zawierać strona w standardzie WCAG 2.0 i 2.1?

Dostępność do stron internetowych powinna być jednakowa dla wszystkich odbiorców. W praktyce jednak osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnościami często mają dość ograniczone możliwości posługiwania się wieloma witrynami, które nie zostały w żaden sposób dostosowane do ich potrzeb. Naprzeciw takim sytuacjom pojawiły się stworzone przez międzynarodowe konsorcjum (W3C) wytyczne dotyczące dostępności treści internetowych WCAG. Jakie wymagania narzucają na twórców stron internetowych, kto w praktyce stosuje się do wytycznych WCAG i w jaki sposób należy wdrożyć je na stronie WWW?

Czym jest WCAG i jakie są jego wytyczne?

Pierwsza wersja wytycznych dotyczących dostępności stron internetowych została opublikowana w 1999 roku, a następnie zaktualizowana w 2008 roku do wersji WCAG 2.0 i w 2018 roku do wersji WCAG 2.1. Według ogólnych wymagań, aby strona była w pełni dostępna dla wszystkich, niezależnie od niepełnosprawności czy różnego rodzaju ograniczeń, konieczne jest spełnienie wszystkich kryteriów WCAG. W praktyce jest to praktycznie niemożliwe, a wielu twórców stron internetowych nie zdaje sobie nawet sprawy z istnienia takich wytycznych.

W Polsce, począwszy od 2012 roku, obowiązuje zestaw minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. 2012, pozycja 526), zgodnie z którym wszystkie podmioty publiczne posiadające własne serwisy internetowe (np.  ministerstwa, urzędy wojewódzkie, urzędy miast, szpitale czy biblioteki) powinny dostosować swoje strony WWW do standardu WCAG 2.0. 

Ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych z 4 kwietnia 2019 roku Sejm RP wprowadził do prawa polskiego nowe przepisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego, wskazując na potrzebę aktualizacji wymogów dla stron do wersji WCAG 2.1 oraz możliwość karania podmiotów publicznych za niespełnienie norm WCAG. Co to oznacza w praktyce?

Lista wymaganych elementów

Lista wymogów WCAG jest długa i została określona nie tylko w samej treści dyrektywy WCAG 2.0, ale też załącznikach Understanding WCAG 2.0 i Techniques for WCAG 2.0. Z założenia strony internetowe (a także aplikacje, klienci pocztowi i sklepy online) powinny spełniać wymogi postrzegalności, funkcjonalności, zrozumiałości i solidności. Strona powinna być:

  • Czytelna dla każdego, a więc zawierać alternatywne formy przedstawienia treści tekstowych, audio i wideo umożliwiające jej odbiór różnymi zmysłami i bez utraty informacji.
  • Wszystkie elementy jej interfejsu powinny być możliwe do użycia i obsłużenia z pomocą klawiatury, a każdy użytkownik powinien mieć wystarczającą ilość czasu na przeczytanie i przetworzenie wszystkich treści.
  • Projekt strony nie powinien zawierać elementów obrazów i video, które mogłyby stymulować napady padaczki. Co więcej, cała zawartość strony powinna być prezentowana w sposób zrozumiały dla użytkownika – treści muszą być czytelne, projektowane w sposób intuicyjny.
  • Elementy wykorzystywane do wywołania konkretnych funkcji na stronie nie powinny różnić się od siebie wyglądem w obrębie danego portalu.

Kiedy należy dostosować stronę do potrzeb osób niepełnosprawnych?

W Polsce przestrzeganie wytycznych WCAG 2.1 jest wymagane od wszystkich podmiotów publicznych, zgodnie z ustawą o Dostępności Cyfrowej Stron Internetowych i Aplikacji Mobilnych. Nie ma tym samym obowiązku, by wymogi takie wprowadzali twórcy innego rodzaju stron internetowych np. sklepy internetowe lub blogi.

Wiele firm decyduje się jednak coraz częściej na wdrożenie zasad WCAG 2.1 na swoich stronach internetowych, budując tym samym wizerunek firmy przyjaznej osobom niepełnosprawnym i otwartej na wszystkich użytkowników.

Jak wygląda przykład strony spełniającej kryteria WCAG?

Specjaliści home.pl odpowiedzialni byli w ostatnim czasie za realizację projektu strony internetowej zgodnie z wytycznymi WCAG 2.0 na potrzeby Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Sączu. Strona https://biblioteka-starysacz.pl należy do podmiotu publicznego, a więc zgodnie z ustawą musi spełniać podstawowe kryteria WCAG i być przystępną dla użytkowników bez względu na ich niepełnosprawności czy ograniczenia w zakresie korzystania z sieci.

Zgodnie z oczekiwaniami Klienta, a także ogólnymi zasadami projektowania funkcjonalnych stron WWW, zasadami UX i wytycznymi WCAG, w projekcie strony WWW wdrożyliśmy:

  • Indywidualne, proste i czytelne projekty graficzne nie rozpraszające uwagi od głównej treści,
  • Menu dostępności pozwalające na modyfikowanie ustawień strony i dopasowanie jej do potrzeb użytkownika,
Menu dostępności na stronie internetowej w standardzie WCAG
  • Prosty w obsłudze panel zarządzania stroną internetową i intuicyjne menu, także w formie kafelkowej, dla łatwiejszej obsługi,
Struktura strony internetowej w standardzie WCAG
  • Funkcjonalność strony responsywnej dostosowującą portal do obsługi z poziomu urządzeń mobilnych.

Dla ułatwienia obsługi z perspektywy administratora stronę zbudowaliśmy w oparciu o CMS WordPress, dodaliśmy również opcję tworzenia prostych ankiet. Dla ułatwienia kontaktu użytkowników z serwisem zintegrowaliśmy stronę z mapami Google oraz mediami społecznościowymi, wdrożyliśmy także formularz kontaktowy z zabezpieczeniem antyspamowym i polem do uzyskania zgody RODO oraz politykę cookies.

Struktura serwisu zawiera podstrony, na których treść jest zoptymalizowana pod kątem urządzeń mobilnych. Zawarliśmy ponadto galerię zdjęć, kalendarz wydarzeń oraz blog z podziałem na kategorie i możliwością wyszukiwania treści. Ważne wydarzenia i informacje dla użytkowników pojawiają się na stronie w formie komunikatów pop-up.

Tworzenie stron internetowych zgodnych z WCAG

Strona internetowa zgodna z wytycznymi WCAG 2.0 lub 2.1, przystosowana do potrzeb wszystkich użytkowników to kwestia, o którą warto zadbać niezależnie od tego, czy witryna należy do podmiotu publicznego, czy też nie. Bazując na elementach, które zostały wdrożone w ramach projektu strony dla biblioteki w Starym Sączu zauważamy, że sam wygląd strony, jej funkcjonalność i zawartość nie muszą odbiegać od współczesnych standardów UX czy atrakcyjnej szaty graficznej aby spełniać wymagania WCAG.

Jeżeli chcesz, aby Twoja strona była dostosowana do osób niepełnosprawnych – skontaktuj się z nami poprzez formularz pod adresem https://home.pl/tworzenie-stron-internetowych lub kliknij na poniższy przycisk.

home.pl wspiera rozwój firm w Internecie

home.pl jest największym w Polsce dostawcą usług internetowych dla klientów biznesowych i indywidualnych. Jako członek globalnej grupy United Internet firma jest liderem branży również w Europie.

#wspieramyrozwójfirm