Jak aplikacja ułatwia zarządzanie projektami? Sprawdzamy w akcji Microsoft Project Online

Aplikacje dla menadżerów projektów to spore ułatwienie w organizacji pracy zespołów. Sprawdź jak wygląda Microsoft Project Online oraz jak wspiera pracę nad projektem.