Jak zacząć zdalne lekcje z Google Classroom? – wskazówki dla nauczycieli

Dzięki Google Classroom nauczyciele otrzymują wsparcie w zarządzaniu lekcjami online i zdalnej współpracy z uczniami opartej o nauczanie, zdalne zadania domowe, przesyłanie materiałów i ocenianie.