Wpisz poszukiwane słowo i wciśnij Enter.

Jednolity plik kontrolny (JPK) – o czym powinien wiedzieć polski przedsiębiorca?

Jednolity plik kontrolny (JPK) – o czym powinien wiedzieć polski przedsiębiorca?

Jednolity Plik Kontrolny to w polskim systemie podatkowym nowość. Od przyszłego roku wszyscy przedsiębiorcy będą zobligowani do wdrożenia w swoich firmach odpowiedniego narzędzia, które przekaże na żądanie do organu podatkowego księgi oraz dokumenty księgowe. Część firm realizuje już to zadanie od 1 lipca 2016 (dotyczy dużych firm) oraz 1 stycznia 2017 (dla małych i średnich firm). Od 2018 roku wymóg prowadzenia JPK dotyczyć będzie również mikroprzedsiębiorstw. Co warto wiedzieć o JPK i jakie są zalety jego wprowadzenia, dowiesz się z poniższego artykułu.

Jaki jest cel wprowadzenia Jednolitego Pliku Kontrolnego?

Głównym celem narzędzia jest optymalizacja i skrócenie czasu procedury kontroli skarbowej przedsiębiorstwa. Dlatego też Ministerstwo Finansów ustaliło spójną i jednorodną dla wszystkich typów firm strukturę pliku. Co ważne, dzięki wprowadzeniu JPK kontrola skarbowa stanie się mniej uciążliwa dla przedsiębiorcy, gdyż proces weryfikacji danych na żądanie będzie zautomatyzowany. Dodatkowym atutem JPK jest odejście od papierowych dokumentów na rzecz elektronicznych, co jednocześnie wiąże się z oszczędnością czasu i środków. W efekcie przyśpieszy i usprawni to dotychczasowe kontrole podatkowe.

Jakie aplikacje wspierają format Jednolitego Pliku Kontrolnego?

Ministerstwo Finansów uznało, że aktualizowanie JPK jest konieczne w przypadku prowadzenia jakichkolwiek działań rozliczeniowych poprzez narzędzia elektroniczne np. programy komputerowe. Warto podkreślić, że już samo korzystanie np. z Notatnika celem wydruku faktury powoduje, że nasza firma musi prowadzić JPK na potrzeby kontroli. Dlatego ogólne zalecenie Ministerstwa Finansów oraz ordynacja podatkowa wskazuje na wprowadzenie JPK za pomocą np. arkusza Excel, jak również w aplikacjach działających w formacie SaaS (na serwerze dostawcy usługi). Do grona tych usług zalicza się programy do zarządzania magazynem i fakturami, m.in. oferowane przez home.pl fakturowanie online.

Jak wygląda struktura Jednolitego Pliku Kontrolnego?

Ordynacja podatkowa wskazuje, że budowa Jednolitego Pliku Kontrolnego opiera się na  strukturach ksiąg podatkowych oraz dowodów rozliczeniowych. W chwili obecnej JPK posiada 7 struktur tj.:

  • księgi rachunkowe JPK_KR
  • wyciąg bankowy JPK_WB
  • magazyn JPK_MAG
  • ewidencje zakupu i sprzedaży VAT – JPK_VAT
  • faktura VAT – JPK_FA
  • księga przychodów i rozchodów (KPiR) – JPK_PKPIR
  • ewidencja przychodów (ryczałt) – JPK_EWP

Dodatkowo każda ze struktur złożona jest z 3 sekcji:

  • część nagłówkowa – zawiera dane do identyfikacji (data utworzenia pliku, daty określające zakres informacji raportowanych w pliku, cel złożenia), jak również dane podmiotu (firma, NIP, adres itd.),
  • część merytoryczna – opisuje zdarzenia, które są zależne dla danej struktury JPK,
  • część kontrolna – w jej skład wchodzą sumy kontrolne, pozwalające ustalić prawidłowość odczytu wszystkich informacji.

Od kiedy JPK zacznie obowiązywać u przedsiębiorców?

Jednolity Plik Kontrolny od kilkunastu miesięcy jest prowadzony przez duże firmy. Jednakże już od 1 stycznia 2018 wszyscy przedsiębiorcy (włącznie z mikrofirmami) będą zobligowani do wysyłki JPK_VAT. W przypadku pozostałych struktur JPK za datę graniczną ustalono 1 lipca 2018. W tym dniu każda firma powinna posiadać w swoich zasobach odpowiednie rozwiązania, przygotowane z myślą o JPK.

Jakie są wymagania techniczne dla sporządzenia i wysłania Jednolitego Pliku Kontrolnego?

Szablon JPK udostępniło na swojej stronie internetowej Ministerstwo Finansów – http://www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/pp/jpk/jpk-dla-mikroprzedsiebiorcow. Plik w formacie .CSV wymaga posiadania aplikacji obsługującej arkusze w tym formacie (np. Office 365 lub Cloud Email Xchange w home.pl). Samo pobranie pliku to jednak pierwszy etap dostosowania swojej firmy do nowych wymogów.

Aby wysłać plik kontrolny JPK_VAT musisz również utworzyć Profil Zaufany. Możesz to zrobić przez Internet korzystając z serwisu pod adresem https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany#scenariusz-przez-internet . Po utworzeniu profilu wysłanie JPK będzie możliwe z użyciem aplikacji JPK KLIENT 2.0, która jest dostępna TUTAJ.

Pamiętaj, iż w przypadku użytkowania aplikacji Fakturowane online nie musisz instalować oraz pobierać dodatkowych aplikacji. Wszystkie czynności związane z generowaniem JPK_VAT wykonasz w panelu, poprzez zakładkę Ewidencje.

Obejrzyj, jak za pomocą Fakturowanie online w home.pl wygenerujesz JPK_VAT w kilka sekund.

TAGI: / / / /