Wpisz poszukiwane słowo i wciśnij Enter.

Mobilny podpis elektroniczny – dlaczego warto go mieć?

Mobilny podpis elektroniczny – dlaczego warto go mieć?

Mobilny podpis elektroniczny to absolutna nowość na polskim rynku technologicznym. Innowacyjne narzędzie do składania kwalifikowanego, bezpiecznego e-podpisu jest obecnie niezbędnikiem współczesnego przedsiębiorcy. Posiada on wszystkie zalety tradycyjnego podpisu kwalifikowanego, a dodatkowo umożliwia składanie e-podpisu za pomocą smartfona.

Czym jest podpis elektroniczny?

Podpis elektroniczny to narzędzie cyfrowe, które umożliwia złożenie podpisu na dokumentach elektronicznych, na przykład umowie zapisanej w formacie PDF. Podpis elektroniczny zawiera dane osoby fizycznej oraz inne informacje wybrane przez właściciela podpisu tj. nazwa firmy, adres etc. Do rozwiązań prywatnych np. w kontakcie z urzędem, instytucjami finansowymi lub podczas zawierania umowy cywilno-prawnej osób fizycznych wystarczy podpis z danymi osoby fizycznej. W rozwiązaniach komercyjnych, dedykowanym rozwiązaniem dla instytucji publicznych i biznesu jest certyfikat elektroniczny zawierający dane dodatkowe, pozwalające powiązać osobę z organizacją.

Podpis mobilny home.pl - SimplySign by Asseco
Podpis mobilny SimplySign by Asseco od home.pl pozwala podpisywać dokumenty elektroniczne. Pliki opatrzone ważnym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym zachowują pełną moc prawną, nawet po wygaśnięciu ważności certyfikatu podpisu.

Czym różni się podpis niekwalifikowany od kwalifikowanego?

Podpis niekwalifikowany (zwykły) to narzędzie identyfikacji elektronicznej, które tak samo jak podpis kwalifikowany (bezpieczny) pozwala podpisywać dokumenty cyfrowe. Główne różnice, między oboma rozwiązaniami to:

Podpis niekwalifikowany (zwykły) Podpis kwalifikowany (bezpieczny)
Nie wymaga osobistej weryfikacji tożsamości. Do jego wydania wystarczy kliknięcie w link weryfikacyjny w przypadku certyfikatu zawierającego wyłącznie adres e-mail lub przesłanie skanów dokumentów potwierdzających tożsamość i przynależność do organizacji w przypadku certyfikatu z rozszerzonymi danymi.   Wymaga osobistej weryfikacji tożsamości w jednym z wyznaczonych punktów potwierdzania tożsamości lub dostarczenia notarialnego potwierdzenia tożsamości.
Nie musi być przechowywany na bezpiecznym urządzeniu. Może być wyeksportowany w formie cyfrowej. Certyfikat musi być przechowywany na bezpiecznym urządzeniu oraz jest chroniony PINem. Nie ma możliwości wyeksportowania certyfikatu w formie cyfrowej poza bezpieczne urządzenie.
Nie powoduje skutków prawnych. Nie jest równy podpisowi odręcznemu. Posiada ograniczone możliwości dowodowe, np. podczas procesu sądowego. Powoduje skutki prawne. Podpis kwalifikowany jest równoważny podpisowi odręcznemu. Dokument z podpisem kwalifikowanym może pełnić rolę dowodową w procesie sądowym.
Nie weryfikuje się automatycznie w programach odczytujących dokumenty PDF, np. Adobe Reader. Wyświetla czerwony komunikat: certyfikat nieważny. Weryfikuje się automatycznie w programach odczytujących dokumenty PDF, np. Adobe Reader. Wyświetla zielony komunikat: certyfikat ważny.

Czy podpis kwalifikowany równa się podpisowi odręcznemu?

5 września 2016 polski parlament uchwalił ustawę O usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej. Dostosowała ona krajowe przepisy regulujące rynek tożsamości elektronicznej do europejskiego rozporządzani Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 910/2014 z 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE, zwanego dalej eIDAS. Zgodnie z art. 25 rozporządzenia eIDAS podpis złożony za pomocą certyfikatu kwalifikowanego posiada moc prawną równoważną podpisowi odręcznemu. Dzięki ujednoliceniu przepisów, podpis kwalifikowany jest akceptowany na terenie całej Unii Europejskiej. Pozwoliło to przedsiębiorcom na przyspieszenie procesów biznesowych, zawieranie umów oraz zwiększenie możliwości integracji i implementacji sprzedaży produktów i usług na terenie całej Unii Europejskiej.

Jak wygląda wizualizacja podpisu elektronicznego w dokumencie PDF?

Jakie elementy mogą się pojawić na podpisie?

 • logo firmy lub skan podpisu odręcznego/ skan parafki,
 • informacja kto i kiedy podpisał dokument,
 • powód podpisu (opcjonalnie),
 • miejsce, w którym dokonano podpisu (opcjonalnie),

Czy e-dowód z warstwą elektroniczną zawiera podpis kwalifikowany?

Od 4 marca 2019 Polacy mogą składać wnioski o nowe dowody osobiste zawierające warstwę elektroniczną. Plastikowy dokument nie zmieni swojej funkcji, w dalszym ciągu za jego pomocą będziemy potwierdzać naszą tożsamość lub polskie obywatelstwo. Nowością będzie możliwość zaimplementowania w plastikową kartę bezstykowej struktury elektronicznej, która zawierać będzie nasz osobisty certyfikat elektroniczny.

Dowód elektroniczny - przykładowy wygląd
eDowód nie posiada certyfikatu podpisu kwalifikowanego, jedynie przestrzeń do zainstalowania go. Dobrą alternatywą dla tego rozwiązania jest kwalifikowany podpis cyfrowy w chmurze.

Elektroniczny podpis osobisty, który otrzymamy wraz z e-dowodem, w chwili obecnej możemy wykorzystać głównie do kontaktów z urzędem. Niestety, na chwilę obecną uwierzytelnienie użytkownika odbywa się z wykorzystaniem dedykowanego czytnika e-dowodu w samym urządzenie, do którego trzeba udać się osobiście. Oczywiście istnieje możliwość kupienia własnego czytnika, dzięki czemu będziemy mogli składać podpisy w domu za pośrednictwem naszego komputera, jednak w chwili obecnej ceny takich urządzeń są bardzo wysokie.

Nawet w sytuacji gdy jesteśmy posiadaczami nowego e-dowodu i wyposażyliśmy się w czytnik karty bezstykowej, podpis złożony za pośrednictwem certyfikatu osobistego nie będzie posiadał właściwości podpisu kwalifikowanego. Ministerstwo Cyfryzacji obeszło tę sytuację tworząc miejsce w kontenerze certyfikatów w naszym e-dowodzie. Dzięki temu możesz wgrać certyfikat kwalifikowany na e-dowód, wymaga to jednak własnej inicjatywy.

Dodatkowo zgubienie dokumentu będzie wiązało się z utratą nie tylko dowodu ale również nośnika podpisu elektronicznego, co spowoduje dodatkowe problemy i koszty. Kwestą sporną pozostaje również wgrywanie certyfikatów kwalifikowanych z rozszerzonymi danymi np. danymi firmy na e-dowody osób fizycznych. Może więc rozsądniej jest uwolnić się od rozwiązań kartowych i przejść do rozwiązań mobilnych zapewniających nie tylko bezpieczeństwo i wygodę, ale również oszczędność czasu i pieniędzy.

Czym różni się tradycyjny podpis kwalifikowany od podpisu mobilnego?

Tradycyjny podpis kwalifikowany musi być przechowywany na bezpiecznym urządzeniu w formie karty kryptograficznej lub tokena, który uniemożliwia wyeksportowanie certyfikatu na zewnątrz. Dodatkowo w celu użycia tradycyjnego e-podpisu, wymagane jest dodatkowe urządzenie w formie czytnika, które musimy podłączyć do komputera. Powoduje to oczywiste ograniczenia w postaci możliwości podpisania dokumentów tylko w domu lub w pracy. Dodatkowo naraża nas na dodatkowe koszty zakupu czytnika kart kryptograficznych.

Podpis mobilny odpowiedzią na powyższe bolączki. W odróżnieniu od już nieco archaicznego podpisu tradycyjnego umożliwia on podpisanie dokumentów bezpośrednio na smartfonie, niezależnie czy korzystasz z systemu Android czy iOS. Dodatkowo dzięki technologii mobilnej otrzymujesz możliwość podpisywania dokumentów z poziomu swojego komputera, bez użycia karty kryptograficznej i czytnika.

Mimo braku fizycznego urządzenia do przechowywania certyfikatu, Twój podpis jest w 100% bezpieczny dzięki silnemu 2-składnikowemu zabezpieczeniu w postaci indywidualnego kodu OTP z aplikacji mobilnej oraz PINowi.

Przykładem podpisu mobilnego jest m.in. SimplySign by Asseco w home.pl, który jest wykorzystywany zarówno w sprawach osobistych jak i do użytku biznesowego.

Dla kogo przeznaczony jest mobilny podpis kwalifikowany?

SimplySign by Asseco od home.pl przeznaczony jest zarówno dla osób fizycznych jak i dla przedstawicieli administracji publicznej oraz biznesu. Podpis kwalifikowany współpracuje z czołowymi systemami administracyjnymi w Polsce, co w efekcie przyspiesza załatwianie wszelkich spraw urzędowych oraz usprawnia procesy biznesowe i księgowe.

Kwalifikowany podpis elektroniczny użyjesz między innymi z:

 • programem Płatnik do podpisywania deklaracji ZUS,
 • e-Deklaracjami,
 • ZUS PUE,
 • JPK do składania Jednolitego Pliku Kontrolnego,
 • GIIF,
 • e-KRS,
 • OSK – komunikacji z Ośrodkami Szkolenia Kierowców,
 • e-zdrowia w celu wysyłania dokumentacji medyczna w formie elektronicznej,
 • e-zwolnienia w celu wysyłania zwolnień w formie elektronicznej,
 • PSE – Polskie Sieci Energetyczne,
 • CEIDG – komunikacji z Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej,
 • ePUAP w celu logowania lub rejestracji,
 • JEDZ w celu korzystania z platformy do e-zamówień,
 • Systemem Emp@tia
 • e-KRK,
 • ePEFRON2,
 • UDO

Powyżej znajdują się najważniejsze systemy z których skorzystamy za pośrednictwem kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Należy również pamiętać, że podpis kwalifikowany to również doskonałe narzędzie w relacjach B2B, które zwiększa bezpieczeństwo w komunikacji biznesowej.

Jak uzyskać mobilny podpis kwalifikowany w home.pl?

W celu uzyskania kwalifikowanego podpisu mobilnego w home.pl:

 1. Wejdź na stronę home.pl i dodaj do koszyka SimplySign by Asseco. Opłać zamówienie.
 2. Po opłaceniu zamówienia i zaksięgowaniu środków otrzymasz e-mail z indywidualnym kodem do aktywacji aktywacji usługi. Z e-maila przejdź do strony aktywacji usługi SimplySign by Asseco, która pomoże Ci wygenerować odpowiednie dokumenty potrzebne do wydania certyfikatu.
 3. Skontaktuj się z wybranym punktem potwierdzania tożsamości, np. eSIGN i umów wizytę w celu zweryfikowania Twojej tożsamości. Pamiętaj, aby zabrać wygenerowane dokumenty oraz dowód osobisty i fakturę zakupu SimplySign w home.pl, aby otrzymać specjalną zniżkę na weryfikację tożsamości w eSIGN.
 4. Przejdź przez weryfikację tożsamości, w kolejnym kroku Urząd Certyfikacji wyda Twój mobilny kwalifikowany podpis elektroniczny.
 5. Zainstaluj aplikację SimplySign na smartfonie i podpisz pierwszy dokument.

Jak zweryfikować tożsamość dla podpisu kwalifikowanego taniej?

Dzięki współpracy home.pl i firmy eSIGN klienci, którzy zakupili certyfikat SimplySign w Marketplace home.pl będą mogli skorzystać ze specjalnej zniżki na weryfikację tożsamości. Aby zweryfikować swoją tożsamość w obniżonej cenie 150 zł netto (cena standardowa 250zł netto), wystarczy pokazać przedstawicielowi firmy eSIGN fakturę zakupu certyfikatu SimplySign w home.pl. 

Specjalna oferta dotyczy wydania certyfikatu w wersji standardowej, tj. do 7 dni od daty weryfikacji tożsamości. W cenę wliczony jest koszt dojazdu do klienta na terenie miasta wojewódzkiego. Po zakupieniu certyfikatu SimplySign w home.pl zachęcamy do skorzystania ze specjalnej promocji i weryfikacji tożsamości w eSIGN.