Wpisz poszukiwane słowo i wciśnij Enter.

Jak pracować z danymi w Google Sheets? 10 porad, które ułatwiają zarządzanie arkuszami

Jak pracować z danymi w Google Sheets? 10 porad, które ułatwiają zarządzanie arkuszami

Tabele i wykresy to Twoja codzienna praca? Przyśpiesz ją dzięki naszemu poradnikowi. Arkusze Google to aplikacja, dzięki której zadanie związane z obróbką danych będzie dla Ciebie łatwiejsze. Poznaj 10 sposobów na lepsze zarządzanie arkuszami kalkulacyjnymi w tym narzędziu.

Praca zdalna to dla Ciebie teraz codzienność? Zobacz, jakie szkolenia Google Workspace oferujemy. Nasi eksperci pomogą wdrożyć te systemy w Twojej firmie i wytłumaczą pracownikom, jak efektywnie z nich korzystać.

Jak tworzyć i używać tabel przestawnych?

Na swoim komputerze otwórz plik online w Arkuszach Google.

Tworzenie pliku w Arkusze Google

Stwórz i wybierz zakres komórek, z których chcesz stworzyć tabelę przestawną. Ważne: każda kolumna musi mieć osobny nagłówek.

Przykładowe kolumny w Arkusze Google

W górnym menu kliknij opcję Dane, a następnie Tabela przestawna. Wybierz czy tabela przestawna ma zostać wstawiona do Nowego arkusza czy do Istniejącego arkusza.

Tworzenie tabeli przestawnej w Google Sheets

W prawym bocznym panelu wyświetliły się opcje Edytora tabeli przestawnej.

 • Pozycja Wiersze;
 • Pozycja Kolumny;
 • Pozycja Wartości;
 • Pozycja Filtry.

W dowolnej chwili możesz dodawać, usuwać i edytować zakres prezentowanej tabeli przestawnej.

Aby dodać nowy wiersz lub kolumnę, kliknij przycisk Dodaj, a następnie wybierz zakres danych;

Edytowanie wartości tabeli przestawnej w Arkusze Google

Aby usunąć wybrany wiersz lub kolumnę, kliknij tabelę przestawną, a następnie w menu bocznym przy wybranym zakresie danych kliknij ikonę krzyżyka.

Edycja tabeli przestawnej w Google Arkusze

Aby schować menu boczne, kliknij w dowolne pole poza obrębem tabeli przestawnej. Aby przywrócić menu boczne, kliknij z powrotem w dowolne pole tabeli przestawnej w arkuszach Google Workspace.

Jak nazwać zakres komórek?

Na swoim komputerze otwórz plik online w Arkuszach Google.

Tworzenie arkuszu w Google

Zaznacz zakres komórek, któremu chcesz nadać nazwę, a następnie w panelu górnym kliknij Dane i wybierz Zakresy nazwane.

Zakres komórek - Arkusze Google

W prawym bocznym menu wpisz wybraną nazwę zakresu i kliknij Gotowe.

Edytor nazw w Arkuszach Google - tabela przestawna

Stworzenie nowej nazwy wykresu zawiera ograniczenia:

 • Możesz użyć wyłącznie liter, cyfr oraz podkreśleń;
 • Nie możesz rozpoczynać nazwy od cyfry ani wyrazów „true” lub „false”;
 • Nie możesz użyć spacji ani znaków interpunkcyjnych;
 • Nowa nazwa nie może przekroczyć limitu 250 znaków;

Aby podkreślić stworzony zakres danych, kliknij w jego nazwę w prawym, bocznym menu.

Arkusze Google

Jak sortować dane?

Aby posortować wybrany zakres danych:

Na swoim komputerze otwórz plik online w Arkuszach Google.

Zaznacz grupę komórek, które chcesz posortować, a następnie w górnym menu wybierz Dane i kliknij Sortuj zakres.

Sortowanie danych w tabeli - Google Sheets

Określ, która kolumna ma być posortowana w pierwszej kolejności oraz czy dane mają być ułożone rosnąco czy malejąco.

Zakres sortowania tabel w Arkuszach Google
 1. Za pomocą przycisku + możesz dodać kolejną kolumnę. Sortowanie zostanie wykonane zgodnie z kolejnością reguł.
 2. Po kliknięciu Sortuj wybrany zakres zostanie posortowany.

Aby posortować cały arkusz:

Na swoim komputerze otwórz plik online w Arkuszach Google.

Kliknij literę kolumny, według której chcesz posortować arkusz.

Kolumny w Arkusze Google

Kliknij wybraną kolumnę prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij sortowanie rosnące (od A do Z) lub malejące (od Z do A).

Sortowanie kolumny w arkuszach

Jak tworzyć listy rozwijane w komórce?

Aby utworzyć listę rozwijaną w Arkuszach Google:

Na swoim komputerze otwórz plik online w Arkuszach Google.

Zaznacz zakres komórek, z których chcesz utworzyć listę, a następnie w górnym menu kliknij Dane i Sprawdź poprawność danych.

Tworzenie list rozwijanych w Arkuszach Google
 1. W polu Kryteria wybierz:
  • Lista z zakresu: wybierz zakres komórek, które mają znaleźć się na liście;
  • Lista elementów: wpisz pozycje rozdzielając je przecinkami, nie używając spacji;
 2. Jeżeli w komórce znajdzie się dana, która jest niezgodna z żadną pozycją na liście, pojawi się ostrzeżenie. Jeśli chcesz, aby inni użytkownicy mogli wpisywać wyłącznie pozycje z listy, w ustawieniach Sprawdzania poprawności danych zaznacz: Odrzuć wprowadzone dane obok opcji Jeśli dane są nieprawidłowe.
 3. Kliknij Zapisz. W komórkach pojawi się nowa lista rozwijana.

Jak utworzyć automatyczną serię w Google Workspace?

Na swoim komputerze otwórz plik online w Arkuszach Google.

 1. W kolumnie lub wierszu wpisz dane w co najmniej dwóch sąsiednich komórkach.
 2. Zaznacz wybrany zakres komórek. W prawym dolnym rogu pojawi się niebieski kwadrat.
Generowanie automatycznej serii w G Suite - Arkusze Google

Przeciągnij wybrany zakres komórek przytrzymując kursorem niebieski kwadrat o dowolną ilość komórek w dół lub bok:

Jeśli wybrany zakres komórek tworzy serię dat lub liczb, będzie ona kontynuowana w zaznaczonych komórkach;

Jeśli wybrany zakres komórek nie tworzy serii dat ani liczb, lista wartości zostanie zduplikowana w wybranych komórkach;

Wprowadzanie wartości - arkusz Google

Przeciągnięcie danych wiersza w dół w Arkuszach Google

Przeciąganie wartości w arkuszu

Przeciągnięcie danych wiersza w bok w Arkuszach Google

Jak używać reguł formatowania warunkowego w Arkuszach Google?

Na swoim komputerze otwórz plik online w Arkuszach Google.

Nowy arkusz w Arkusze Google

Zaznacz zakres komórek, w których chcesz zastosować reguły formatowania.

Formatowanie tabeli

Kliknij Formatuj, a następnie Formatowanie warunkowe. W prawym, bocznym rogu pojawi się pasek narzędzi formatowania warunkowego.

Formatowanie warunkowe w G Suite - narzędzie Arkusze Google (Google Sheets)

Aby utworzyć regułę formatowania warunkowego:

W opcji Jeden kolor, w sekcji Formatuj komórki, jeśli… wybierz warunek, który będzie aktywować regułę. W sekcji Styl formatowania wybierz natomiast jak ma zareagować formatowanie podczas spełnienia ustalonych warunków.

Ustawianie reguł formatowania w Google Sheets

W opcji Skala kolorów, w sekcji Podgląd możesz wybrać skalę kolorów. Określ wartości minimalne i maksymalne.

Kliknij Gotowe.

Jak dzielić na kolumny, usuwać duplikaty i spacje w Arkuszach Google?

Jak dzielić dane na kolumny w Arkuszach Google?

Arkusze Google udostępniają możliwość podzielenia wybranego zakresu danych na kilka kolumn, np. poprzez zastosowanie defragmentatora, np. przecinka. Aby podzielić tekst na kolumny:

Na swoim komputerze otwórz plik online w Arkuszach Google.

Wklej dane lub wykorzystaj te, które już znajdują się w arkuszu.

Dzielenie danych na kolumny w narzędziu Google Sheets (Arkusze Google)

Zaznacz dane, w górnym menu kliknij Dane, a potem Podziel tekst na kolumny.

Fragmentator w Arkusze Google

Arkusz automatycznie wykryje rodzaj separatora. Jeżeli chcesz zmienić rodzaj separatora, kliknij Separator, a następnie wybierz wybrany separator z listy.

Dodawanie przecinka jako separatora w Arkusze Google

Jak usuwać wiersze z powtarzającymi się danymi w Arkuszach Google?

Na swoim komputerze otwórz plik online w Arkuszach Google.

Wybierz zakres danych, z którego chcesz usunąć duplikaty, następnie w górnym menu kliknij Dane, a potem Usuń duplikaty.

Wybierz z których kolumn mają zostać usunięte duplikaty.

Usuwanie duplikatów w tabeli dla Arkuszy Google - Google Sheets

Kliknij Usuń duplikaty.

Komunikat o usuwaniu duplikatów z arkusza

Jak usunąć dodatkowe spacje w Arkuszach Google?

Na komputerze otwórz plik w Arkuszach Google.

Na swoim komputerze otwórz plik online w Arkuszach Google.

Wybierz zakres danych do usunięcia nadmiarowych spacji.

Usuwanie zbędnych spacji w tabeli - Arkusze Google

W górnym menu kliknij Dane, a następnie Usuń spacje.

Usuwanie spacji w Arkusze Google

Nadmiarowe spacje zostały usunięte.