Domeny

Co słychać na rynku domen .pl? [raport NASK]

W sierpniu NASK udostępnił raport z drugiego kwartału 2013 dotyczący rynku nazw domeny .pl Raport znajdziecie pod adresem adresem www.dns.pl/NASK_Q2_2013_RAPORT.pdf Liczba aktywnych domen .pl na koniec drugiego kwartału wyniosła ponad 2.4 mln i wzrosła o blisko 37,7 tys. w stosunku do kwartału pierwszego.

Wyniki polskiego rejestru w 2013 roku

Polski rejestr uplasował się na 6 miejscu w Unii Europejskiej przed rejestrem hiszpańskim. Jeszcze rok temu polski rejestr polski znajdował się na 5 miejscu, aczkolwiek wzmożony wzrost rejestracji domen francuskich wywindował rejestr domen .fr na 4 miejsce w rankingu. Niekwestionowanym liderem pozostaje w dalszym ciągu rejestr domen niemieckich z blisko 15,5 mln obsługiwanych domen .de

źródło: www.dns.pl
źródło: www.dns.pl

Liderem w obsłudze nazw domeny .pl pozostaje home.pl z udziałem na poziomie 21,31%, dalsze miejsca zajmują Netart S.K.A. (16,99%) i Consulting Service (9,51%). Co ciekawe pierwszy raz w historii publikacji raportów NASK od 2008 roku doszło to zmiany składu w pierwszej trójce rejestratorów – podium opuściła szczecińska firma Az.pl, która spadła na czwarte miejsce w rankingu.

Która firma hostingowa posiada najwięcej domen?

Największy udział w rejestracji nowych domen zanotował home.pl (23,92%) wyprzedzając Netart S.K.A. (16,75%) i Az.pl (11,03%). Cieszy duży wolumen rejestracji nowych domen w NASK (blisko 257 tys.), co może być sygnałem ożywienia na rynku domen .pl

Ważnym wskaźnikiem determinującym kondycję danego rejestru jest poziom odnowień domen. W drugim kwartale 2013 w NASK poziom odnowień domen .pl wyniósł 59,51% i był wyższy o 0,55% od wartości na koniec 2012 roku. Wskaźnik odnowień domen .pl wzrósł do 59,51%, mimo to jest on niski patrząc na konkurencyjne końcówki, przykładowo wskaźnik odnowień dla domen .eu wyniósł w analogicznym kwartale okazałe 85%.

źródło: www.dns.pl
źródło: www.dns.pl

Drugi kwartał na rodzimym rynku domen .pl należy uznać za udany. Zanotowano wzrosty najważniejszych wskaźników oraz widać możliwości do dalszych wzrostów w przyszłych kwartałach. Cieszy nas przede wszystkim zaufanie jakim darzą nas nasi klienci co ma bezpośrednie odzwierciedlenie w bardzo dobrych wynikach home.pl

home.pl wspiera rozwój firm w Internecie

home.pl jest największym w Polsce dostawcą usług internetowych dla klientów biznesowych i indywidualnych. Jako członek globalnej grupy United Internet firma jest liderem branży również w Europie.

#wspieramyrozwójfirm