Wpisz poszukiwane słowo i wciśnij Enter.

Ochrona praw autorskich w internecie. Co powinien wiedzieć e-przedsiębiorca?

Ochrona praw autorskich w internecie. Co powinien wiedzieć e-przedsiębiorca?

Jak przedstawić towar w e-sklepie, aby zachęcał do zakupu? Przedsiębiorcy radzą sobie z tym na rozmaite sposoby. Dodają wyszukane teksty, zdjęcia, prezentacje oraz filmy. Niestety, bardzo często zapominając o zapewnieniu ochrony tych treści zarówno z biznesowego, jak i prawnego punktu widzenia. W ten sposób narażają się, często nieświadomie, na wykorzystanie tych materiałów przez nieuprawnione osoby.

Wpis powstał przy współpracy z naszym partnerem Rzetelna Grupa Sp. z o.o.

Opisy i zdjęcia produktów w sklepie internetowym

Zdjęcia i opisy produktów mają istotny wpływ na sukces e-biznesu. Dobrze zrobione zdjęcie, ciekawy i wyczerpujący opis może skłonić nas do wyboru konkretnego sklepu. Wielu właścicieli sklepów i serwisów internetowych, jednocześnie prowadzi bloga, czy też zamieszcza eksperckie artykuły na stronie internetowej, budując w ten sposób swoją markę i wizerunek.

Przedsiębiorcy budując treść na swoje strony wykorzystują kilka popularnych modeli działania. Jednym z nich jest zakup licencji, czyli dostępu do bazy zdjęć (popularne banki zdjęć) i opisów danych towarów. Jest to wygodne i szybkie rozwiązanie, ale w wielu przypadkach nie zbuduje przewagi konkurencyjnej, choćby z tego powodu, że wielu przedsiębiorców korzysta z tych samych źródeł.

Drugim modelem, z którego chętnie korzystają e-sprzedawcy jest wynajęcie profesjonalnej firmy, która przygotuje dla nas unikatowe zdjęcia oraz treści na stronę. W tym przypadku bardzo ważną kwestią są prawa autorskie do opracowywanych materiałów. Należy pamiętać o tym, że prawa autorskie przekazać można jedynie w formie pisemnej. Każde tego typu zlecenie powinno być poparte umową, która odpowiednio zabezpiecza przekazanie praw do opracowanych materiałów. Bez tego zabezpieczenia zainwestowane środki finansowe i czas mogą pójść na marne.

W kolejnym modelu działania e-sprzedawca może postawić na samodzielną pracę i przygotowanie zdjęć wraz z opisami. Wbrew pozorom nie jest to rozwiązanie najprostsze, niewymagające prawnych zabezpieczeń. Jeżeli treści są przygotowywane przez pracownika przedsiębiorcy, zatrudnionego na umowę o pracę, nie ma konieczności dbania o przekazanie praw autorskich, jeżeli wykonywana praca wynika z zakresu obowiązków. Jeżeli dany pracownik jest zatrudniony na umowę zlecenie lub umowę o dzieło, kwestie przekazania praw autorskich majątkowych powinny być uregulowane w zawartej umowie.

Bezprawne wykorzystanie materiałów

Często spotykanym zjawiskiem jest bezprawne kopiowanie zdjęć i treści. Przedsiębiorca, który w ten sposób został okradziony, powinien w pierwszej kolejności wysłać wezwanie do zaprzestania łamania praw autorskich do firmy, która dopuściła się takiego działania. Może on również złożyć pozew przeciwko takiemu nieuczciwemu konkurentowi, domagając się odpowiednio zaprzestania stosowania takiej praktyki, odszkodowania w zakresie nieuprawnionego wykorzystania materiałów. Z drugiej strony, częste są przypadki podważania wiarygodności takiego stwierdzenia, gdzie druga strona stoi na stanowisku, że to ona ma prawa autorskie do wskazanych treści.

Z praktyki wynika, że sądy uznają wytwór naszej pracy za utwór prawnie chroniony, jeżeli znajdują się w nim choć minimalne cechy własnej, samodzielnej twórczości. Pamiętać należy również o tym, że indywidualny charakter twórczości trzeba umieć udowodnić przywołując odpowiednie fakty. Może się okazać, że właśnie ta kwestia jest niezwykle trudna do wykonania dla przedsiębiorcy.

Skuteczna ochrona, czyli jaka?

Jeżeli przedsiębiorca, we własnym zakresie, samodzielnie przygotowuje treści, opisy i zdjęcia, powinien zadbać o ich odpowiednią ochronę prawno-autorską, aby nikt bezprawnie nie wykorzystywał stworzonego przez niego dzieła. Jeżeli treści opracowuje firma zewnętrzna, na podstawie zawartej umowy zapewne będzie możliwość wykazania i udowodnienia, że prawo własności należy do danego przedsiębiorcy.

Problem z udowodnieniem może pojawić w momencie, gdy treści były opracowane samodzielnie. W razie sporu ważne jest, aby mieć możliwość przedstawienia niepodważanego dowodu, na którym widać, kiedy powstała dana treść. Do tego celu można skorzystać z poświadczenia notarialnego lub poświadczeń firmy prawniczej.

Jeżeli przedsiębiorca wykaże, że każdą opracowywaną treść poświadcza przez zaufaną stronę trzecią i robi to regularnie, przykładowo od kilku miesięcy a nawet lat, wówczas dowód taki nabiera na znaczeniu. Druga strona sporu ma problem, by udowodnić swoją rację.

Podsumowując, uznanie konkretnego opisu za utwór w myśl przepisów o prawie autorskim, nie jest proste. Uzależnione jest od wielu czynników i za każdym razem podlega indywidualnej ocenie. Dlatego też, w przypadku problemów z uznaniem twórczości za utwór, możemy posłużyć się rozwiązaniem wynikającym z ustawy o ochronie baz danych.

Na rynku jest sporo tego rodzaju podmiotów, które oferują usługę poświadczenia treści lub autorstwa treści. Warto korzystać z firm cieszących się dobrą reputacją i zaufaniem. Klienci home.pl mają możliwość skorzystania z indywidualnej ochrony swoich autorskich treści, w ramach usług oferowanych przez rekomendowanego partnera home.pl, firmę Rzetelna Grupa.

Ochrona znaku towarowego

Znakiem towarowym może być każde oznaczenie dające się przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie to pozwala na odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa. Taki znak może przybrać formę rysunku, pojedynczego wyrazu, ornamentu, kompozycji kolorystycznej, układu przestrzennego – w tym w formie towaru lub opakowania.

Ochrona znaków towarowych ma znaczenie w sytuacji, gdy przedsiębiorca chce chronić markę swojego e-biznesu lub produkuje towary i chce uchronić swoją inwestycję przed nieuczciwymi praktykami konkurencji. Rozpoczęcie starań o ochronę znaku towarowego należy rozpocząć do złożenia wniosku o rejestrację w Urzędzie Patentowym RP. Dzięki temu można uzyskać ochronę znaku nie tylko na terenie Polski, ale także całej Unii Europejskiej.

Jednym z najważniejszych elementów jest wskazanie zakresu ochrony, na jaki zostanie udzielone prawo wyłączne. Przedsiębiorca ustala zakres ochrony na podstawie klasyfikacji składającej się z ponad 40 klas. Ważne – dobrane klasy powinny zabezpieczać wszelkie możliwe obszary działań przedsiębiorcy. Dotyczy to zarówno od ochrony w internecie, jak i przekazów marketingowych.

Po przeprowadzeniu badania formalno-prawnego i merytorycznego Urząd Patentowy wydaje decyzję albo o odmowie udzielenia prawa ochronnego, albo jego udzieleniu na okres 10 lat. Ochronę znaku towarowego można przedłużać na kolejne 10 lat. Ochrona może zatem być nieograniczona w czasie. Potwierdzeniem uzyskania ochrony jest wydany przez Urząd Patentowy dokument – świadectwo ochronne na znak towarowy.

Procedura rejestracji znaku towarowego, dostarcza przedsiębiorcom wielu problemów.  To czasochłonna i skomplikowana procedura. W ramach usług świadczonych przez Rzetelną Grupę przedsiębiorcy mogą liczyć na pełne wsparcie w kompleksowej ochronie znaków towarowych i patentów.

Usługi związane z regulaminami e-sklepów znajdują się w dodatkach do platformy eSklep.