Wpisz poszukiwane słowo i wciśnij Enter.

Plesk Panel – jak zainstalować inną wersję PHP?

Plesk Panel – jak zainstalować inną wersję PHP?

Jeżeli wybrałeś serwer Cloud VPS z instalacją Panelu Plesk – na początku będziesz dysponował tylko jedną wersją PHP dla Twoich stron WWW (jest to wersja 5.4). Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby zainstalować na serwerze nawet kilka wersji.  Pamiętaj jednak, iż pozostawienie możliwości wyboru  starej wersji PHP nie jest dobrym rozwiązaniem ze względu na bezpieczeństwo. Korzystanie z nowych wersji interpretera skryptów jest mocno wskazane również pod kątem użycia nowoczesnych aplikacji, które wymagają najczęściej PHP w wersji 5.5, 5.6 a nawet 7.x (jak w przypadku WordPressa).

Jak zainstalować nową wersję PHP w Panel Plesk?

Instalacja nowej wersji PHP przebiega w dokładnie taki sam sposób, jak każdego modułu w Plesk. W tym celu przejdź do zakładki Aktualizacje i podnoszenie parametrów, a następnie wybierz Dodaj/Usuń Komponenty. Poczekaj kilkanaście sekund na załadowanie nowego menu i rozwiń drzewko Web hosting -> PHP interpreter versions. W tym miejscu zaznacz preferowane wersje PHP do instalacji (WAŻNE – w tym miejscu można również usuwać konkretne wersje PHP!), a następnie kliknij „Kontynuuj”. Instalacja może potrwać do kilku minut.

Nowa wersja PHP została zainstalowana – co dalej?

Instalacja nowej wersji PHP nie oznacza od razu jej aktywacji dla poszczególnych serwisów WWW. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy z poziomu instalacji modułów usunęliśmy dotychczasowe interpretery PHP i wybraliśmy do instalacji wyłącznie jedną wersję.  Jeżeli pozostawiliśmy sobie więcej możliwości, musimy daną wersję aktywować ręcznie w domenie. Przejdź do głównego okna Plesk i rozwiń opcje dla wybranego serwisu (domeny). Wybierz opcję Ustawienia PHP i z górnego menu wybierz zainstalowaną wcześniej wersję. Po zapisaniu zmian poczekaj kilkanaście sekund, zanim nowa wersja PHP będzie działać poprawnie.