Wpisz poszukiwane słowo i wciśnij Enter.

Jak firmy radzą sobie z JPK? Jakie zmiany pojawią się w lipcu?

Jak firmy radzą sobie z JPK? Jakie zmiany pojawią się w lipcu?

Mikrofirmy mają za sobą wysyłkę pierwszych JPK_VAT. Jak wynika z informacji przekazanych przez Ministerstwo Finansów, poradziły sobie z tym całkiem nieźle. 94,5% przedsiębiorców złożyło w terminie JPK_VAT za styczeń 2018 r. Spośród 650 mln faktur wykazanych w JPK_VAT 85 tys. będzie wymagać szczegółowego sprawdzenia przez Krajową Administrację Skarbową (KAS). Dlatego część przedsiębiorców otrzymała lub otrzyma e-maile lub SMS-y z prośbą o weryfikację swoich rozliczeń. To jednak nie koniec nowych obowiązków. Od lipca br. każdy przedsiębiorca, który prowadzi swoje księgi w formie elektronicznej, oprócz miesięcznej wysyłki JPK_VAT na żądanie urzędu będzie musiał przekazywać faktury, księgi, wyciągi bankowe, stany magazynowe w formacie JPK.

Autorka artykułu jest Joanna Dmowska – Redaktor Naczelna Biuletynu VAT

Więcej treści na infor.pl

Jak funkcjonuje JPK_VAT?

Od rozliczenia za styczeń każdy przedsiębiorca, który rozlicza VAT, musi wysyłać swoją ewidencję zakupów i sprzedaży w formacie JPK. Wysyłka JPK_VAT budziła duży niepokój wśród przedsiębiorców, gdyż obowiązek dotknął również mikroprzedsiębiorców, jeśli nie korzystają ze zwolnienia z VAT. Ministerstwo Finansów starało się pomóc przedsiębiorcom, udostępniając darmowy program do wysyłki e-mikrofirma, jednak korzystanie z niego i samodzielna wysyłka nie należały do najprostszych. Dlatego większość przedsiębiorców skorzystała zapewne z komercyjnych programów lub pomocy biur rachunkowych.

Prawie 95% przedsiębiorców udało się wysłać JPK_VAT za styczeń. Nie ma jeszcze danych za luty. Trwa weryfikacja złożonych rozliczeń.

MF przekazało, że w rozliczeniu za styczeń  85 tys. faktur budzi ich podejrzenie, że mogą to być tzw. puste faktury. Zostały one wystawione przez ponad 36 tys. podmiotów. Kwota VAT na tych fakturach to prawie 105 mln zł.  Najczęściej pojawiające się błędy to:

 • uwzględnianie w JPK_VAT zakupu faktur VAT wystawionych przez podmioty, które nie są czynnymi podatnikami VAT,
 • rozbieżności co do kwot transakcji wykazanych przez podatników i ich kontrahentów,
 • nieskładanie JPK_VAT przez podmioty, które mają taki obowiązek.

Przedsiębiorcy, u których wstępna analiza wykryła rozbieżności, otrzymają e-maile z adresu dppt.automat@mf.gov.pl  (podpisane „Ministerstwo Finansów”). Będą one zawierać prośbę o sprawdzenie JPK_VAT, a w przypadku stwierdzenia błędów – skorygowanie złożonej deklaracji VAT lub/i pliku JPK_VAT. Pytania i wątpliwości należy kierować bezpośrednio do swoich urzędów skarbowych.
Ci, którzy nie zgłosili w urzędzie skarbowym lub nie podali w przesłanym JPK_VAT swojego adresu e-mail, otrzymają powiadomienia pisemne lub SMS.

MF zachęca do samodzielnych korekt, gdy podatnik stwierdzi, że popełnił błąd. Korekta nie niesie za sobą żadnych negatywnych konsekwencji.

Jakie nowe obowiązki czekają podatników w lipcu?

Od 1 lipca 2018 r. na podatników zostanie nałożony kolejny obowiązek. Na żądanie organów podatkowych każdy podatnik, który prowadzi księgi w formie elektronicznej, będzie musiał przekazywać w formacie JPK:

 • faktury (JPK_FA),
 • księgi rachunkowe (JPK_KR, JPK_PKPiR, JPK_EWP),
 • stany magazynowe (JPK_MAG),
 • wyciągi bankowe (JPK_WB).

Nadal będzie istniał obowiązek przekazywania co miesiąc ewidencji w formacie JPK_VAT, który dotyczy wszystkich podatników VAT czynnych. Jest to obowiązek niezależny od przekazywania m.in. faktur na żądanie organów podatkowych.

Przeanalizujmy zatem, kogo dotknie nowy obowiązek. Będzie dotyczył każdego podatnika, który prowadzi księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych. Obowiązek ten nie dotyczy podatników, którzy prowadzą księgi podatkowe i dowody księgowe tradycyjnie, w formie papierowej.

W tym przypadku będą obowiązywały następujące zasady:

 • faktury i księgi będą przekazywane na żądanie; nie będzie obowiązku comiesięcznego przekazywania faktur;
 • faktury i księgi będą przekazywane za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznych nośnikach danych; inaczej niż w przypadku JPK_VAT możliwe jest ich przekazywanie np. na pendrivie;
 • obowiązek przekazywania faktur w formacie JPK_FA, jak wynika z komunikatu MF, dotyczy obecnie tylko faktur sprzedażowych; faktury zakupowe nie będą musiały być przekazywane w formacie JPK;
 • przekazywać trzeba będzie tylko wskazane księgi lub faktury za okres określony w wezwaniu, gdyż wezwanie będzie musiało zawierać wskazanie rodzaju ksiąg podatkowych lub dowodów księgowych, które mają być przekazane, oraz okresu, którego dotyczą. Jak czytamy w wyjaśnieniach MF:

Co do zasady, struktury JPK będą stosowane przez organy podatkowe dla okresów już rozliczonych. Możliwe będzie również żądanie dostarczenia danych dotyczących dowodów (faktur), co do których zaistniał już obowiązek ich wystawienia.

MF określa strukturę wszystkich formatów JPK. Jednak do tej pory nie udostępniło jeszcze programu, który umożliwiłby zapisywanie i przekazywanie faktur w formacie JPK.

Jeśli do końca czerwca 2018 r. nic się nie zmieni w tym temacie, podatnicy będą musieli zaopatrzyć się w programy, które umożliwią im wywiązywanie się z tych obowiązków. Warto wcześniej zapoznać się z tym problemem, gdyż jak pokazuje już prawie dwuletnie doświadczenie dużych przedsiębiorców, m.in. struktura JPK_FA jest najbardziej skomplikowana. Problem stwarzają m.in. faktury walutowe.