Wpisz poszukiwane słowo i wciśnij Enter.

Windykacja nie tylko dla dużych firm – zarejestruj się na szkolenie BIG InfoMonitor

Windykacja nie tylko dla dużych firm – zarejestruj się na szkolenie BIG InfoMonitor

Z analiz wykonanych na wielu branżach przez BIG InfoMonitor wynika, że firmy mają ogromne problemy ze spłatą swoich zobowiązań. Najbardziej ten problem dotyka przedsiębiorców z sektora handlowego. Mimo zauważalnego wzrostu liczby firm zalegających z płatnościami wobec partnerów, wciąż niewielu właścicieli upomina się o swoje pieniądze, aczkolwiek zdają sobie sprawę z konsekwencji  współpracy z firmą, od której nie spływają płatności za towary czy usługi.

Przedsiębiorcy przywiązują też małą wagę do sprawdzania swoich kontrahentów, zarówno nowych jak i aktualnych. Tymczasem praktyka pokazuje, że najczęściej zawodzą właśnie partnerzy biznesowi, z którymi relacje trwają ponad trzy lata. Bardzo ważne jest, aby wiązać się biznesowo z firmą, która potrafi zadbać o spływ należności i przywiązuję wagę do regularności spłat wobec odbiorców. Jeśli jest skupiona wyłącznie na sprzedaży i zdobywaniu kontraktów, prędzej czy później zemści się to również na jej dostawcach.

Jakie problemy powodują zaległe faktury?

Przeterminowane faktury nie tylko utrudniają regulowanie własnych zobowiązań przez firmy, ale mają również negatywny wpływ na pozyskiwanie nowych klientów i utrzymanie wiarygodności finansowej. Mimo świadomości konsekwencji wynikających z zatorów płatniczych, firmom brakuje mobilizacji do działań. Nie pomagają nawet wprowadzone w Polsce rozwiązania prawne, takie jak np. możliwość naliczania odsetek karnych dla płatności przychodzących od firm po upływie 30 dni od wymagalności faktury. Brak reakcji na opóźnienia lub dopuszczanie do zwiększania terminu zaległości dużym błędem. 2/3 firm czekających na płatność ponad 60 dni nie dostają całości należności, a czekające kilka miesięcy nie odzyskują pieniędzy w ponad 50% przypadków.

Jak uzyskać narzędzia do sprawdzenia wiarygodności partnera biznesowego?

18.06.2019 o godzinie 10.00 odbędzie się webinar prowadzony przez eksperta BIG InfoMonitor, który przedstawi narzędzia windykacyjne dostępne dla przedsiębiorców współpracujących z BIG. Kliknij link i zapisz się już dziś pod adresem https://webhomepl.clickmeeting.pl/profesjonalna-windykacja-nie-tylko-dla-duzych-firm-/register

Jak zmniejszyć ryzyko braku płatności?

Aby skutecznie obniżyć ryzyko braku płatności trzeba korzystać z różnych narzędzi, które będą dostosowane do potrzeb i sytuacji w jakiej się znalazła dana firma i specyfiki danej branży. Nie ma jednego narzędzia, które można zastosować za każdym razem, na każdy problem i w każdej sytuacji. Nie mniej jednak o należności trzeba upominać się jak najszybciej.

Pierwszym krokiem powinno być wysłanie wezwania do zapłaty z ostrzeżeniem o wpisie do rejestru dłużników prowadzonego przez Biuro Informacji Gospodarczej. Wezwanie mobilizuje do płacenia, ponieważ żadna firma nie chce trafić na listę dłużników, ponieważ utrudni sobie dostęp do kredytów i innych źródeł finansowania tj. leasing czy faktoring. I co najważniejsze w biznesie, straci też wiarygodność w oczach innych kontrahentów. Poza tym brak reakcji oznacza przystanie na zaistniałą sytuację, dłużnik będzie więc regulował swoje zobowiązania najpierw tym, którzy wykazują mniej cierpliwości.

Warto też rozpocząć współpracę z Biurem Informacji Gospodarczej i za jego pośrednictwem wysyłać wezwania do zapłaty do opornych płatników. Usługa nie jest zarezerwowana dla korporacji, z powodzeniem korzysta z niej wielu małych i średnich przedsiębiorców.

Takich biur jest w Polsce kilka. Najlepiej podjąć współpracę z którymś z wiodących albo współpracować z wieloma, ale na to mogą sobie najczęściej pozwolić największe firmy lub takie, które mają wielu dłużników. Jednym z większych BIG-ów jest BIG InfoMonitor posiadający w swojej bazie danych 76 mln informacji gospodarczych (informacji o długach oraz zobowiązaniach spłaconych w terminie do 30 dni od daty wymagalności), prawnie uznawanych za informacje pozytywne.

By nawiązać współprace z BIG InfoMonitor wystarczy wypełnić formularz na stronie https://home.pl/biuro-informacji-gospodarczej/.

Aby podpisać umowę trzeba posiadać poświadczenie, że reprezentuje się przedsiębiorstwo lub ma się prawo do jego reprezentowania, czyli musi się być umocowanym w KRS. Dzięki usłudze BIG InfoMonitor można weryfikować wybranych kontrahentów oraz zabezpieczać swoją firmę przed zatorami płatniczymi w przyszłości.

Jak wybrać firmę windykacyjną?

Biuro Informacji Gospodarczej umożliwia przede wszystkim windykację miękką. Oprócz wpisu do rejestru dłużników, można za jego pośrednictwem wysłać wezwania do zapłaty oraz powiadomienie o wpisie. Celem tych działań jest polubowne rozwiązanie problemu i jednoczesne uprzedzenie dłużnika, że w przypadku dalszego zwlekania ze spłatą, będą stosowane inne metody egzekwowania długów. Po zarejestrowaniu się w BIG-u można również – korzystając z Systemu BIG.pl – wysłać dłużnikowi wezwania do zapłaty.

BIG InfoMonitor dzięki współpracy z zewnętrznym partnerem –  firmą windykacyjną Obligo, pomaga również w windykacji polubownej i w ostateczności także sądowej.

Wybór odpowiedniej firmy windykacyjnej nie jest łatwy. Warto związać się z taką, która została pozytywnie zweryfikowana przez BIG InfoMonitor. Zaletą takiej współpracy jest również to, że można zlecić sprawę do windykacji wprost z systemu Rejestru Dłużników, czyli tego samego miejsca, do którego wpisuje się zobowiązania i ewentualnie dłużników.


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat możliwości windykacyjnych oraz narzędzi do weryfikacji partnerów biznesowych? Zarejestruj się na nasze szkolenie 18.06 o godz. 10:00 z ekspertem BIG InfoMonitor pod adresem https://webhomepl.clickmeeting.pl/profesjonalna-windykacja-nie-tylko-dla-duzych-firm-/register