Webinary

Odpowiadamy na pytania z webinaru – Nasza marka w sieci: jak kompleksowo zabezpieczyć firmowy brand w Internecie?

Podsumowujemy ostatni webinar Akademii home.pl w 2020 roku!

Mam pytanie: lepsza domena .eu czy .com?

Domena .eu wskazuje na europejskie pochodzenie firmy i jej produktów.
Innymi słowy adres .eu  będzie kojarzyć się klientowi z europejską jakością i tradycyjnie wysokimi standardami wykonania. Ponadto, producent czy sprzedawca, który posługuje się stroną z końcówką .eu podlega ustawodawstwu europejskiemu (ponieważ tylko firmy z siedzibą w UE mogą rejestrować domeny .eu) a co za tym idzie będzie w odbiorze bardziej wiarygodny oraz bezpieczniejszy dla klientów i kontrahentów.
Używając adresu z .eu pozytywnie wyróżniamy siebie i naszą ofertę.   

Czy symbole matematyczne są znakami zastrzeżonymi w nazwach domen i firm/ na logotypach?

Poniżej znajdą Państwo dopuszczalne znaki w nazwach .eu:
Dozwolone znaki oraz ich kombinacje –

Nazwy domen bez diakrytyki (tj. bez znaków narodowych, non IDN) mogą posiadać:

 • Litery alfabetu od a do z
 • Cyfry od 0 do 9
 • Myślnik (-)
 • Nazwy te mogą być rejestrowane tylko z końcówką .eu.
 • Żadna nazwa domeny nie może rozpoczynać się ani kończyć myślnikiem (-).
 • Nazwy domen nie mogą zawierać myślnika (-) na trzeciej (3) i czwartej (4) pozycji.

Nazwa domen z diakrytyką (IDN) mogą posiadać:

 • Litery alfabetu od a do z
 • Cyfry od 0 do 9
 • Myślnik (-)
 • Znaki systemu Unicode z cyrylicy, alfabetu greckiego i łacińskiego. Kliknij tutaj aby zobaczyć pełną listę dostępnych znaków.
 • Nie wolno mieszać znaków z różnych alfabetów (np. z alfabetu łacińskiego, greckiego czy cyrylicy) w jednej i tej samej nazwie  domeny. Oznacza to, że każda nazwa może składać się wyłącznie ze znaków z jednego (1) alfabetu, przy czym nazwy pisane w alfabecie łacińskim będą kończyły się na .eu, nazwy pisane w cyrylicy będą miały zawsze końcówkę .ею, a nazwy pisane w alfabecie greckim będą miały końcówkę .ευ.  Cyfry od 0 do 9 oraz myślnik są traktowane jako integralna część każdego alfabetu i mogą występować zarówno w łacińskim i greckim alfabecie oraz w cyrylicy.
 • Żadna nazwa domeny nie może rozpoczynać się ani kończyć myślnikiem (-).
 • Nazwy domen nie mogą zawierać myślnika (-) na trzeciej (3) i czwartej (4) pozycji równocześnie z wyjątkiem sytuacji kiedy myślniki są porzedzone znakami ‘xn”, a nazwa domeny może byc konwertowana na poprawne IDN.

Nazwy domen składające się wyłącznie z cyfr:

 • składają się wyłącznie z cyfr od 0 do 9 oraz myślnika
 • mogą być zarejestrowane zarówno z końcówką .eu, końcówką .ею oraz .ευ

Długość nazwy domeny oraz nazwy w IDNs

Najkrótsza nazwa domeny IDN musi mieć minimum dwa (2) znaki (nie licząc końcówki .eu bądź jej wariantów w innych dopuszczalnych alfabetach) po zamianie z dużych liter na małe i normalizacji. Niniejsze ograniczenie w przypadku domen IDN, dotyczy długości nazwy jeszcze przed jej przeksztaceniem na ACE string. Niektóre nazwy domen, które posiadają dwa znaki mogą jednak zostać uznane za zbyt krótkie. Dzieje się tak w przypadku pewnych dwuliterowych kombinacji, które są reprezentowane przez pojedynczy znak w systemie Unicode.

Nazwa domeny nie może być dłuższa niż 63 znaki (nie licząc końcówki .eu bądź jej wariantów w innych dopuszczalnych alfabetach) po zamianie z dużych liter na małe i normalizacji na ACE string.

Mam -e-sklep, ale pojawił się konkurent pod tą sama nazwą. Czy to jest normalne?

Nie można zarejestrować identycznej nazwy domeny z tą samą końcówką .eu. O ile pojawi się nazwa e-sklepu o łudząco podobnej nazwie do naszej strony albo nazwy naszego produktu, i o ile sklep ten oferuje zbliżone produkty i usługi do naszych – to możemy czuć się zaniepokojeni, ponieważ może to ewentualnie świadczyć o rejestracji nazwy domeny w celach spekulatywnych, czy o rejestracji w złych intencjach.

Warto w takim przypadku skontaktować się z abonentem nazwy domen,  a jeśli komunikacja z takim abonentem okaże się bezskuteczna to można wnieść sprawę do Sądu Arbitrażowego (https://eurid.eu/pl/rejestracja-domeny-eu/spory-prawne-dotyczace-rejestracji-domen/

Rejestrację nazwy domeny .eu (oraz jej dalszych wariantów w pozostałych dopuszczalnych alfabetach) można zaskarżyć w przypadku, kiedy spełnione są poniższe obydwie przesłanki kumulatywnie:

 • posiadają Państwo prymarne prawo do danej nazwy domeny, ponieważ np. są w posiadaniu znaku towarowego/ handlowego, który bezpośrednio nawiązuje do nazwy domeny; oraz
 • abonent nazwy domeny zarejestrował domenę w celach spekulatywnych bądź wykorzystuje ją w złej wierze,

w takim przypadku skargę można wnieść do sądu arbitrażowego, w ramach tzw. procedury pozasądowego rozstrzygania sporów (Alternative Dispute Resolution, ADR), albo dochodzić swych praw przed sądem właściwym w ramach klasycznej procedury sądowej.

Jak, Pani zdaniem, prezentują się domeny z końcówką .info?

Z założenia adresy z końcówką .info miałyby wskazywać na strony informacyjne.

Jednak rejestracja domeny z końcówką .info nie jest limitowana  – tzn. może ją zarejestrować ktokolwiek w dowolnym celu, podobnie jak domeny com, net i org (a w przeciwieństwie do takich domen jak edu czy coop). Innymi słowy strona z .info nie ma wyraźnego charakteru ani pochodzenia dla odbiorcy. Rejestr .info planuje wprowadzić zabezpieczenie DNSSEC dla swoich stron (domeny .eu oferują takie zabezpieczenie od 2010r.).

Zapraszamy do udziału w kolejnych webinarach home.pl już od 13 stycznia!

home.pl wspiera rozwój firm w Internecie

home.pl jest największym w Polsce dostawcą usług internetowych dla klientów biznesowych i indywidualnych. Jako członek globalnej grupy United Internet firma jest liderem branży również w Europie.

#wspieramyrozwójfirm