Wpisz poszukiwane słowo i wciśnij Enter.

Odpowiadamy na pytania z webinaru – Jak chronić adres strony oraz znak towarowy w sieci?

Odpowiadamy na pytania z webinaru – Jak chronić adres strony oraz znak towarowy w sieci?

Dziękujemy za Twój udział w Akademii home.pl. Poniżej podpowiadamy na wszystkie zadane pytania podczas webinaru „Jak chronić adres strony oraz znak towarowy w sieci?„.

Czy posiadanie znaku towarowego np „allegro” powoduje, że właściciel domeny/konta na fb o tej samej nazwie będzie musiał z niej zrezygnować na moją rzecz?

Nabycie ZT nie zapewnia nam automatycznych praw do adresu domenowego. Aby z sukcesem zaskarżyć rejestrację domeny w Sądzie Arbitrażowym, powinnyśmy udowodnić, że spełnione zostały dwie przesłanki łącznie:

•       skarżący posiada prymarne prawo do danej nazwy domeny, ponieważ np. jest w posiadaniu znaku towarowego, który bezpośrednio nawiązuje do nazwy domeny; 

oraz

•       udowodnimy, że aktualny abonent nazwy domeny zarejestrował domenę w celach spekulatywnych bądź wykorzystuje ją w złej wierze.

Czy otrzyma się fakturę na tę transakcję, aby zaliczyć to do kosztów firmy?

Nie. Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) nie wydaje faktur VAT. 

Jeżeli ma się znak towarowy i niebawem upływa termin ważności, to czy przez tę pokazywaną w prezentacji stronę można go przedłużać?

Znak towarowy Unii Europejskiej (ZTUE) zachowuje ważność przez 10 lat. Można ją przedłużać bezterminowo, każdorazowo o 10 lat. Sześć miesięcy przed wygaśnięciem rejestracji EUIPO pisemnie informuje właściciela, jego pełnomocnika lub inną zarejestrowaną osobę uprawnioną, że rejestracja wymaga przedłużenia. Nieprzekazanie takiej informacji nie ma wpływu na wygaśnięcie rejestracji, a Urząd nie ponosi odpowiedzialności za nieprzedłużenie ważności znaku.

Wniosek o przedłużenie można złożyć online, korzystając z formularza wniosku o przedłużenie: https://euipo.europa.eu/ohimportal/pl/online-requests-apply-now

Więcej informacji: https://euipo.europa.eu/ohimportal/pl/application-procedure

Jeśli ktoś wcześniej zarejestrował domenę bez znaku towarowego a ja obecnie zechcę zarejestrować znak towarowy i go zdobędę, to czy osoba posiadająca domenę będzie musiała ją odstąpić?

Z faktu, że ktoś zarejestrował domenę wcześniej niż my otrzymaliśmy znak towarowy nie wynika automatycznie, że doszło do rejestracji w złej wierze bądź w celach spekulatywnych. Dlatego wszystko będzie zależało od konkretnych okoliczności. O ile nie uda nam się udowodnić, że domena została zarejestrowana w celach spekulatywnych (bądź w złej wierze), to ogólnie rzecz biorąc, sąd nie będzie miał podstaw by odebrać abonentowi domenę, którą ten prawidłowo zarejestrował. Przynamniej nie będzie to możliwe w ramach procesu arbitrażowego (który zakłada spełnienie dwóch przesłanek jednocześnie – vide punkt 1.).   

Czy znak towarowy zabezpiecza domeny inne niż z rozszerzeniem .eu?

Znak towarowy obejmuje ochroną samą nazwę domeny – np. „allegro” w adresie „allegro.eu”. Oznacza to, że ochrona prawna w ramach ZT nie odnosi się do samej końcówki .eu, co do której nikt nie może nabyć praw wyłączności. Innymi słowy, znak towarowy chroni nazwę domeny, a nie cały adres domenowy i właśnie dlatego ZT może znakomicie przydać się w sporach prawnych dla różnych adresów stron z różnymi końcówkami (np. allegro.pl, allegro.eu, allegro.com, itd.).

Czy prowadzący działalność jednoosobową może złożyć wniosek o rejestrację znaku towarowego (np. logo i nazwa)?

Tak. Zgłoszenia znaku towarowego Unii Europejskiej może dokonać każda osoba fizyczna lub prawna z dowolnego kraju na świecie.

Więcej informacji: https://euipo.europa.eu/ohimportal/pl/application-procedure

Więcej informacji na temat programu wsparcia ochrony własności intelektualnej dla MŚP (SME Fund):https://euipo.europa.eu/ohimportal/pl/online-services/sme-fund


Zapraszamy do udziału w kolejnych webinarach Akademii home.pl