Wpisz poszukiwane słowo i wciśnij Enter.

Co musisz wiedzieć o regulaminie sklepu internetowego?

Co musisz wiedzieć o regulaminie sklepu internetowego?

Prowadzenie sklepu internetowego wiążę się wieloma obowiązkami prawnymi nałożonymi na przedsiębiorcę, które określa ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną i zapisy w ustawie o ochronie praw konsumentów. Możesz wywiązać się z nich w regulaminie sklepu internetowego – dokumencie, który chroni zarówno interesy sprzedawcy, jak i konsumentów.

Aktualizacja artykułu: 8 lipca 2022

Czym jest regulamin sklepu internetowego?

Regulamin jest umową, którą Sprzedawca zawiera z klientem Sklepu, w którym opisane są warunki świadczenia usług drogą elektroniczną oraz warunki sprzedaży i obsługi posprzedażnej. Regulamin powinien być łatwo dostępny i klient powinien mieć możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy. Dodatkowo klient powinien mieć możliwość utrwalenia takiego dokumentu – czyli zapisania go np. na dysku komputera.

Co ważne, klient sklepu nie jest związany postanowieniami regulaminu, które nie zostały mu udostępnione przed zawarciem umowy oraz zapisami tego regulaminu, które są niezgodne z przepisami prawa lub są klauzulami niedozwolonymi.

Czy sklep internetowy świadczy usługi drogą elektroniczną?

Aspekt świadczenia usług jest niestety często pomijany przez e-sprzedawców, jednak z pkt widzenia ustawy takie funkcje jak np. prowadzenia konta klienta, newsletter, czy chociażby umożliwienie zamieszczenia opinii w sklepie, są właśnie usługami jakie są świadczone za pośrednictwem sklepu internetowego.

Regulamin dla sklepu internetowego

Z tego powodu za pośrednictwem regulaminu powinny zostać spełnione wymagania ustawy tj. opis rodzajów i zakresu usług, warunki ich świadczenia, w tym wymagania techniczne, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług, tryb postępowania reklamacyjnego.

Dodatkowo sprzedawca powinien spełnić szereg obowiązków informacyjnych zaczynając od podania pełnych danych swojej firmy, poprzez poinformowanie klienta o tym, że nie może on dostarczać treści o charakterze bezprawnym, kończąc na zagrożeniach z jakimi klient może się spotkać korzystając z usług.

Umowa sprzedaży

Regulamin sklepu oprócz wymagań w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną powinien zawierać informacje:

 • o tym kiedy dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży i jakie są warunki jej zawarcia,
 • o dostępnych metodach zarówno dostawy jak i płatności
 • o prawie do odstąpienia od umowy wraz z wyjątkami, kiedy Konsument nie może odstąpić od takiej umowy, wraz z opisem w jaki sposób Konsument może od umowy odstąpić
 • o prawie do reklamacji wraz z opisem sposobu jej składania.

Klauzule niedozwolone w regulaminie

Klauzula niedozwolona (abuzywna) jest zapisem, który ogranicza prawa konsumenta, jakie wynikają z przepisów prawa. Klauzule niedozwolone powstają w większości przypadków nie tyle co ze złej intencji ich autora, lecz bardziej z braku dogłębnej znajomości prawa i doświadczenia w zakresie prawa konsumenckiego. Kolejnym źródłem klauzul jest chęć opisania pewnych praw konsumenta w sposób bardziej przystępny dla czytelnika, co czasami może prowadzić do tego, że nieświadomie je zaczniemy ograniczać.

Niestety fakt posiadania klauzuli niedozwolonej w regulaminie sklepu grozi otrzymaniem pozwu z sądu, który może złożyć nawet konsument, który nie dokonał zakupu w danym sklepie. Konsekwencje takiego pozwu mogą okazać się kosztowne, rozpoczynając od kosztów sądowych w kwocie około 1,5 tys. zł, a kończąc nawet na karze w wysokości 10% wartości przychodu za rok poprzedni.

Czy można skopiować regulamin sklepu internetowego? 

Regulamin sklepu internetowego jest utworem, więc chroni go prawo autorskie – jego kopiowanie nie jest dozwolone i może spowodować wiele poważnych konsekwencji dla Twojego e-biznesu. W najlepszym przypadku, jego właściciel (bądź autor) może poprosić Cię o usuniecie dokumentu ze strony sklepu lub usunięcie skutków naruszenia (np. publikacji oświadczenia). W gorszym scenariuszu – może zażądać zadośćuczynienia finansowego.  

Regulamin, który powielasz może także zawierać wspomniane wcześniej klauzury niedozwolone (co grozi karą pieniężną) lub być niedopasowany do branży – zawierać treści, które nie mają związku z Twoim biznesem (a to buduje nieprofesjonalny obraz całej firmy).

Generatory i wzory regulaminów dla sklepów internetowych

Przy korzystaniu z różnorakich generatorów i wzorów istniejących już regulaminów warto wziąć pod uwagę powyższe aspekty, a mianowicie fakt, iż takie narzędzia nie będą w stanie dopasować zapisów w dokumencie do charakterystyki Twojej firmy raz biznesu. Użycie ich jest pierwszym krokiem do wpadnięcia w pułapkę przy pierwszej okazji, gdy klient będzie chciał zwrócić towar lub podejmie próbę reklamacji.

Dokument regulamin traktuj jako coś unikalnego i fundamentalnego dla Twojej firmy. Jest to bowiem umowa, którą kupujący będzie zawierać z Tobą przy każdej okazji.

Top 10 wymogów prawnych sprzedaży przez internet 

Poniżej przedstawiamy najważniejsze wymogi formalne związane ze sprzedażą internetową:

 1. Każdy Sklep powinien udostępnić na stronie internetowej swoje dane tj. nazwę firmy, dane adresowe, dane rejestrowe firmy oraz co najmniej adres e-mail.
 2. Każdy Sklep powinien posiadać regulamin, określający prawa i obowiązki, zarówno klienta jak i Sprzedawcy, który jest wzorem między innymi umowy sprzedaży.
 3. Sprzedawca nie ma prawa dokonywać zmian zamówienia po jego złożeniu przez klienta w zakresie dotyczących ceny towaru, kosztów dostawy, czy też innych charakterystycznych parametrów zamówienia, np. koloru, modelu towaru itp.
 4. Każdy sklep internetowy musi udostępnić możliwość płatności przy odbiorze, czyli tzw. „za pobraniem”.
 5. Bez względu na wartość zamówienia sprzedawca nie może żądać zapłaty z góry za zamówienie, a także nie może uzależnić realizacji zamówienia od wpłaty jakiejkolwiek zaliczki.
 6. Klient ma 14 dni kalendarzowych na to, aby poinformować Sklep o tym, że chce skorzystać z prawa do zwrotu. Od momentu poinformowania właściciela sklepu online ma kolejne 14 dni na odesłanie towaru. W czasie wspomnianych 2 tygodni sklep powinien zwrócić zapłaconą kwotę. W dochowaniu terminów liczy się data wysłania zarówno oświadczenia o odstąpieniu jak i towaru. 
 7. Koszty odesłania towaru przy zwrocie pokrywa klient, ale sklep ma obowiązek zwrócić całą zapłaconą przez klienta kwotę, tzn. cenę towaru wraz kosztami wysyłki towaru ze sklepu do klienta.
 8. Klient może odpakować zamówiony towar, a nawet może wyjąć go z oryginalnego opakowania i np. podłączyć do prądu i sprawdzić, czy działa lub np. przymierzyć. Oczywiście są towary tj. kosmetyki, leki, żywność z krótkim terminem ważności, płyty CD, DVD i inne nośniki, których po otwarciu nie można zwrócić ze względu na charakter towaru.
 9. Klient może złożyć reklamację towaru w ciągu 26 miesięcy od daty otrzymania towaru. Dlaczego nie w ciągu 2 lat? Ponieważ ma dwa miesiące na złożenie reklamacji od momentu kiedy zauważył niezgodność towaru z umową, a w szczególnym przypadku może to być ostatni dzień obowiązywania odpowiedzialności sprzedawcy za wady towaru.
 10. Sklep powinien pokryć koszty transportu reklamowanego towaru w obie strony.

Jak stworzyć regulamin dla sklepu internetowego? Zamów go w home.pl

Uruchamiasz własny sklep, a może już taki posiadasz i chcesz zaktualizować swój regulamin, aby był najlepiej dopasowany dla Ciebie i Twoich klientów? Zapoznaj się z usługami regulaminów dla e-commerce pod adresem https://home.pl/regulamin-sklepu-internetowego/

Partnerem merytorycznym artykułu jest Rafał Stępniewski z firmy RzetelnyRegulamin.pl.