Polityka prywatności

Poniższa Polityka Prywatności określa w jaki sposób w serwisie blog.home.pl zbieramy, chronimy oraz przetwarzamy dane od użytkowników, którzy korzystają z serwisu blog.home.pl (dalej Serwis).

JAKIE DANE PRZETWARZAMY?

Zasadniczo dane, które gromadzimy nie umożliwiają identyfikacji osób fizycznych, korzystających z Serwisu. Są to dane geolokalizacyjne, demograficzne, techniczne (dotyczące rodzaju urządzenia wykorzystywanego przez użytkownika), statystyczne. Powyższe dane nie są danymi osobowymi w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych i nie podlegają szczególnym procedurom prawnym.

Zasady przetwarzania przez nas danych osobowych określają przepisy o ochronie danych osobowych, umowy, regulaminy i dokumenty informacyjne dotyczące warunków wykonywania czynności, w związku z którymi przetwarzamy określone dane osobowe. Powyższe przepisy prawa, umowy i dalsze dokumenty będą zwane w niniejszej polityce „Regulacjami dotyczącymi danych osobowych”.

KOMENTARZE

Użytkownicy mają możliwość tworzenia i publikowania komentarzy na stronach Serwisu. Narzędzie informatyczne służące do edycji i publikacji komentarzy (Disqus) jest własnością podmiotu zewnętrznego i jest zarządzane przez ten podmiot (Operator Disqus). Operator Disqus zbiera dane Użytkowników publikujących komentarze, umożliwiające lub potencjalnie umożliwiające identyfikację tych osób (dane osobowe) tj.: Imię i nazwisko, adres email oraz adres IP urządzenia, z którego dodano komentarz. Publikacja komentarzy na stronach Serwisu jest możliwa po wyrażeniu przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Operatora Disqus oraz po zapoznaniu się przez Użytkownika z klauzulą informacyjną na temat zasad przetwarzania tych danych oraz z polityką prywatności Operatora Disqus. Operator Disqus jest administratorem danych osobowych Użytkowników, o których mowa wyżej, w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych … (RODO). home.pl uzyskuje od Operatora Disqus dostęp do niektórych danych osobowych Użytkowników (numer IP, adres e-mail) jako odbiorca tych danych w rozumieniu RODO.

W JAKIM CELU ZBIERAMY DANE?

Zależy nam, abyś czuł się dobrze na stronach Serwisu oraz abyś mógł  swobodnie i sprawnie korzystać z udostępnionych przez nas treści. W związku z tym, dane które zbieramy, służą przede wszystkim  dla celów związanych z konfiguracją strony – nieustannie pracujemy nad rozwojem Serwisu i poprawiamy jego wygląd oraz działanie. Zebranie danych o użytkownikach pozwala nam na usuwanie błędów w działaniu Serwisu, oraz optymalizację jego funkcjonowania.

Ponadto, dane, które zbieramy służą nam do:

  • celów statystycznych – dzięki temu jesteśmy w stanie dostosować jeszcze lepiej treść serwisu do Twoich oczekiwań
  • celów reklamowych – w niektórych przypadkach korzystamy z zebranych danych, aby wyświetlić Tobie za pomocą zewnętrznych serwisów reklamy naszych usług. Dane służą do lepszej personalizacji reklam.

 

JAK CHRONIMY ZBIERANE PRZEZ NAS DANE?

Wszystkie dane są przesyłane szyfrowanym kanałem przez przeglądarkę internetową i umieszczane w aplikacjach zewnętrznych dostawców, do których używamy haseł oraz dodatkowych zabezpieczeń przed ingerencją osób trzecich. Dostęp do w/w aplikacji dostawców jest ograniczony zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa home.pl (dostępną na stronie internetowej https://regulaminy.home.pl/).

Zasady ochrony danych osobowych określają Regulacje dotyczące danych osobowych.

POLITYKA PLIKÓW “COOKIES”

„Cookies” to pliki tekstowe, dane informatyczne przechowywane w urządzeniach użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pozwalają m.in. zidentyfikować rodzaj urządzenia użytkownika i wyświetlać strony internetowe dostosowane do indywidualnych preferencji. Pliki „Cookies” zawierają najczęściej adres strony internetowej, czas przechowywania na urządzeniu użytkownika oraz własny unikatowy identyfikator.

„Cookies” używamy w celu optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu gromadzenia danych statystycznych, które pozwalają identyfikować sposób korzystania użytkowników ze stron internetowych. Daje to możliwość późniejszego ulepszania struktury i zawartości witryny, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Na stronach Serwisu nie gromadzimy przy pomocy plików „cookies” danych osobowych użytkowników.

Stosujemy “cookies” sesyjne (tymczasowe) oraz stałe. “Cookies” sesyjne przechowywane są na urządzeniu użytkownika do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. „Cookies” stałe przechowywane są przez zdefiniowany czas, który określany jest parametr zawarty w pliku „cookies” – użytkownik dysponuje możliwością ich ręcznego usunięcia.

“Cookies” stosowane przez partnerów operatora strony internetowej podlegają ich własnej polityce prywatności.

Oprogramowanie wykorzystywane do przeglądania stron WWW domyślnie dopuszcza umieszczanie plików “cookies” na urządzeniu końcowym. Użytkownik może dokonać właściwej konfiguracji przeglądarki, aby zablokować automatyczne akceptowanie plików “cookies” lub uzyskać każdorazową informację o przesłaniu pliku na urządzenie użytkownika. Właściwe informacje o obsłudze plików “cookies” oraz możliwych konfiguracjach dostępne są w ustawieniach przeglądarki. Poziom ograniczeń dotyczący stosowania plików „cookies” może wpłynąć na dostępność i funkcjonalności oferowane na stronie internetowej, aż do zablokowania możliwości jej prawidłowego użytkowania.

Dane użytkowników przeglądających stronę Serwisu są zbierane za pomocą plików „cookies” od dostawców zewnętrznych (Google Analytics, Facebook, Hotjar, Disqus).

LINKI DO SERWISÓW ZEWNĘTRZNYCH

Na stronie Serwisu mogą pojawiać się odnośniki do zewnętrznych serwisów internetowych (np. jako źródło cytatu/informacji), które nie są w żadnym stopniu powiązane z Serwisem oraz z home.pl. Serwisy te mogą posiadać własne polityki prywatności, z którymi należy zapoznać się samodzielnie.