Sklepy internetowe

Co musisz wiedzieć o regulaminie zanim otworzysz sklep internetowy?

Autorem tekstu jest Rafał Stępniewski z firmy RzetelnyRegulamin.pl Usługi związane z regulaminami e-sklepów znajdują się w dodatkach do platformy eSklep – szczegóły pod linkiem https://home.pl/sklepy-internetowe/

Otwierając sklep internetowy powinieneś zaznajomić się z przepisami prawa, które regulują prawa i obowiązki przedsiębiorcy. Podstawę prawną działań w internecie określa ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Dodatkowo jeżeli swoją ofertę kierujesz między innymi do konsumentów, wówczas obowiązkowo powinieneś być obeznany z zapisami ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

Jest jeszcze oczywiście szereg innych ustaw i kodeksów, które obowiązują bez względu na formę prowadzonej sprzedaży tj. Kodeks Cywilny, czy też ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

Czym jest regulamin Sklepu internetowego?

Regulamin jest umową, którą Sprzedawca zawiera z Klientem Sklepu, w którym opisane są warunki świadczenia usług drogą elektroniczną oraz warunki sprzedaży i obsługi posprzedażnej. Regulamin powinien być łatwo dostępny i Klient powinien mieć możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy. Dodatkowo Klient powinien mieć możliwość utrwalenia takiego dokumentu, czyli zapisania np. na dysku komputera.

Co ważne Klient sklepu nie jest związany postanowieniami regulaminu, które nie zostały mu udostępnione przed zawarciem umowy oraz zapisami tego regulaminu, które są niezgodne z przepisami prawa lub są klauzulami niedozwolonymi.

Czy sklep internetowy świadczy usługi drogą elektroniczną?

Aspekt świadczenia usług jest niestety często pomijany przez e-sprzedawców, jednak z pkt widzenia ustawy takie funkcje jak np. prowadzenia konta klienta, newsletter, czy chociażby umożliwienie zamieszczenia opinii w sklepie, są właśnie usługami jakie są świadczone za pośrednictwem sklepu internetowego.

Z tego powodu za pośrednictwem regulaminu powinny zostać spełnione wymagania ustawy tj. opis rodzajów i zakresu usług, warunki ich świadczenia, w tym wymagania techniczne, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług, tryb postępowania reklamacyjnego. Dodatkowo sprzedawca powinien spełnić szereg obowiązków informacyjnych zaczynając od podania pełnych danych swojej firmy, poprzez poinformowanie Klienta o tym, że nie może on dostarczać treści o charakterze bezprawnym, kończąc na zagrożeniach z jakimi Klient może się spotkać korzystając z usług.

Umowa sprzedaży

Regulamin sklepu oprócz wymagań w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną powinien zawierać informacje:

 • o tym kiedy dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży i jakie są warunki jej zawarcia,
 • o dostępnych metodach zarówno dostawy jak i płatności
 • o prawie do odstąpienia od umowy wraz z wyjątkami, kiedy Konsument nie może odstąpić od takiej umowy, wraz z opisem w jaki sposób Konsument może od umowy odstąpić
 • o prawie do reklamacji wraz z opisem sposobu jej składania.

Klauzule niedozwolone w regulaminie

Klauzula niedozwolona (abuzywna) jest zapisem, który ogranicza prawa konsumenta, jakie wynikają z przepisów prawa. Klauzule niedozwolone powstają w większości przypadków nie tyle co ze złej intencji ich autora, lecz bardziej z braku dogłębnej znajomości prawa i doświadczenia w zakresie prawa konsumenckiego. Kolejnym źródłem klauzul jest chęć opisania pewnych praw konsumenta w sposób bardziej przystępny dla czytelnika, co czasami może prowadzić do tego, że nieświadomie je zaczniemy ograniczać.

Niestety fakt posiadania klauzuli niedozwolonej w regulaminie sklepu grozi otrzymaniem pozwu z sądu, który może złożyć nawet konsument, który nie dokonał zakupu w danym sklepie. Konsekwencje takiego pozwu mogą okazać się kosztowne, rozpoczynając od kosztów sądowych w kwocie około 1,5 tys. zł, a kończąc nawet na karze w wysokości 10% wartości przychodu za rok poprzedni.

Top 10 wymogów prawnych sprzedaży przez internet

Poniżej przedstawiamy najważniejsze wymogi formalne związane ze sprzedażą internetową:

  1. Każdy Sklep powinien udostępnić na stronie internetowej swoje dane tj. nazwę firmy, dane adresowe, dane rejestrowe firmy oraz co najmniej adres e-mail.
  2. Każdy Sklep powinien posiadać regulamin, określający prawa i obowiązki, zarówno Klienta jak i Sprzedawcy, który jest wzorem między innymi umowy sprzedaży.
  3. Sprzedawca nie ma prawa dokonywać zmian zamówienia po jego złożeniu przez Klienta w zakresie dotyczących ceny towaru, kosztów dostawy, czy też innych charakterystycznych parametrów zamówienia, np. koloru, modelu towaru itp.
  4. Każdy sklep internetowy musi udostępnić możliwość płatności przy odbiorze, czyli tzw. „za pobraniem”.
  5. Bez względu na wartość zamówienia sprzedawca nie może żądać zapłaty z góry za zamówienie, a także nie może uzależnić realizacji zamówienia od wpłaty jakiejkolwiek zaliczki.
  6. Klient ma 10 dni kalendarzowych na to by poinformować Sklep o tym, że chce zwrócić towar. Od momentu poinformowania sklepu, Klient ma kolejne 2 tygodnie na odesłanie towaru do sklepu. W czasie wspomnianych 2 tygodni sklep powinien zwrócić zapłaconą kwotę. W dochowaniu terminów liczy się data wysłania zarówno oświadczenia o odstąpieniu jak i towaru.
  7. Koszty odesłania Towaru przy zwrocie pokrywa Klient, ale sklep ma obowiązek zwrócić całą zapłaconą przez Klienta kwotę, tzn. cenę towaru wraz kosztami wysyłki towaru ze Sklepu do Klienta.
  8. Klient może odpakować zamówiony towar, a nawet może wyjąć go z oryginalnego opakowania i np. podłączyć do prądu i sprawdzić, czy działa lub np. przymierzyć. Oczywiście są towary tj. kosmetyki, leki, żywność z krótki terminem ważności, płyty CD, DVD i inne nośniki, których po otwarciu nie można zwrócić ze względu na charakter towaru.
  9. Klient może złożyć reklamację towaru w ciągu 26 miesięcy od daty otrzymania towaru. Dlaczego nie w ciągu 2 lat? Ponieważ Klient ma dwa miesiące na złożenie reklamacji od momentu kiedy zauważył niezgodność towaru z umową, a w szczególnym przypadku może to być ostatni dzień obowiązywania odpowiedzialności sprzedawcy za wady towaru.
  10. Sklep powinien pokryć koszty transportu reklamowanego towaru w obie strony.

Rzetelny Regulamin w home.pl

Zapraszam Was do zapoznania się z usługami związanymi z regulaminami e-sklepów, które znajdują się w dodatkach do platformy eSklep – szczegóły pod linkiem https://home.pl/sklepy-internetowe/

home.pl wspiera rozwój firm w Internecie

home.pl jest największym w Polsce dostawcą usług internetowych dla klientów biznesowych i indywidualnych. Jako członek globalnej grupy United Internet firma jest liderem branży również w Europie.

#wspieramyrozwójfirm