Wpisz poszukiwane słowo i wciśnij Enter.

Polscy przedsiębiorcy ujawniają bariery dla rozwoju biznesu

Polscy przedsiębiorcy ujawniają bariery dla rozwoju biznesu

Artykuł w pełnej wersji pojawił się w tygodniku Newsweek 24/2015

Co najbardziej przeszkadza przedsiębiorcom w prowadzeniu działalności? Najnowszy sondaż niesie odpowiedź na to pytanie. A specjaliści dają receptę na przezwyciężenie wielu barier wymienionych przez przedstawicieli biznesu. Z trudnościami można się mierzyć, np. wykorzystując najnowsze technologie.

Nie jest łatwo pracować na własny rachunek – tę opinię podziela chyba każdy, kto prowadził działalność gospodarczą. Z jakimi konkretnie problemami borykają się małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce? Odpowiedzią na to pytanie jest badanie ARC Rynek i Opinia wykonane na zlecenie home.pl. Wzięło w nim udział prawie 1100 osób. Wśród nich są właściciele firm, także tych jednoosobowych lub zatrudniających kilkoro pracowników, oraz kierownicy, dyrektorzy czy członkowie zarządu przedsiębiorstw dających pracę nawet blisko 250 osobom.
Wszyscy zostali poproszeni o wskazanie barier w prowadzeniu biznesu – z podziałem na instytucjonalne, związane z klientami, rynkiem, dostawcami usług oraz wewnętrzne.

Zdaniem przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw największym problemem jest konieczność płacenia wysokich podatków oraz składek do ZUS-u. Wskazało tak aż 61 proc. ankietowanych. Poważną barierą instytucjonalną jest też nieintuicyjne, sprzeczne prawodawstwo oraz skomplikowane procedury – stanowią trudność dla 48 proc. badanych. Mniej, bo 13 proc., mówi o nieprzyjaznych urzędnikach, problemach z otrzymaniem dofinansowania i wysokimi opłatami (2 proc.) oraz korupcją (0,3 proc.).

To niepokojące, że pozapłacowe koszta zatrudnienia są w Polsce nadal tak wysokie. Od lat mówi się, że hamują rozwój biznesu i wypychają pracowników do szarej strefy. Jak widać bezskutecznie – komentuje wyniki badania Marcin Nowacki, wiceprezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. – Ale trzeba też dostrzec bardzo pozytywną zmianę: korupcja stała się problemem marginalnym. Z moich rozmów rozmów z przedsiębiorcami wynika, że dziś propozycje czy sugestie korupcyjne są rzadko spotykane i – jeśli już się zdarzą – to budzą ich szczere zdziwienie.

Co jeszcze utrudnia prowadzenie biznesu? To wysokie koszty stałe (m.in. czynsz, media), będące poważnym problemem dla aż 38 proc. respondentów. Rzadziej wymieniane są wysokie ceny produktów, których zakup jest dla firmy konieczny (17 proc.), oraz opóźnienia w dostawach (14 proc.). Z kolei kiedy zapytano respondentów o bariery związane z klientami oraz rynkiem, najczęściej wskazywali przewagę konkurencji – wymieniło ją 30 proc. ankietowanych; także niski popyt na ich usługi i nierzetelnych klientów (22 proc.) oraz problemy z dostosowaniem się do stale zmieniającej się sytuacji na rynku (17 proc.).

Pracodawcy i przedsiębiorcy są świadomi także wewnętrznych problemów firmy. Ich zdaniem biorą się w dużej mierze z braku odpowiednio wykwalifikowanych pracowników – tego zdania jest 37 proc. ankietowanych. 18 proc. przyznaje, że ma trudność z pogodzeniem codziennego zarządzania firmą z dbaniem o jej rozwój – nie starcza na to czasu. Rzadziej wymienianymi barierami są np. problemy z zapewnieniem odpowiednich szkoleń (13 proc.) czy słabsza kondycja finansowa (10 proc.).