Wpisz poszukiwane słowo i wciśnij Enter.

Aktualizacja poczty home.pl 7/8 czerwca – lista zmian

Aktualizacja poczty home.pl 7/8 czerwca – lista zmian

W nocy 7/8 czerwca przeprowadziliśmy aktualizację poczty home.pl. Ostatnie wdrożenie wprowadza kilka zmian oraz nowych możliwości w samym panelu, a także zwiększa bezpieczeństwo aplikacji. Zapoznaj się z najważniejszymi zmianami poniżej.

POPRAWKI

 • podczas przenoszenia wiadomości do folderu można teraz utworzyć regułę, która zawsze będzie kierować maile od konkretnego odbiorcy do wybranego folderu,
 • szybkie akcje dla wiadomości; na ekranie podglądu wiadomości, poza linkiem do szybkiej odpowiedzi pojawiły się też dodatkowe akcje, schowane wcześniej pod głównym menu,
 • zmieniona lokalizacja przycisków na ekranie tworzenia wiadomości; przyciski WYŚLIJ, ZAPISZ, ODRZUĆ są teraz ‘przyklejone’ do dolnej krawędzi ekranu (obecnie są na górze).
 • tylko dla CLOUD EMAIL XCHANGE: możliwość zapisania załączników na OX Drive, od teraz mamy dodatkowy przycisk do zapisania wszystkich plików na dodatkowym dysku w skrzynce,
 • wprowadzono prawidłową obsługę średnika do rozdzielania adresów email przy tworzeniu wiadomości,
 • poprawiono logowanie do kont utworzonych w domenach z polskimi znakami diakrytycznymi,
 • poprawki dla listy wiadomości i ich przewijania (tzw. infinite scroll); standardowo lista wiadomości zawiera 50 pozycji, przy przewinięciu listy do ponad 80% ładowane jest kolejnych 200 itd. (kolejne 200 co 80% przewiniętej listy). Z uwagi na liczbę zgłoszeń klientów pracujemy nad wprowadzeniem standardowej paginacji, na chwilę obecną nie możemy jednak podać dodatkowych szczegółów,
 • automatyczne zawijanie tekstu – od teraz, dla wiadomości w formacie tekstowym tekst jest automatycznie zawijany po 80 znakach. Jest to rezultatem konieczności dostosowania wyświetlania maili do ekranów urządzeń mobilnych,
 • przywrócono działanie opcji ‘Przewodnik po aplikacji’; od teraz kliknięcie opcji ‘Wprowadzenie’ lub ‘Przewodnik po tej aplikacji’ spowoduje uruchomienie samouczka (w oknie przeglądarki), który opisuje poszczególne element poczty home.pl;
 • zmieniony wygląd dla dysków zewnętrznych w DRIVE; przy próbie dodania połączenia dla jednego z dysków (Dropbox/Onedrive/ Google Drive) pojawia się teraz nowe okno.

NOWOŚCI

 • SZYBKA ODPOWIEDŹ – na ekranie przeglądania wiadomości pojawił się przycisk ‘Szybka odpowiedź’, który rozwija małe okienko (pod wiadomością) do wpisania treści i jej wysłania. Funkcja widoczna jest na zdjęciu poniżej:
Po kliknięciu na przycisk "Szybka odpowiedź" pojawi się okno do wysłania wiadomości.

Po kliknięciu na przycisk „Szybka odpowiedź” pojawi się okno do wysłania wiadomości.

 • SPOTKANIA PO SPOTKANIU –  w kalendarzu można wystawić tzw. follow-up meeting (czyli Dalsze działania):
Wystawianie kolejnych spotkań można realizować szybciej.

Wystawianie kolejnych spotkań można realizować szybciej.

 • LINKI DO POCZTY W PRZEGLĄDARCE – poczta home.pl jako domyślny klient do obsługi linków typu mailto (Ustawienia -> Poczta)? Tak, jest to już dostępne, ponadto możemy również określić, czy aplikacja może korzystać z centrum powiadomień (Ustawienia podstawowe).
 • CLOUD EMAIL XCHANGE: MODUŁ PREZENTERA dla plików PDF/PPTX/PPT. Funkcja umożliwia uruchomienie prezentacji wybranego pliku (analogicznie do tego co teraz oferuje np. PowerPoint) dla swoich klientów/pracowników. Dużą zaletą tego rozwiązania jest możliwość prowadzenia prezentacji zdalnych bez konieczności instalowania dodatkowych aplikacji – rozpoczynamy prezentację i zapraszamy uczestników poprzez emaila:
Moduł Prezentera pozwala przedstawić np. ofertę firmy zdalnie do użytkowników, którzy otrzymają zaproszenie na maila.

Moduł Prezentera pozwala przedstawić np. ofertę firmy zdalnie do użytkowników, którzy otrzymają zaproszenie na maila.

 • CLOUD EMAIL XCHANGE – nowość dla modułów OX Text/OX Spreadsheet:  lista ostatnio otwieranych/edytowanych dokumentów;

 • CLOUD EMAIL XCHANGE – Tryb Gościa. Od teraz użytkownik licencji Cloud Email Xchange może zaprosić do wspólnej na poszczególnych modułach (Drive, Kalendarz, Kontakty, Zadania) dowolnego użytkownika,

 • NOWOŚĆ – wybór odbiorcy z ekranu tworzenia wiadomości – tworząc wiadomość, klikamy na DO, DW lub UDW, wówczas na ekranie tworzenia maila, wyświetli się okienko umożliwiające zaznaczenie kontaktów z książki adresowej.
 • NOWOŚĆ – rozmiar wiadomości na liście – w nowej wersji aplikacji można włączyć wyświetlanie rozmiaru wiadomości na liście (Widok -> Pokaż rozmiar wiadomości),
 • NOWOŚĆ: pasek postępu dla wysyłanych wiadomości z dużymi załącznikami – w przypadku dużych załączników nad sekcją pokazującą zajętość skrzynki (dolny, lewy róg ekranu, pod listą folderów) pojawi się pasek pokazujący status wysyłki takiej wiadomości,
 • NOWOŚĆ: link do lokalizacji kontaktu; jeśli w książce adresowej przy kontakcie zapiszemy adres (ulica, numer, miasto), pojawi się link do map Google/Apple Maps/Open Street Maps, umożliwiający wyświetlenie lokalizacji kontaktu.

DODATKOWE POPRAWKI:

 • poprawiona obsługa plików PDF,
 • poprawka dla braku ikonki odpowiedzi na wiadomość,
 • brak wiadomości na liście w przypadku zmiany sortowania,
 • brak możliwości kasowania wiadomości przy przekroczonej pojemności,
 • dodawanie pustych wierszy przy zapisywaniu kopii roboczej,
 • możliwość forwardowania maili z samym załącznikiem (bez treści),
 • brak wyświetlania treści wiadomości przy źle zbudowanej/skonstruowanej strukturze maila
 • brak prawidłowego wyświetlania niektórych wiadomości w formacie HTML,
 • poprawione przewijanie listy wiadomości w widoku poziomym po zmianie folderu (zawartość nie zawsze wyświetlała się prawidłowo),
 • poprawki do kalendarza związane z brakiem możliwości usuwania spotkań, niewłaściwym wyznaczaniem daty czy strefy czasowej, przypomnieniami o urodzinach (i ogólnie notyfikacjami).