Wpisz poszukiwane słowo i wciśnij Enter.

Zaawansowany program ochrony w G Suite dla firm: zwiększenie ochrony użytkowników wysokiego ryzyka

Zaawansowany program ochrony w G Suite dla firm: zwiększenie ochrony użytkowników wysokiego ryzyka

Program Zaawansowanej Ochrony dla firm w Google Workspace zapewni dodatkowe zabezpieczenia dla użytkowników stanowiących grupę wysokiego ryzyka cyberataku takich jak administratorzy IT, kadra kierownicza, dziennikarze, politycy etc. Nowy pakiet narzędzi został udostępniony wszystkim organizacjom korzystającym z rozwiązań Google Workspace. Sprawdź co daje Zaawansowany Program Ochrony dla firm.

Co daje Program Zaawansowanej Ochrony dla firm w G Suite?

Zaawansowany program ochrony dla przedsiębiorstw oferuje łatwy w użyciu pakiet narzędzi bezpieczeństwa dla kont użytkowników wysokiego ryzyka. Obecny pakiet bezpieczeństwa dla użytkowników w programie zaawansowanej ochrony składa się z:

  • Wymogu użycia kluczy bezpieczeństwa w celu maksymalnej ochrony przed phishingiem (np., Titan Security Key);
  • Automatycznej blokady dostępu większości aplikacji innych firm do Dysku i poczty Gmail, jeśli administrator zdefiniuje reguły aplikacji, którym nie ufa;
  • Ulepszonego skanowania wiadomości e-mail w poszukiwaniu zagrożeń,
  • Bezpiecznego przeglądania Google dla niektórych typów plików, po zalogowaniu się do Google Chrome.

Jak włączyć Program Zaawansowanej Ochrony dla firm w G Suite?

Program Zaawansowanej Ochrony dla firm w Google Workspace będzie włączony domyślnie dla wszystkich użytkowników, we wszystkich organizacjach Google Workspace i Cloud Identity. Wyjątek stanowią użytkownicy, dla których administratorzy wyłączą tę usługę. Gdy użytkownicy zarejestrują się w Programie Zaawansowanej Ochrony dla firm, będą potrzebować zarejestrowania dwóch kluczy bezpieczeństwa (drugi jako kopia zapasowa).

Jak włączyć dodatkowe zabezpieczenia Programu Ochrony dla użytkowników wysokiego ryzyka?

Program Zaawansowanej Ochrony w wersji Beta dla użytkowników wysokiego ryzyka przewiduje również możliwość korzystania z kodów bezpieczeństwa bez zdalnego dostępu. Oznacza, to że użytkownicy objęci programem będą mogli generować kody bezpieczeństwa na tym samym urządzeniu lub w sieci lokalnej. Nowa opcja zezwalająca na dostęp do kodów bezpieczeństwa bez konieczności zdalnego dostępu będzie domyślnie dostępna dla nowych i istniejących użytkowników.

Aby wejść do ustawień generowania kodów bezpieczeństwa, zaloguj się do konsoli administracyjnej Google Workspace, a następnie przejdź:

Konsola administracyjna > Bezpieczeństwo > Zaawansowany program ochrony

Wybierz jedną z poniższych opcji:

  • Nie zezwalaj użytkownikom na generowanie kodów bezpieczeństwa.
  • Zezwalaj na kody bezpieczeństwa bez dostępu zdalnego (domyślnie).
  • Zezwalaj na kody bezpieczeństwa ze zdalnym dostępem.
TAGI: / /