Wpisz poszukiwane słowo i wciśnij Enter.

Google: Pakiet G Suite teraz z ogólnie dostępnymi dodatkami

Google: Pakiet G Suite teraz z ogólnie dostępnymi dodatkami

Użytkownicy G Suite uzyskują możliwość instalacji dodatków dedykowanych dla aplikacji pakietu. Sprawdź, które aplikacje będą współpracować z dodatkami oraz jak rozszerzyć pakiet aplikacji Google Workspace o nowe funkcjonalności.

Co nowego uzyskają użytkownicy pakietu G Suite?

Dzięki udostępnieniu możliwości instalacji zewnętrznych dodatków w G Suite, Google umożliwił zwiększenie możliwości integracji pracy członków organizacji korzystających z pakietu. Dzięki nim, pracownicy będą mogli wykorzystywać posiadane lub nowe narzędzia, dodatkowo nie będą zmuszeni do wychodzenia poza środowisko pracy oferowane przez Google Workspace.

Działaj bez wychodzenia z G Suite
Działaj bez wychodzenia z aplikacji z G Suite

Jak uzyskać dostęp do nowych aplikacji w G Suite?

Nowe aplikacje firm będzie można pobrać bezpośrednio z Marketplace G Suite. Dodatkowo organizacje mogą korzystać z funkcji dodawania własnych dodatków z wykorzystaniem Apps Script.

Instalowanie dodatku o nazwie Workfront bezpośrednio w Kalendarzu
Uzyskaj dostęp do dodatków G Suite z panelu bocznego Kalendarza, Dysku Google i Gmaila

Kiedy nowe aplikacje będą dostępne?

Nowa funkcjonalność zostanie udostępniona globalnie do połowy lutego. Możliwość instalacji nowych aplikacji będzie włączona domyślnie, stąd nie będzie wymagało to dodatkowej konfiguracji po stronie administratorów pakietu Google Workspace.