Webinary

Odpowiadamy na pytania z webinaru – Prawne aspekty prowadzenia sklepu internetowego

Kolejny webinar Akademii home.pl za nami. O prawnych aspektach działania w e-commerce opowiedzieli Magdalena Sikorska-Hadowska – dyrektor e-commerce w home.pl oraz Jakub Cieślicki – ekspert z Kancelarii Cieślicki i Wspólnicy.
Poniżej publikujemy odpowiedzi na pytania, jakie padły podczas webinaru.

SPIS TREŚCI

A co z działalnością nierejestrową? Czy na początek nie można w ten sposób?

No cóż. W rzeczy samej nie ma czegoś takiego jak działalność nierejestrowa. Koncepcja ta to potoczna nazwa odnosząca się do działalności drobnych rozmiarów, którą ustawodawca wyjął z zakresu działalności gospodarczej. Tzn. jest aktywność, która spełnia definicję działalności gospodarczej, ale nią nie jest dlatego, że ustawodawca wyraźnie nie nazywa jej działalnością gospodarczą – zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 ustawy prawo przedsiębiorców:

Nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177), i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej. (nie dotyczy wspólników spółek cywilnych – art. 5 ust. 5 ustawy)

Ale tu progiem jest przychód o to rozumiany jako kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont (tak art. 5 ust. 6 ustawy).

Po przekroczeniu przychodu aktywność staje się działalnością gospodarczą i to z dniem, w którym doszło do przekroczenia (tak art. 5 ust. 3 ustawy). Od tego dnia jest 7 dni na złożenie wniosku o rejestrację.

Podsumowując. Można zacząć bez rejestracji i działać przy założeniu, że: 1) w ciągu 60 miesięcy przed tym zaczęciem nie prowadziliśmy działalności gospodarczej i 2) przychody z tego co zaczęliśmy nie osiągną w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia i w ciągu 60 miesięcy i 3) nie jesteśmy wspólnikiem w spółce cywilnej.

Po osiągnięciu progów musimy się zarejestrować.

Co w przypadku rękodzieła i działalności jako hobby połączonego ze sporadyczną sprzedażą? Całość prowadzona przy okazji normalnej pracy. Zarobki powyżej średniej krajowej. Co wtedy? Potrzebna własna działalność obok etatu? dodatkowy ZUS?

Podobnie, jak wyżej. Nie jest działalnością gospodarczą aktywność, która przynosi przychód mniejszy niż 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie, której nie towarzyszy albo nie poprzedzała w okresie 60 miesięcy działalność gospodarcza i poza spółką cywilną.
O ile podstawowym tytułem ubezpieczenia jest etat nie będzie obowiązku odprowadzania dodatkowych składek na ZUS.

Szanowny Panie Mecenasie – moje pytanko brzmi tak. Prawo UE i prawo RP – czy wszystko tu gra? Np. moim zdaniem RODO jest tez absurdem.  Są absurdy! Dlaczego UK jest poza UE?

A to po kolei.
Prawo UE i prawo RP – oczywiście, że wszystko gra. Tzn. nie zawsze gra, bo nie zawsze prawo polskie spełnia wymogi ustawodawcy europejskiego. W niektórych dziedzinach życia prawo jest harmonizowane na poziomie UE, co oznacza, że UE wydaje przepisy bezpośrednio działające we wszystkich krajach UE, a czasami wydaje przepisy, które każdy kraj ma wdrożyć. No i tu z tym wdrożeniem bywa różnie.

RODO istotnie nie zmieniło reguł przetwarzania danych – definicja danyc np osobowych oraz przetwarzania jest taka sama, jak była wcześniej.

To co się zmieniło to zasady przetwarzania i wprowadzone przez UE podejście oparte na ryzyku (tzw. risk based approach) oraz kary za naruszenie zasad przetwarzania.

Jak udowodnić, że przeprowadzam wewnętrzny audyt samodzielnie?

Za pomocą: utworzonych procedur, które będą to przewidywały, a następnie notatek lub list sprawdzających własnych lub własnych pracowników.
Dla utrwalenia w czasie tych naszych wewnętrznych audytów można je wysyłać na utworzony dla audytów nasz adres email i tam przechowywać.
W razie potrzeby sięgniemy do tej skrzynki email i wskażemy na każdy zrealizowany przez nas przegląd.

Czy każda strona internetowa musi posiadać regulamin i politykę prywatności? Czy np. najprostsza wizytówka firmowa w postaci strony internetowej musi zawierać te dokumenty?

Nie musi. Regulamin służy głównie do wykonania obowiązków informacyjnych wobec konsumentów, a wynikających z faktu zawierania umów na odległość. Polityka prywatności reguluje zaś kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych i obowiązki informacyjne, które tam są uregulowane.
W przypadku stron wizytówek treści z regulaminu i polityki prywatności mogą być przekazane w inny sposób.

Czy blog  z subskrybentami też musi mieć regulamin i politykę prywatności?

To zależy od funkcji realizowanych przez bloga.
Jeżeli w ramach bloga zbieramy dane osobowe np. dla potrzeb powiadamiania o nowych wpisach lub rozsyłania newslettera i je przetwarzamy powinniśmy mieć politykę prywatności aby wykonać obowiązki informacyjne wynikające z RODO.
Blog zwyczajowo nie zawiera funkcji sklepu stąd regulamin nie powinien być w nim potrzebny.

Pytanie odnośnie cookie: Czy użytkownik musi wyrazić zgodę na korzystanie z cookies zanim zostaną zapisane one w jego przeglądarce? Czy może być tak, że cookies są zapisywane od razu, a w informacji napiszemy “Pozostając na tej stronie wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies”? Albo inaczej ujmując: gdy użytkownik wchodzi na stronę pierwszy raz, to jeśli nie ma ustawień w przeglądarce, to czy możemy zapisać cookies od razu, czy musimy czekać na jego kliknięcie?

Zgodnie z treścią art. 173 ust. 1 ustawy prawo telekomunikacyjne kolejność jest taka:

  1. Informujemy o potrzebie zapisania informacji;
  2. Użytkownik udziela zgody;
  3. Zapisujemy

W finale – zawsze najpierw jest zgoda, a potem zapis.

Jestem w trakcie budowy sklepu, ale w formie bardziej prezentacji produktów. Nie będzie w nim możliwości złożenia zamówienia a jedynie dane o które poproszę to adres mail, ewentualnie nr tel. Jakie zapisy powinnam mieć? Dodam że na chwilę obecną pracuje nad tym aby usunąć ze strony funkcję “zamawiam i płacę” . Czy jeśli ta funkcja zostanie ale bez możliwości przejścia do płatności czy ma to konsekwencje prawne?

W mojej ocenie wygodnie byłoby mieć politykę prywatności, żeby wrzucić ją w jedno miejsce i do niej odsyłać i nie musieć pamiętać o tym za każdym razem.
Pozostawienie funkcji zamawiam i płacę, która będzie pusta i nie będzie klikalna nie wywołuje w mojej ocenie żadnych konsekwencji prawnych.

W temacie działalności nierejestrowanej:  jedno zlecenie ( tylko w jednym miesiącu w ciągu roku) przekroczyło wartość 50 % min wynagrodzenia, czy wymaga się wówczas założenie działalności?

Tak. Od dnia, w którym przychód przekroczył 50% jest Pani/Pan traktowana jako prowadząca działalność gospodarczą i ma 7 dni na zarejestrowanie tej działalności – tak art. 5 ust. 3 ustawy prawo przedsiębiorców.

Czy jeśli korzystamy ze zdjęć z darmowego banku zdjęć, to musimy się jakoś zabezpieczyć? Czy jest możliwe, że zdjęcie z którego skorzystamy, zostanie usunięte z takiego banku (np. ktoś umieści tam nie swoje zdjęcie)? Jak się przed tym zabezpieczyć? + – czy jeśli nastąpi taka sytuacja, że zdjęcie zostanie usunięte z banku, to prawdopodobnie nie dowiemy się o tym od razu. Czy może się to wiązać z nałożeniem jakiejś kary, czy wystarczy tylko usunąć lub zmienić zdjęcie w momencie gdy się o tym dowiemy?

O ile korzystacie Państwo z darmowego banku zdjęć to jest możliwe, że wybrane przez Państwa zdjęcie zostanie usunięte.

W mojej ocenie nie macie Państwo w zasadzie możliwości realnego zweryfikowania tego, czy zdjęcie pobrane z banku jest legalne czy nie. Możecie Państwo działać w zaufaniu do tego banku i jego procedur weryfikacyjnych, można tu sprawdzić regulamin, który opisuje sposoby na jakie bank sprawdza umieszczane zdjęcia.

Za naruszenie cudzych praw autorskich odpowiadacie Państwo na zasadzie winy. Co oznacza odpowiedzialność za zawinione naruszenie. W największym skrócie sprawdzenie winy sprowadza się do badania dołożenia należytej staranności w Państwa działanie.

I stąd można bronić się przed zarzutem naruszenia cudzej własności tym, że w naruszeniu tym nie było Państwa winy czyli np.: 1) sprawdziliście bank zdjęć; 2) jest to instytucja uznana, oferująca swoje usługi na całym świecie, znana na rynku;

Oczywiście od razu po otrzymaniu informacji o tym, że zdjęcie jest wykorzystywane niewłaściwie powinniście Państwo zaprzestać takiego korzystania. Choć tu najczęściej właściciel praw będzie zainteresowany tym, żebyście Państw korzystali dalej tyle, że za opłatą.

W mojej ocenie jeżeli usuniecie Państwo zdjęcie (zaprzestaniecie korzystania z niego) w chwili, w której dowiecie się o jego wadliwym pochodzeniu nie powinniście się spotkać z żadną sankcją.

To dotyczy też sytuacji odrobinę innych np. ujawnienia w Internecie informacji typu „Bank Danych [nazwa Państwa banku danych] narusza prawa własności i oszukuje.” I tu przypisałbym Państwu obowiązek sprawdzenia czy owa informacja dotyczy Państwa zdjęć – czyli tu będzie aktywne sprawdzenie w miejsce czekania.

Co w sytuacji, kiedy chcę wykorzystać produkt innej firmy do promocji swojego produktu, np. przygotowuję etui na telefony komórkowe i promuję go z odpowiednim telefonem z jego logo. Czy powinnam mieć zgodę na wykorzystanie tego telefonu od producenta?

W mojej ocenie tak, powinna mieć Pani zgodę na wykorzystanie telefonu i logo tego producenta.

W doktrynie prawa konkurencji takie działanie bywa identyfikowane jako reguła „orania cudzym wołem” tzn. wykorzystywania produktów cudzych dla wywołania korzystnych skojarzeń z własnym produktem.

Panie Mecenasie, co to znaczy, że podczas procedury przed Urzędem Patentowym mamy wskazać klasy dla znaku towarowego? (teren to rozumiem obszar na którym będziemy działać).

Klasy to skrót myślowy. Chodzi o to, że elementem zastrzegania znaku towarowego jest wskazanie towarów dla których dany znak jest przeznaczony. I termin klasy odnosi się właśnie do klasyfikacji, w której zgrupowane są dane towary i usługi.
I wskazanie towarów odbywa się poprzez odwołanie do klasy.

Jak udokumentować przychód np. ze sprzedaży ozdób bożonarodzeniowych raz w roku wśród znajomych?

Najlepiej prowadząc ewidencję sprzedaży oraz przyjmować wpłaty za pośrednictwem konta bankowego. Jeżeli nie da się wpłat przeprowadzać za pośrednictwem konta bankowego do rozważenia jest wydawanie pokwitowań przyjęcia środków.

Jaka jest (w przybliżeniu) cena usługi wsparcia prawniczego przed rozpoczęciem działalności  z uwzględnieniem regulaminu, polityki itp.

To zależy od zakresu pracy i ilości przygotowywanych dokumentów. Zazwyczaj liczy się to poprzez stawkę godzinową mnożoną przez liczbę godzin. Przygotowanie samej polityki i regulaminu to koszt ok 200-1000 zł. Jeśli chodzi o wsparcie prawne przed rozpoczęciem działalności należałoby tu uściślić dokładny zakres i koszt może oscylować w granicach 2500 zł.

Zapraszamy do udziału w kolejnych webinarach home.pl

home.pl wspiera rozwój firm w Internecie

home.pl jest największym w Polsce dostawcą usług internetowych dla klientów biznesowych i indywidualnych. Jako członek globalnej grupy United Internet firma jest liderem branży również w Europie.

#wspieramyrozwójfirm