Wpisz poszukiwane słowo i wciśnij Enter.

Jak zacząć korzystać z Microsoft Azure? Wykonaj bezpłatny audyt infrastruktury informatycznej

Jak zacząć korzystać z Microsoft Azure? Wykonaj bezpłatny audyt infrastruktury informatycznej

Microsoft Azure jest kompleksowym podejściem do tworzenia i utrzymywania firmowej infrastruktury informatycznej. Dobre dopasowanie rozwiązań Azure do potrzeb biznesu wymaga zdobycia informacji na temat aktualnego obciążenia i stopnia wykorzystywania bieżącej infrastruktury. W tym celu Microsoft oferuje audyt IT – Solution Assessment.  

Co ważne, sama analiza jest bezpłatna, a dane przetwarzane w procesie audytu są wykorzystywane jedynie pod kątem analityki wydajności, a więc proces jest w pełni bezpieczny, poufny i zgodny z wymogami RODO. Czym jest Microsoft Solution Assessment i jak go przeprowadzić w swojej firmie? 

Sprawdź możliwości Microsoft Azure w home.pl

Czym jest audyt Microsoft Solutions Assessment dla biznesu? 

Solution Assessment powstał w odpowiedzi na potrzebę efektywnego zarządzania firmowymi zasobami IT oraz z konieczności ciągłej optymalizacji procesów biznesowych. Częstym problemem jest skala użycia aktualnej infrastruktury, która liczona w kilku procentach, naraża firmę na niepotrzebne koszty. Microsoft Solutions Assessment analizuje środowisko IT funkcjonujące w firmie i przedstawia rozwiązania mające na celu zwiększenie produktywnościoptymalizację zasobów, a przez to obniżenie kosztów ponoszonych w ramach utrzymania obecnych rozwiązań.  

Na czym polega proces Microsoft Solutions Assessment? 

Solutions Assessment to proces wykorzystujący nowoczesne narzędzia w celu zebrania, analizy i przedstawienia planu optymalizacji posiadanych zasobów. Bezpłatny raport Microsoft Solutions Assessment, który jest wynikiem przeprowadzonej analizy wskazuje organizacji obszary wymagające usprawnienia i optymalizacji poprzez cyfrową transformację oraz migrację do chmury. Dodatkowym wynikiem procesu jest informacja o efektywności w wykorzystywaniu bieżących zasobów.

Proces audytu Solutions Assessment to 4 kroki, które prowadzą do zdefiniowania i wdrożenia planu zarządzania, zwiększenia kontroli oraz zabezpieczenia zasobów firmy. Przygotowany wspólnie z biznesem i konsultantem Microsoft plan optymalizacji i rozwoju pomaga firmom nie tylko zaoszczędzić czas i zwiększyć efektywność wykorzystywania bieżącej infrastruktury i zasobów, ale również wejść w innowacyjną przestrzeń chmury Azure. 

Microsoft Azure - darmowy audyt dla firm

Jak przebiega Microsoft Solutions Assessment oraz przeniesienie danych do chmury Azure? 

Na początku należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, który znajdziesz na naszej stronie Microsoft Azure. Sam proces Microsoft Solutions Assessment składa się z 4 kroków realizowanych wspólnie z konsultantem Microsoft: 

Krok 1 – Analiza i ocena zebranych materiałów  

Podczas kroku pierwszego Microsoft zbiera szczegółowe dane analityczne o środowisku IT w firmie w czasie rzeczywistym oraz wskazuje problemy z obecnym środowiskiem serwerowym, które utrudniają przejście infrastruktury IT do chmury Azure. 

Krok 2 – Plan działania i decyzja o migracji do chmury  

Po zebraniu danych analitycznych konsultant Microsoft określi i przygotuje raport z informacjami o działaniach, które należy podjąć, aby zoptymalizować bieżące procesy biznesowe. To z kolei wpłynie na większą wydajność firmowej infrastruktury IT.  

Krok 3 – Migracja do chmury Azure 

Opracowany raport końcowy będzie zawierał nie tylko analizę kosztów i potencjalne oszczędności, ale również identyfikację niezbędnych narzędzi i aplikacji w chmurze Azure. W kroku 3 organizacja podejmuje decyzję czy zaproponowane procesy optymalizacyjne spełniają jej wymagania i potrzeby.  

Krok 4 – Optymalizacja i mierzenie efektów 

W tym etapie home.pl we współpracy z klientem (lub sam klient) dokonują przeniesienia środowiska IT firmy do chmury Azure. home.pl pomoże także w mierzeniu postępów w czasie w odniesieniu do zdefiniowanych uprzednio kamieni milowych do osiągnięcia. 

Jakie korzyści wynikają z przeprowadzenia audytu Solutions Assessment? 

Podstawową korzyścią z Microsoft Solutions Assessment jest możliwość sprawdzenia wydajności bieżącego środowiska IT w infrastrukturze organizacji bez narażania się na dodatkowe koszty. Raport wskaże jakie korzyści z przejścia na chmurę Azure może zyskać Twoja firma. Wśród nich są: 

  • ulepszona analityka biznesowa; 
  • większa kontrola nad firmową infrastrukturą IT; 
  • zmniejszenie kosztów poprzez konsolidację wykorzystywanych licencji i optymalizację infrastruktury; 
  • zwiększone bezpieczeństwo procesów biznesowych; 
  • większa produktywność użytkowników, dzięki korzyściom wynikającym z pracy w chmurze; 

Dlaczego warto przejść na technologię Azure? 

Chmura obliczeniowa Azure daje dostęp do technologii tworzenia aplikacji z prostym systemem zarządzania niezbędnymi zasobami. Platforma Azure, z której korzystają już tysiące firm na całym świecie (w tym w Polsce) jest w pełni skalowalna. Dzięki temu z łatwością zoptymalizujesz potrzebne narzędzia oraz w prosty sposób dostosujesz wielkość mocy obliczeniowej do bieżących potrzeb biznesowych. 

Sprawdź także: