Wpisz poszukiwane słowo i wciśnij Enter.

Odpowiadamy na pytania z webinaru – Praktyczne problemy związane z raportowanie JPK_VAT i planowanymi zmianami – jak się przygotować i ograniczyć ryzyko popełnienia błędów

Odpowiadamy na pytania z webinaru – Praktyczne problemy związane z raportowanie JPK_VAT i planowanymi zmianami – jak się przygotować i ograniczyć ryzyko popełnienia błędów

Dziękujemy za Twój udział w webinarze Akademii home.pl
Poniżej podpowiadamy na wszystkie zadane przez Państwa pytania.

Kiedy MPP wychodzi ostatecznie z użycia?

Znacznik MPP został usunięty od 1 lipca 2021 r., zatem nie ma konieczności oznaczania dokumentów tym znacznikiem począwszy od rozliczenia za lipiec 2021 r.

Gdy mamy fakturę wewnętrzną z naliczeniem vatu należnego przy przekazaniu upominków, to co wpisać w nr NIP KONTRAHENT – brak?

W przypadku dokumentu wewnętrznego dotyczącego naliczenia podatku należnego od nieodpłatnych przekazań w polu NrKontrahenta wpisujemy słowo „BRAK”, pole KodKrajuNadaniaTIN pozostawiamy puste.

Czy wpisujemy PL, które jest umieszczone przy numerze NIP kontrahenta? W zależności od miejsca zakupu (hurtownie) na części faktur jest PL, a na części ich nie ma. PL

Moim zdaniem kod kraju PL należy podawać w każdym przypadku, gdy transakcja jest zawierana z podmiotem działającym jako polski zarejestrowany podatnik VAT. Nie ma przy tym znaczenia, czy kod PL znajduje się na fakturze, czy też nie (w transakcjach krajowych wręcz nie powinien się na fakturze znaleźć).

Usługi Geodezyjne oznaczone PKD 71.12.Z-Inżynieria i doradztwo techniczne – oznaczamy symbolem GTU 12? PKWIU 7112.11. usługi doradztwa technicznego ?

Klasyfikacja PKD nie ma zastosowania do oceny, czy dana usługa podlega oznaczeniu w ewidencji kodem GTU_12. W celu ustalenia właściwego PKWiU, konieczne byłoby przeanalizowanie świadczonych usług. Jeżeli okazałoby się, że usługi te powinny zostać sklasyfikowane pod kodem 71.12.11 PKWiU, wówczas powinny zostać oznaczone GTU_12.

CZY NA PROFORMACH STOSUJEMYY OZNACZENIE MPP, przy kwotach powyżej 15 000 zł?

Dokumenty typu „proforma”, jeżeli nie spełniają warunków do uznania za pełnoprawną fakturę (zakładam, że fakturą w rozumieniu przepisów ustawy o VAT nie są), nie muszą zawierać jakichkolwiek kodów.  Niemniej, jeżeli płatność zaliczki powinna być (zgodnie z przepisami) dokonana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, można taki zapis na dokumencie umieścić. Dokumenty „proforma” jeżeli nie są pełnoprawnymi fakturami nie powinny być raportowane w plikach JPK_VAT.

Import towarów z Chin za pośrednictwem niemieckiego przedstawiciela fiskalnego (odprawa w Niemczech) oznacza jaki nr NIP, kontrahenta z Chin czy przedstawiciela fiskalnego? (transakcję traktujemy jako WNT)?

Jeżeli jest to WNT w ramach procedury celnej 42, wówczas podajemy numer VAT UE przedstawiciela fiskalnego, który po swojej stronie raportuje transakcję jako WDT.

IED – oznaczenie będzie musiało być widoczne na fakturze sprzedaży np. z inną firmą?

Według obecnych przepisów NIE.

Czy stosujemy symbol TP na fv dostaw wody i ścieków Sprzedawca: Gmina ODBIORCA :Wójt tej Gminy jako osoba fizyczna – Pan Nowak?

Do końca czerwca 2021 r. takie transakcje powinny być oznaczane TP. Od 1 lipca 2021 r. wszedł przepis par. 10 ust. 4b rozporządzenia, zgodnie z którym oznaczenia TP nie stosujemy w przypadku dostaw towarów oraz świadczenia usług, gdy powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą wynikają wyłącznie z powiązania ze Skarbem Państwa lub jednostkami samorządu terytorialnego, lub ich związkami.

CZY NA KOREKTACH PARAGONOWYCH STOSUJMY OZNACZENIE RO?

Jeżeli dokonujemy korekty sprzedaży paragonowej, wówczas dokument taki powinien zostać oznaczony RO, ponieważ dotyczy on sprzedaży rejestrowanej przy użyciu kasy fiskalnej.


Zapraszamy do udziału w kolejnych webinarach Akademii home.pl