Wpisz poszukiwane słowo i wciśnij Enter.

Odpowiadamy na pytania z webinaru – Jak usprawnić rozliczenia VAT w 2022 roku?

Odpowiadamy na pytania z webinaru – Jak usprawnić rozliczenia VAT w 2022 roku?

Dziękujemy za Twój udział w Akademii home.pl. Poniżej podpowiadamy na wszystkie zadane pytania podczas webinaru „Jak usprawnić rozliczenia VAT w 2022 roku?„.

Spis treści Ukryj

Ulga za złe długi dotyczy nieotrzymanych płatności, a co zrobić z kontrahentem, który pobrał zaliczkę, wystawił fakturę zaliczkową a nie wykonał przedmiotu zamówienia/umowy? W jaki sposób można sobie z taką sytuacją poradzić? Czy ulga za złe długi ma tu jakieś zastosowanie? Czy w takiej sytuacji można obciążyć kontrahenta rekompensatą za koszty odzyskiwania należności zgodnie z art. 10 ustawy o przeciwdziałaniu opóźnieniom w transakcjach handlowych?

Ulga na złe długi dotyczy tylko możliwości obniżenia podstawy opodatkowania w związku z nieuregulowaniem należności przez kontrahenta w związku z dokonaniem dostawy towarów lub świadczeniem usług. Ulga nie będzie miała zastosowania w opisanej sytuacji.

Jak przedstawić FV VAT Marża w JPK V7(2) gdy z faktury nie powstaje marża do opodatkowania VAT, a tylko przychód w podatku dochodowym?

Żeby precyzyjnie odpowiedzieć na to pytanie należałoby poznać stan faktyczny. Co było przedmiotem dostawy i dlaczego od transakcji nie powstaje marża do opodatkowania VAT? Jednym ze sposobów prezentacji faktury VAT marża (tj. marża ujemna), jest wykazanie kwoty netto bez kwoty VAT w JPK V7(2).

Sprzedaż zwolniona z VAT art 43. Faktura w styczniu, data sprzedaży listopad, czy mogę ją pokazać w VAT w styczniu czy muszę zrobić korektę VAT?

Ujęcie faktury zależy od momentu powstania obowiązku podatkowego. Dla niektórych usług wymienionych w art. 43, obowiązek podatkowy powstaje w dacie płatności i to w tym okresie należy wykazać fakturę (43 ust. 1 pkt 37-41). W pozostałych przypadkach, fakturę należy wykazać w okresie, w którym wykonana została usługa. Faktury, co do zasady, wystawia się nie wcześniej niż 30 dni przed wykonaniem usługi i do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonana została usługa.

Zakup i sprzedaż, marża motocykli używanych. Firma kupuje motocykle uszkodzone, naprawia je i sprzedaje na fakturę marżę. Sprzedaż i zakup motocykli oznaczone kodami marży w JPK. A czy różne drobne części zakupione wyłącznie do naprawy tych towarów też należy oznaczać kodem zakup marża w JPK?

W części ewidencyjnej zakupów nie ma oznaczenia VAT marży.

Czy CloudTax tylko weryfikuje JPK czy również generuje JPK na podstawie danych z systemu finansowo-księgowego? Jakie są wymagania co do pliku danych?

CloudTax weryfikuje JPK wygenerowane z systemu źródłowego.

Czy od 2023 KSeF będzie obowiązkowy również dla przedsiębiorców, którzy korzystają ze zwolnienia?

Jeżeli przedsiębiorca wystawi fakturę, to będzie musiał ją przesłać do KSeF. Faktury zakupowe również będą pobierane z KSeF.

Czym się różni weryfikacja CloudTax od weryfikacji na stronach mf.gov.pl?

CloudTax weryfikuje pliki merytorycznie (50 badań w skład których wchodzi kilkaset algorytmów). Bramka MF sprawdza tylko i wyłącznie poprawność techniczną pliku (zgodność ze schemą).

Które dane ujmować w JPK? Kontrahent na fakturach używa innego adresu niż pobiera się z jego CEIDG wg NIP. Ująć w JPK to co na fakturze czy to co w CEIDG kontrahenta?

Dane na fakturze powinny pokrywać się z danymi CEIDG. W przeciwnym wypadku, nazwa kontrahenta na fakturze (i tym samym faktura) może zostać uznana za błędną.

Najem na ryczałcie – czy wynajmujący będzie zobowiązany także do wystawiania w KSeF rachunku (faktury) za najem dla osoby fizycznej, osoby prawnej?

KSeF dotyczy tylko faktur VAT. Nie będzie obsługiwał sprzedaży paragonowej.

Jak odebrać najwyższy plan – CloudTax Premium za 0zł?

  1. Wejdź na stronę: https://home.pl/cloudtax/
  2. Wybierz pakiet: Premium
  3. Wybierz: Przechodzę do koszyka
  4. W polu Dodaj kod rabatowy wpisz: PREMIUM i wybierz: Zastosuj
  5. Cena 1 miesięcznego planu obniży się do 0zł, wybierz: Zamów

Zapraszamy do udziału w kolejnych webinarach Akademii home.pl

TAGI: / / / /