Wpisz poszukiwane słowo i wciśnij Enter.

Ważne zmiany w podatkach i JPK – jak się do nich przygotować?

Ważne zmiany w podatkach i JPK – jak się do nich przygotować?

Półrocze 2021 przyniosło wiele zmian w przepisach podatkowych dotyczących tzw. pakietu VAT e-commerce, procedury TAX FREE, kas fiskalnych czy składania Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). Jakie zmiany weszły już w życie, a jakie planowane są w najbliższym czasie? Jak sprawdzić czy wygenerowany plik JPK jest prawidłowy i zabezpieczyć jego prawidłowe przyjęcie w Ministerstwie Finansów?

Zmiany w przepisach podatkowych 2021 – na co zwrócić uwagę?

Początek lipca przyniósł sporo zmian w podatkach. Zaczęły obowiązywać nowe przepisy w zakresie tzw. pakietu e-commerce, procedury TAX FREE, kas fiskalnych oraz JPK. Sama struktura JPK_V7 nie uległa zmianie (nowa schema ma obowiązywać dopiero od stycznia 2022 roku), jednak wprowadzono istotne zmiany merytoryczne. Najważniejsze z nich to:

  • całkowita rezygnacja z oznaczenia MPP;
  • objęcie paragonów z NIP do 450 zł raportowaniem zbiorczym;
  • zniesienie obowiązku stosowania oznaczeń GTU dla dokumentów RO oraz WEW.

Podatnicy będą mieli też możliwość ujmowania korekt VAT naliczonego in minus na podstawie dokumentu wewnętrznego. Zmiany dotknęły też oznaczeń GTU, które zostały doprecyzowane w zakresie objętych nimi transakcji. Tymi znacznikami nie będziemy już oznaczać dokumentów wewnętrznych oraz raportów z kas fiskalnych. Warto również wspomnieć o rezygnacji z oznaczania TP w przypadku powiązań ze Skarbem Państwa i jednostkami samorządu terytorialnego.

Co zmienia się w pakiecie VAT e-commerce?

W związku ze wspomnianymi zmianami dotyczącymi pakietu VAT e-commerce, od stycznia przyszłego roku, w JPK pojawią się dwa nowe oznaczenia – WSTO_EE oraz IED. Oznaczenia SW i EE zastąpi oznaczenie WSTO_EE będzie obowiązywać dla:

  • wewnątrzwspólnotowej sprzedaży na odległość towarów, które w momencie rozpoczęcia ich wysyłki lub transportu znajdują się na terytorium kraju

oraz

  • świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy, na rzecz podmiotów niebędących podatnikami, posiadających siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub miejsce pobytu na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju.

Podatnicy ułatwiający dokonywanie wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość lub innej dostawy towaru na rzecz podmiotów niebędących podatnikami, za pomocą interfejsu elektronicznego (np. sklepu internetowego) będą stosowali, w zakresie tych transakcji, oznaczenie IED.

Na kiedy odroczony obowiązek nowej informacji w JPK_V7?

To nie jedyna zmiana odroczona w czasie na 2022 rok. Kolejną nowością będzie obowiązek zamieszczania w części ewidencyjnej JPK_V7 daty upływu terminu płatności lub daty zapłaty w związku z tzw. ulgą na złe długi.

Jak sprawdzić poprawność pliku JPK?

Kontrola poprawności oznaczania transakcji nowymi znacznikami, zgodności plików z ciągle zmieniającymi się przepisami i konieczność dostosowania systemów do nowej schemy JPK może być dla podatników nie lada wyzwaniem. Z pomocą przychodzą najnowsze rozwiązania informatyczne do kompleksowej obsługi JPK, wspierane fachową wiedzą ekspertów podatkowych.

Jednym z takich rozwiązań jest CloudTax.pl, który oferuje m. in. weryfikację formalną struktury JPK VAT oraz szeroki zakres badań merytorycznych plików JPK VAT (w tym m.in. poprawność stosowania oznaczeń GTU), zapewniając zgodność z obecnie obowiązującymi przepisami prawa.

Weryfikacja błędów w pliku JPK VAT
Weryfikacja plików JPK za pomocą CloudtTax.pl

Badania obejmują zarówno kontrolę dokumentów zakupu jak i sprzedaży (w sumie około 40 operacji), a każda wykryta nieprawidłowość jest szczegółowo opisana w wygenerowanym raporcie. Tak uprzednio przygotowany i zweryfikowany plik, przez wbudowaną w aplikacji bramkę, można wysłać bezpośrednio do Ministerstwa Finansów. Cały proces wysyłki składa się z kilku prostych kroków i kończy pobraniem numeru referencyjnego oraz UPO, co na pewno ułatwi obowiązek przygotowania i złożenia deklaracji podatkowej niejednemu przedsiębiorcy.

Więcej o usłudze Cloudtax.pl przeczytasz w artykule:

Jak zweryfikować kontrahenta na Białej Liście?

Samo złożenie deklaracji to jednak nie koniec obowiązków i odpowiedzialności. Zanim się je przygotuje to warto odpowiednio wcześnie zweryfikować kontrahentów w rejestrach MF i VIES oraz rachunki bakowe na tak zwanej Białej Liście, aby ustrzec się przez nieprzyjemnymi konsekwencjami ze strony Urzędu Skarbowego.  Dlatego tak ważny jest dostęp do narzędzi informatycznych, które te procesy weryfikacji będą wspierać. CloudTax.pl w tym celu wykorzystuje połączenie z portalem udostępnionym przez Ministerstwo Finansów i umożliwia wykonanie weryfikacji wielu rachunków bankowych czy numerów NIP jednocześnie.

Jak zacząć korzystać z narzędzia do sprawdzania i składania elektronicznej deklaracji podatkowej?

CloudTax.pl to jedno narzędzie, które kompleksowo odpowiada na potrzeby przedsiębiorcy. Od teraz weryfikacja rachunków bakowych, weryfikacja nr NIP, przygotowanie i złożenie deklaracji podatkowej dostępne są w jednym narzędziu. Przekonaj się jakie jeszcze korzyści daje CloudTax.pl odwiedzając stronę CloudTax.pl: Bezpieczna weryfikacja plików JPK | home.pl oraz wybierając odpowiedni dla swojej organizacji plan licencji.

Artykuł powstał we współpracy home.pl i CloudTax.pl.

Sprawdź także:

TAGI: / / /