Wpisz poszukiwane słowo i wciśnij Enter.

Jaka jest różnica między profilem zaufanym, a elektronicznym podpisem kwalifikowanym?

Jaka jest różnica między profilem zaufanym, a elektronicznym podpisem kwalifikowanym?

Obecnie komunikacja tradycyjna z urzędem czy wymiana dokumentów papierowych w biznesie jest wykorzystywana coraz rzadziej. Popularność zdobywają natomiast rozwiązania cyfrowe, które pozwalają na bardzo szybką i efektywną komunikację z administracją publiczną. Aktualnie obywatele i przedsiębiorcy mogą wybrać dwa rozwiązania w celu prowadzenia elektronicznej komunikacji: Profil Zaufany (eGo) utrzymywany przez Ministerstwo Cyfryzacji oraz kwalifikowane certyfikaty podpisu elektronicznego dostarczane przez podmioty komercyjne, wpisane na listę NCCERT. Mimo że oba narzędzia posiadają zbliżoną funkcjonalność to jednak różnią się od siebie

Czym jest Profil Zaufany (eGo)?

Profil Zaufany (eGo) jest niekomercyjnym podpisem elektronicznym utrzymywanym i dostarczanym przez Ministerstwo Cyfryzacji. Profil Zaufany jest przypisany do numeru PESEL obywatela oraz służący do bezpłatnego kontaktu elektronicznego z urzędami administracji publicznej za pośrednictwem dedykowanej platformy. Profil Zaufany (eGo) jest zakładany na podstawie weryfikacji dokumentów osoby wnioskującej, bądź za pośrednictwem e-bankowości. Ważność Profilu Zaufanego wynosi 3 lata, następnie można ją bezpłatnie przedłużyć.

ePUAP jest to witryna internetowa za pośrednictwem której można skorzystać z e-usług oferowanych przez administrację publiczną oraz załatwić sprawy urzędowe online.

Czym jest podpis kwalifikowany?

Podpis kwalifikowany, a w zasadzie kwalifikowany certyfikat podpisu elektronicznego, jest to narzędzie pozwalające elektronicznie podpisywać dokumenty i pliki, komunikować się z administracją publiczną oraz zawierać prawnie wiążące umowy na odległość. Podpis kwalifikowany jest wydawany na podstawie przedstawionych dokumentów, np. dowodu osobistego lub paszportu oraz po weryfikacji tożsamości osoby wnioskującej przez podmiot komercyjny wpisany na listę NCCERT.

Ważność kwalifikowanego podpisu elektronicznego jest ograniczona w czasie i w przypadku SimplySign od home.pl wynosi rok, 2 lata lub 3 lata. Podpis elektroniczny złożony w okresie jego ważności pozostaje wiążący również po okresie wygaśnięcia certyfikatu.

Jak założyć Profil Zaufany (eGo)?

Profil Zaufany (eGo) można założyć w sposób tradycyjny, wymagający osobistej wizyty w punkcie potwierdzenia tożsamości, lub rekomendowanym sposobem w pełni online za pośrednictwem e-bankowości.

Aby założyć Profil Zaufany (eGo) w tradycyjny sposób należy:

 1. Wejść na stronę pozwalającą na rozpoczęcie procesu rejestracji Profilu Zaufanego;
 2. Wybrać opcję: Formularz online;
 3. Wypełnić i złożyć wniosek o potwierdzenie Profilu Zaufanego;
 4. W ciągu 14 dni udać się do jednego z punktów potwierdzania tożsamości.

Aby założyć Profil Zaufany (eGo) przez Internet należy:

 1. Wejść na stronę pozwalającą na rozpoczęcie procesu rejestracji Profilu Zaufanego;
 2. Wybrać opcję: Banki i inni dostawcy;
 3. Wybrać bank obsługujący Twoją e-bankowość i zalogować się;
 4. Wypełnić i złożyć wniosek o potwierdzenie Profilu Zaufanego.

Jak uzyskać elektroniczny podpis kwalifikowany?

Podpis kwalifikowany posiada większy wachlarz możliwości niż Profil Zaufany. Aby uzyskać kwalifikowany podpis mobilny SimplySign w home.pl:

 • Wejdź na stronę home.pl i dodaj do koszyka podpis mobilny SimplySign;
 • Po zaksięgowaniu środków otrzymasz email z indywidualnym kodem do aktywacji usługi podpisu kwalifikowanego. Kliknij w link zawarty w wiadomości i wygeneruj dokumenty potrzebne do wydania certyfikatu;
 • Skontaktuj się z wybranym punktem potwierdzania tożsamości, np. eSIGN i umów wizytę w celu zweryfikowania Twojej tożsamości. Pamiętaj, aby zabrać wygenerowane dokumenty oraz dowód osobisty lub paszport. Jeżeli nie posiadasz dokumentu z numerem PESEL, sprawdź jak uzyskać kwalifikowany certyfikat podpisu elektronicznego dla obcokrajowca bez PESEL;
 • Po potwierdzeniu Twojej tożsamości, Urząd Certyfikacji wyda Twój mobilny kwalifikowany podpis elektroniczny SimplySign.

Czym różni się Profil Zaufany (eGo) od elektronicznego podpisu kwalifikowanego (SimplySign)?

Największą różnicą między oboma rozwiązaniami jest kwestia finansowa. Odpłatność za wydanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego wynika w głównej mierze z tego, że rozwiązania uwierzytelniania tożsamości elektronicznej są dostarczane przed podmioty komercyjne. Muszą one, oprócz konieczności przeprowadzenia weryfikacji tożsamości osób wnioskujących, utrzymywać infrastrukturę teleinformatyczną zapewniającą nieprzerwany dostęp do usługi e-podpisu oraz przechodzić rygorystyczne audyty bezpieczeństwa.

Jednak w przeciwieństwie do bezpłatnego Profilu Zaufanego, podpis kwalifikowany można również wykorzystać w procesach biznesowych m.in. podczas zawierania umów, podpisywania uchwał i regulaminów etc. Elektroniczny podpis jest również transgraniczny, co wynika bezpośrednio z europejskiego rozporządzenia eIDAS, które gwarantuje jego rozpoznawalność i skuteczność na terenie całej Unii Europejskiej.

Mimo subskrypcyjnego modelu zakupu kwalifikowanego podpisu elektronicznego SimplySign, oferuje on o wiele większy wachlarz możliwości niż rozwiązania niekomercyjne np. Profil Zaufany, przeznaczony stricte w celu komunikacji z administracją publiczną. Dodatkowo oprogramowanie do składania podpisu kwalifikowanego posiada możliwość wstawienia graficznej wizualizacji parafki bądź podpisu odręcznego na dokumencie elektronicznym.

Jeżeli szukasz więcej informacji o mobilnym podpisie elektronicznym SimplySign, polecamy artykuł: