Wpisz poszukiwane słowo i wciśnij Enter.

Zasady rejestracji domen. Których końcówek nie możesz zarejestrować?

Zasady rejestracji domen. Których końcówek nie możesz zarejestrować?

Kiedy chcesz zarejestrować domenę, zastanawiasz się przede wszystkim nad jej nazwą. Oprócz chwytliwej frazy musisz dobrać odpowiednią dla Twojego biznesu końcówkę. Większość osób sięga po klasyczne rozszerzenia typu .pl, .eu i .com. Coraz popularniejsze stają się jednak nowe domeny globalne, np. .love, .fun czy .guru. Niestety, kupowanie pewnych końcówek ograniczają zasady rejestracji domen. Jakie wymagania musisz spełnić, aby zarejestrować niektóre z nich?

Ogólne zasady rejestracji domen

Nazwa każdej domeny może składać się wyłącznie z liter, cyfr oraz znaku „-”. Minus (myślnik) nie może znajdować się na początku i końcu nazwy oraz jednocześnie na 3 i 4 miejscu. Wyjątkiem są domeny z polskimi znakami diakrytycznymi (IDN), które zaczynają się od „xn--”. Łącznie z rozszerzeniem (np. .pl, .eu itp.) domena może składać się z maksymalnie 63 znaków. Oprócz ogólnych zasad rejestracji niektóre domeny są objęte dodatkowymi przepisami.

Zasady rejestracji domen narodowych

Niekiedy domeny krajowe podlegają indywidualnym zasadom rejestracji. Kontrolę nad końcówkami narodowymi sprawują odpowiednie jednostki z danego kraju. To właśnie one ustalają zasady rejestracji domen. Wobec tego nazwy muszą być zgodne z przepisami obowiązującymi na terenie danego państwa, np. nie mogą:

 • nawiązywać do dyskryminacji, seksu, religii, polityki czy hazardu,
 • być obraźliwe,
 • nakłaniać do przemocy lub nielegalnych działań (np. terroryzmu – dotyczy to m.in. armeńskiej domeny .am).

W przypadku większości domen narodowych niemożliwa jest rejestracja adresu, który jest jednocześnie nazwą państwa, regionu czy miasta. Niektóre kraje, np. Albania, określiły dodatkowo zasady rejestracji domen, które uniemożliwiają zakup danego rozszerzenia, jeśli osoba rejestrująca nie ma na terenie kraju:

 • reprezentacji prawnej,
 • siedziby,
 • lokalnej reprezentacji,
 • zarejestrowanej działalności,
 • kontaktu administracyjnego.

Może mieć miejsce sytuacja, w której dany kraj musi należeć do pewnej grupy (np. Układu Antarktycznego czy Unii Europejskiej). W takim przypadku może być konieczne podanie przy rejestracji odpowiednika numeru PESEL lub REGON.

Nawet jeśli spełniasz wszystkie wymagania, jednostka odpowiedzialna za rejestrację domeny może wymagać dodatkowego potwierdzenia. Wówczas należy wysłać odpowiednie dokumenty pocztą, np.:

 • potwierdzony notarialnie podpis i kopię dokumentu tożsamości (osoby fizyczne),
 • kopię wpisu do odpowiednika Krajowego Rejestru Sądowego lub ewidencji przedsiębiorców (firmy i inne organizacje).

Przed kupnem adresu warto zapoznać się z ogólnymi przepisami, które określają zasady rejestracji domeny. Można znaleźć je bez problemu w internecie. Niektóre państwa ograniczają również liczbę adresów, które może zarejestrować jedna osoba lub organizacja.

Zasady rejestracji domen globalnych

Zasady rejestracji domen ograniczają nie tylko kwestie związane z przynależnością rozszerzenia do konkretnego państwa. Również niektóre końcówki gTLD (ang. generic Top Level Domains – generyczne domeny najwyższego poziomu) mogą rejestrować wyłącznie określone osoby i instytucje, np.:

RozszerzenieCharakterystykaOgraniczenia
.govStrony rządowe Stanów ZjednoczonychO domenę mogą ubiegać się tylko instytucje rządowe USA, które spełniają określone warunki i prześlą list autoryzacyjny. W Polsce podobną rolę pełni rozszerzenie .gov.pl. Nazwy z tą końcówką zarejestrują wyłącznie niektóre organy władzy publicznej.
.intDla międzynarodowych organizacji rządowychTe domeny mogą rejestrować tylko organizacje utworzone na mocy traktatów międzynarodowych.
.xxxStrony z treściami erotycznymiPo zarejestrowaniu domeny konieczne jest złożenie wniosku o członkostwo w rejestrze ICM Registry. Na podany adres email w ciągu 24 godzin otrzymasz wiadomość z informacjami dotyczącymi dokończenia rejestracji. ICM Registry może poprosić o dodatkową dokumentację, po której dostarczeniu wystawi poświadczenie członkostwa (ID). Nie musisz wnioskować o członkostwo w rejestrze, jeśli kupujesz domenę wyłącznie po to, aby nikt inny nie zarejestrował danej nazwy z rozszerzeniem .xxx.

Również europejska domena .eu ma swoje zasady rejestracji. Adresy w tej domenie mogą wykupić wyłącznie:

 • osoby, które mają obywatelstwo kraju należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (czyli Norwegii, Islandii, Liechtensteinu lub kraju członkowskiego Unii Europejskiej – nawet jeśli w nim nie mieszkają),
 • osoby fizyczne mieszkające na terenie kraju, który należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Unii Europejskiej,
 • przedsiębiorcy, którzy mają firmę z siedzibą na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Czy da się ominąć ograniczenia w rejestracji domen?

Ograniczenia w rejestracji domen najczęściej są związane z miejscem zamieszkania lub siedzibą Twojego biznesu. Nie można obejść przepisów dotyczących zasad rejestracji niektórych domen. Jedynym rozwiązaniem jest faktyczne spełnienie określonych wymagań. Wnioski o rejestrację domen są dokładnie sprawdzane przez odpowiednich rejestratorów.