• efaktura - dlaczego warto?

    Dlaczego e-faktura to ułatwienie dla firmy?

    Dla każdego przedsiębiorcy, będącego czynnym podatnikiem VAT, oczywiste jest, że musi wystawiać faktury. Wielu przedsiębiorców przyzwyczajonych jest, że faktura musi być wydrukowana w dwóch egzemplarzach (oryginał dla klienta i kopia dla sprzedawcy towaru czy usługi), mieć obowiązkowo podpis i pieczątkę firmy, ale tak już nie jest....
  • Rozliczaj się szybko i ekologicznie – zalety e-faktury na wyciągnięcie ręki

    Papierowa faktura wybierana jest z przyzwyczajenia. Przypisuje się do niej pewność otrzymania i wiarygodność informacji. Co z poufnością danych? Czy jako użytkownik Internetu myślałeś nad tym, jaką drogę przebywa koperta z dokumentem księgowym? Czy martwiłeś się kiedyś, czy faktura dotrze na czas, abyś mógł dokonać odpowiednich rozliczeń? Jeśli co...