Wpisz poszukiwane słowo i wciśnij Enter.

Plesk Panel – konfiguracja firewalla na serwerze VPS

Plesk Panel – konfiguracja firewalla na serwerze VPS

Z poprzedniego wpisu już wiesz, jak ustawić odpowiednio firewalla dla FTP na VPS za pomocą plików konfiguracyjnych. W tej odsłonie cyklu „Oswajamy VPS” dowiesz się, jak dodawać reguły za pomocą Panelu Plesk. Przydaje się to zwłaszcza w sytuacji, gdy blokada portów nie pozwala na poprawne działanie domeny (mimo jej dodania do VPS) lub gdy nie możesz instalować dodatkowych aplikacji.

Jak skonfigurować firewall na VPS za pomocą Panelu Plesk

Zaloguj się do Panelu Klienta, wybierz zakładkę VPS i kliknij w kafelek swojego serwera. Rozwiń menu Zarządzaj firewallem i wybierz Zarządzaj regułami.

Zalecane jest włączenie firewalla i odblokowanie tylko wybranych portów.

Domyślnie na serwerze są utworzone 3 reguły.

Aby dodać kolejny port, kliknij Utwórz nową regułę, podaj nazwę reguły, port lokalny i wybierz protokół.

Lista przydatnych portów do konfiguracji firewalla na VPS

Poniżej znajdziesz listę najczęściej używanych portów w Plesk Panelu. Część z nich to standardowe porty, które mogą być wykorzystane także na serwerze bez Pleska.

Nazwa usługiPort używany przez usługę
Interfejs administracyjny Pleska przez HTTPSTCP 8443 (zalecany)
Interfejs administracyjny Pleska przez HTTPTCP 8880
Aktualizacja Pleska i bibliotekTCP 8447
VPN serviceUDP 1194
Serwer WWWTCP 80 (http), TCP 443 (https)
Serwer FTPTCP 21
Serwer SSH (secure shell)TCP 22
Serwer SMTP (mail sending)TCP 25 (no SSL), TCP 465 (SSL)
Serwer POP3 (mail retrieval)TCP 110 (no SSL), TCP 995 (SSL)
Serwer IMAP (mail retrieval)TCP 143 (no SSL), TCP 993 (SSL)
Serwer MySQLTCP 3306
Serwer MS SQLTCP 1433
Serwer PostgreSQLTCP 5432
Serwer nazw domeny (DNS)UDP 53, TCP 53
Połączenia serwera licencjonowaniaTCP 5224
Usługa zmiany hasła poczty (reset)TCP 106
Samba (file sharing on Windows networks)UDP 137, UDP 138, TCP 139, TCP 445

Zaznaczając Limit IP address(es) from which connections are allowed to your server (Ogranicz adresy IP, z których połączenia są dozwolone na twoim serwerze), można ograniczyć połączenie do konkretnego portu z wybranego adresu IP.

Masz pytanie lub potrzebujesz pomocy?

Zespół homecloud.pl jest do Twojej dyspozycji: napisz na info@homecloud.pl lub zadzwoń: (+48) 504 502 500.

TAGI: /