Wpisz poszukiwane słowo i wciśnij Enter.

G Suite: Przenoszenie lub usuwanie elementów w Arkuszach Google

G Suite: Przenoszenie lub usuwanie elementów w Arkuszach Google

Google dodaje nowe funkcje do swoich Arkuszy w Google Workspace. Dzięki nim będziesz mógł bez problemu poruszać elementami wykresów oraz je usuwać, zarówno myszką jak i z poziomu klawiatury. Dzięki tej funkcji dostosujesz wykresy do swoich potrzeb oraz zapanujesz nad rozmieszczeniem elementów.

Jak poruszać lub usunąć elementy wykresu w Arkuszach Google?

Od teraz możesz klikać bezpośrednio w etykiety danych, tytuły wykresów oraz legendy i zmieniać ich położenie. Jeżeli który z elementów jest niepotrzebny, z łatwością usuniesz go za pomocą klawisza Delete lub Backspace.

Jak poruszać elementami wykresu za pomocą klawiatury w G Suite?

Oprócz myszką możesz też manipulować elementami wykresu za pomocą poniższych klawiszy klawiatury:

  • TAB: poruszanie się między elementami
  • Enter: wybierz pojedynczy element z grupy
  • Escape: wróć z pojedynczego elementu do grupy
  • Klawisze strzałek: zmiana położenia wybranych elementów

Zmiana wejdzie w życie na początku listopada i będzie włączona domyślenie dla wszystkich użytkowników Google Workspace.