Wpisz poszukiwane słowo i wciśnij Enter.

G Suite wprowadza zmiany w funkcji Wielu skrzynek Gmail

G Suite wprowadza zmiany w funkcji Wielu skrzynek Gmail

Google wprowadza zmiany do funkcji zwiększającej wydajność pracy z mailami w pakiecie G Suite. Funkcja Wielu skrzynek otrzyma lepszą widoczność oraz nowe opcje personalizacji widoku.

Wiele skrzynek G Suite poprawia wydajność

Gmail w pakiecie Google Workspace oferuje wiele funkcji, jak możliwość ustawiania aliasów skrzynki czy utworzenie własnej domeny. Jedną z mniej znanych, lecz niezwykle przydatnych funkcji, jest opcja włączenia Wielu skrzynek. Pozwala ona na jednoczesne wyświetlanie wybranych folderów skrzynki lub wiadomości odbieranych na aliasie adresu email. Odpowiednio spersonalizowany widok Wielu skrzynek może znacznie wpłynąć na wydajność oraz organizację pracy każdego pracownika.

Wiele szkrzynek G Suite - jak włączyć?

Niestety, dotychczas funkcja ta była ukryta w zaawanasowanych ustawieniach poczty Gmail i była pozbawiona pewnych cech, co pogarszało jej działanie. W związku z tym, Google postanowił wprowadzić kilka zmian, mających na celu ułatwienie konfiguracji Wielu skrzynek oraz poprawić ich działanie. Trafią one do użytkowników na przełomie lutego i marca 2020.

Google wprowadza zmiany do Wielu skrzynek

Pierwszą, możliwie najważniejszą zmianą, jest przeniesienie opcji konfiguracji Wielu skrzynek z zakładki Zaawansowane do zakładki Odebrane. Ma to na celu ułatwienie znalezienia opcji dla nowych użytkowników oraz szybszą konfigurację i wprowadzanie zmian.

Gdzie znaleźć Wiele skrzynek G Suite?

Do nowej lokalizacji ustawień dodana zostanie także opcja włączenia funkcji Okienka podglądu. Obecnie jest możliwość korzystania z podglądu w widoku Wielu skrzynek, jednak wraz z nową aktualizacją nie będzie już to możliwe. Jeśli obecnie korzystasz z Okienek podglądu, po wprowadzeniu aktualizacji funkcja zostanie wyłączona i użytkownicy będą musieli wybrać jedną z dwóch funkcji.

Okienko podglądu Gmail w G Suite

Funkcja Wiele skrzynek Google Workspace otrzyma także nowe opcje sterowania wyświetlanymi treściami. Poprzednio, obie skrzynki wyświetlane były w jednym oknie, co oznaczało, że przewijanie poczty przesuwało wiadomości we wszystkich widocznych skrzynkach. Wraz z nową aktualizacją, każda ze skrzynek otrzyma indywidualny suwak do przewijania zawartości, a dodatkowe skrzynki będą miały możliwość dostosowania ich rozmiarów. Dodany zostanie także jeden panel kontrolny, zapewniający spójne działanie funkcji Gmail we wszystkich wyświetlanych skrzynkach.

Gdzie jest opcja Wiele skrzynek Gmail