Wpisz poszukiwane słowo i wciśnij Enter.

Jak uzyskać podpis elektroniczny w Polsce lub mieszkając za granicą?

Jak uzyskać podpis elektroniczny w Polsce lub mieszkając za granicą?

Weryfikacja tożsamości podczas wydawania certyfikatu kwalifikowanego jest ważnym, a często niezbędnym elementem, aby otrzymać swój własny podpis cyfrowy.  Potwierdzenie tożsamości jest bardzo proste jeśli znajdujesz się na terenie Polski i posługujesz się polskim dokumentem tożsamości. Nieco inaczej wygląda to w przypadku, gdy chcemy otrzymać podpis elektroniczny mieszkając za granicą, bez polskiego numeru PESEL. Sprawdź w poniższym artykule, jak krok po kroku przejść przez procedurę potwierdzenia tożsamości, w celu wydania Twojego podpisu elektronicznego, na przykładzie usługi SimplySign.

Podpis elektroniczny za granicą – co przygotować przed procesem weryfikacji tożsamości?

Przed przystąpieniem do procesu, niezależnie od formy weryfikacji, którą wybierzesz, zaopatrz się w kod aktywacyjny SimplySign:

Odnowienie certyfikatu wybierz tylko wtedy, gdy obecnie korzystasz z podpisu mobilnego SimplySign. Jeżeli Twój wygasający certyfikat znajduje się na karcie kryptograficznej lub korzystasz z rozwiązań innego dostawcy usług kwalifikowanych, wybierz wydanie nowego certyfikatu SimplySign. Następnie postępuj zgodnie z instrukcją, którą otrzymasz w mailu od home.pl. Uzupełnij i wygeneruj niezbędne dokumenty, a następnie wybierz jedną z metod weryfikacji tożsamości przedstawionych poniżej.

Jak zweryfikować tożsamość przebywając w Polsce i posiadając polski dokument tożsamości?

Najprostszą procedurą weryfikacji tożsamości dla certyfikatu kwalifikowanego SimplySign jest sytuacja, kiedy przebywasz w Polsce, posiadasz polskie obywatelstwo oraz polski dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport), w których zawarty jest Twój numer PESEL. W takiej sytuacji, wystarczy że:

 • wypełnisz i wygenerujesz dokumenty na stronie SimplySign aktywacja, do której otrzymasz spersonalizowany link w mailu po zakupieniu kodu aktywacyjnego;
 • umówisz wizytę w jednym z punktów potwierdzania tożsamości , w którym po okazaniu dowodu zakupu certyfikatu w home.pl otrzymasz usługę weryfikacji w specjalnej, obniżonej cenie.  

Jak uzyskać zniżkę na weryfikację tożsamości dla wydania SimplySign?

Dzięki współpracy home.pl i firmy eSIGN klienci, którzy zakupili certyfikat SimplySign w Marketplace home.pl będą mogli skorzystać ze specjalnej zniżki na weryfikację tożsamości. Aby zweryfikować swoją tożsamość w obniżonej cenie 150 zł netto (cena standardowa 250zł netto), wystarczy pokazać przedstawicielowi firmy eSIGN fakturę zakupu certyfikatu SimplySign w home.pl. 

Specjalna oferta dotyczy wydania certyfikatu w wersji standardowej, tj. do 7 dni od daty weryfikacji tożsamości. W cenę wliczony jest koszt dojazdu do klienta na terenie miasta wojewódzkiego. Po zakupieniu certyfikatu SimplySign w home.pl zachęcamy do skorzystania ze specjalnej promocji i weryfikacji tożsamości w eSIGN.

Jak zweryfikować tożsamość przebywając za granicą i posiadając polski dokument tożsamości?

Jeżeli przebywasz za granicą oraz posiadasz z sobą polski dokument zawierający numer PESEL (dowód osobisty lub paszport) i chcesz uzyskać podpis kwalifikowany, wówczas powinieneś skorzystać z poniższej formy weryfikacji tożsamości. Za granicą nie możesz bowiem przejść standardowej procedury. W takim wypadku, po zakupieniu kodu aktywacyjnego SimplySign w home.pl:

 • Aktywuj kod na stronie SimplySign aktywacja (Twój spersonalizowany link do aktywacji został wysłany w mailu po zakupieniu podpisu SimplySign w home.pl);
 • Uzupełnij kwestionariusz danymi, które znajdą się w Twoim certyfikacie kwalifikowanym;
 • Wydrukuj dokumenty;
 • Skontaktuj się z kancelarią notarialną w Twojej okolicy i umów wizytę w celu notarialnego poświadczenia tożsamości. Na spotkanie z notariuszem zabierz:
  •  dokument tożsamości (dowód lub paszport), którego numer i serię wpisałeś we wniosku;
  • Oświadczenie o potwierdzeniu tożsamości lub 1 egzemplarz Załącznika nr 1 do Umowy z Subskrybentem;
 • Poproś notariusza o poświadczenie Twojej tożsamości:
  • notarialnego poświadczenia Twojego podpisu na załączniku nr 1 do umowy z Subskrybentem, który wygenerowałeś za pomocą kodu aktywacyjnego SimplySign.
Formularz poświadczenia tożsamości dla certyfikatu kwalifikowanego.
Wzór formularza poświadczenia tożsamości dla certyfikatu kwalifikowanego SimplySign. Oprócz pól Imiona i nazwisko subskrybenta oraz numer PESEL, które powinny zostać wygenerowane automatycznie, resztę danych wypełnia notariusz (zaznaczone na czerwono).

Jeżeli notarialne potwierdzenie tożsamości zostanie sporządzone w języku innym niż polski lub angielski, wówczas do dokumentów należy dołączyć tłumaczenie oświadczenia w języku polskim lub angielskim, przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego;

 • Komplet wydrukowanych i podpisanych dokumentów, wraz z notarialnym poświadczeniem tożsamości wyślij pocztą na adres CERTUM PCC, Ul. Bajeczna 13, 71-838 Szczecin, Polska;
 • Po otrzymaniu dokumentów i ich pozytywnej weryfikacji przez Centrum Certyfikacji otrzymasz swój kwalifikowany podpis mobilny SimplySign.

Jak zweryfikować tożsamość nie posiadając numeru PESEL?

Podpis kwalifikowany SimplySign może zostać wydany również dla cudzoziemca, nieposiadającego polskiego numeru PESEL i polskiego dokumentu tożsamości. W tym przypadku do weryfikacji tożsamości można wykorzystać dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport) wydany przez kraj ojczysty wnioskodawcy. Pełną procedurę weryfikacji tożsamości cudzoziemca bez PESEL znajdziesz w osobnym artykule:

Jak skorzystać z przyspieszonej procedury weryfikacji tożsamości odnawiając certyfikat kwalifikowany?

Posiadając ważny certyfikat kwalifikowany SimplySign, którego ważność dobiega końca, możesz zastosować uproszczoną ścieżkę jego odnowienia, bez konieczności ponownej weryfikacji swojej tożsamości. Jednak proces odnowienia certyfikatu kwalifikowanego SimplySign nie sprawdzi się w każdej sytuacji. Z uwagi na fakt, że podpis kwalifikowany jest prawnym poświadczeniem Twojej tożsamości oraz Twojego miejsca zatrudnienia, jeżeli posiadasz certyfikat kwalifikowany z rozszerzonymi danymi – wszystkie te informacje muszą być aktualne na dzień przystąpienia do odnowienia podpisu.

Jeżeli np. wymieniłeś dokument tożsamości, uległo zmianie Twoje nazwisko bądź zmieniłeś stanowisko/ pracę, wówczas należy wydać nowy certyfikat kwalifikowany poświadczający stan rzeczywisty Twojej osoby.

Jak samodzielnie, krok po kroku przejść przez uproszczoną procedurę odnowienia mobilnego certyfikatu kwalifikowanego SimplySign sprawdzisz:

https://blog.home.pl/2020/05/odnawianie-podpisu-elektronicznego-jak-przedluzyc-waznosc-certyfikatu-kwalifikowanego/

Jeżeli szukasz dodatkowych informacji o korzyściach i możliwościach jakie daje e-podpis, sprawdź także: