MENU

prawo
Tag Archive

1118

Jak prowadzić biznes zgodny z polskim prawem?

E-biznes

6 maja 2016

Rozmowa z Rafałem Stępniewskim prezesem zarządu Rzetelna Grupa sp. z o.o. – firmy oferującej doradztwo prawne dla osób, które prowadzą działalność w internecie. 

home.pl: Czy polskie prawo sprzyja prowadzeniu biznesu w internecie?

Rafał Stępniewski: Nie rozróżniałbym prawa polskiego od prawa unijnego w zakresie prowadzenia biznesu w internecie. Polskie przepisy są zbliżone do unijnych, a niekiedy jest obowiązek stosowania tych samych zasad w każdym kraju wspólnotowym. Dla przykładu, ustawa o prawach konsumenta, która weszła w życie 25 grudnia 2014 r. jest implementacją dyrektywy UE, harmonizującej przepisy na poziomie każdego kraju Unii. Zatem w zakresie umów zawieranych w internecie obowiązują te same zasady, bez względu na to, czy prowadzimy firmę w Polsce, na Słowacji czy we Francji. Ponadto, trudno mówić tu o sprzyjaniu przepisów prawa czy też utrudnianiu.

Bez wątpienia prowadzenie biznesu w sieci, wiąże się z wieloma obowiązkami prawnymi, jakie musi spełnić przedsiębiorca, ale też zasięg działania, a co za tym idzie potencjał dotarcia ze swoim towarem czy usługami jest diametralnie większy. Faktem jest, że działalność przedsiębiorców w internecie regulują odrębne przepisy i jest ich zdecydowanie więcej niż przy prowadzeniu działalności tradycyjnie.

Chcę prowadzić sklep lub serwis w internecie. Czy muszę założyć firmę?

Jeżeli mówimy o sklepie i serwisie komercyjnym to zdecydowanie tak. Jest to prowadzenie regularnej działalności i powinno się to robić jako przedsiębiorca. W przeciwnym razie trzeba się liczyć z kontrolą Urzędu Skarbowego i karami finansowymi. Natomiast jeżeli chcemy uruchomić bloga i prowadzić go hobbystycznie, nie ma takiej konieczności.

Jaką formę działalności wybrać zakładając swoją pierwszą firmę?

Najszybszą do realizacji opcją jest założenie działalności gospodarczej. Wiąże się to jednak z regularnym opłacaniem składem ZUS, które mimo, że w okresie pierwszych dwóch lat są obniżone o połowę, dla przedsiębiorcy, zwłaszcza na starcie, mogą stanowić pewne obciążenie. Dodatkowo, przy działalności gospodarczej właściciel firmy odpowiada za działania firmy własnym majątkiem. Jeśli chodzi o kwestie podatkowe mamy do wyboru kilka form opodatkowania, zaczynając od karty podatkowej, przez ryczałt, kończąc na podatku dochodowym rozliczanym progresywnie lub liniowo.

Można również założyć spółkę cywilną, zawierając umowę z drugą osobą lub spółką osobową i określić zasady współpracy oraz wspólnych działań gospodarczych. W kwestiach odpowiedzialności, każdy ze wspólników odpowiada solidarnie.

Inną formą prowadzenia biznesu jest spółka kapitałowa w postaci spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Wybór tej formy wiąże się z większymi kosztami samej rejestracji (akt notarialny, opłaty sądowe, kapitał zakładowy), większymi kosztami prowadzenia działalności, np. w aspekcie księgowym, rocznych sprawozdań itp. Dodatkowo, zysk możemy wypłacać jedynie w formie dywidendy. Korzyścią jest ograniczenie odpowiedzialności do wartości kapitału, elastyczność w rozwoju firmy w postaci pozyskania inwestorów czy wspólników. Dodatkowym elementem jest aspekt czysto wizerunkowy.

Kolejną dość często wybieraną formą jest spółka z o.o. spółka komandytowa. Spółka z o.o. występująca jako komplementariusz spółki komandytowej odpowiada za jej zobowiązania bez ograniczeń. Z drugiej strony komandytariusze, będący najczęściej osobami fizycznymi, odpowiadają do wysokości sumy komandytowej, zyskując jednocześnie możliwość bieżącego korzystania z zysku jaki wypracuje spółka, zgodnie z zapisami wynikającymi z umowy spółki. Forma takiej działalności wiąże się oczywiście z większymi kosztami założenia i większymi kosztami operacyjnymi, ale przy odpowiedniej skali działalności niesie istotne korzyści biznesowe.

Jak widać jest wiele form prowadzenia działalności i każda z nich ma swoje plusy i minusy. Wybór formy zależeć może od wielu czynników, zwłaszcza na samym starcie z biznesem.

startup-photos

Warto wiedzieć, że w miarę rozwoju firmy możemy zmienić formę jej działalności.

Jakie dokumenty powinniśmy przygotować chcąc sprzedawać w sieci lub świadczyć e-usługi? Które z nich są obligatoryjne, a które nie?

W zakresie dokumentów i formalności jakie należy spełnić, podstawowym zestawem jest regulamin sklepu internetowego lub regulamin świadczenia usług, polityka prywatności z uwzględnieniem informacji wynikających z prawa telekomunikacyjnego w zakresie cookies oraz dokumenty związane z ochroną danych osobowych. Regulamin określa zasady zawierania umów z klientem i ważne jest, aby były aktualizowane pod katem nowych przepisów prawnych lub rekomendacji UOKiK.

W zakresie ochrony danych osobowych sprawa jest już bardziej złożona, ponieważ w pierwszej kolejności trzeba przygotować dokumentację uwzględniając wszystkie zbiory danych osobowych jakie są w naszej firmie. Mam tu na myśli politykę bezpieczeństwa ochrony danych osobowych oraz instrukcję zarządzania systemem informatycznym. Dodatkowym obowiązkiem jest rejestracja zbioru danych w GIODO albo powołanie Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) i zgłoszenie go w GIODO. Ważną kwestią pozostaje wdrożenie tej dokumentacji w życie, tj. stosowanie się do procedur i wypełniania obowiązków jakie nakłada ustawa – upoważnienia dla pracowników lub współpracowników, zbieranie oświadczeń czy też zawarcie umów powierzenia z podmiotami, którym dane osobowe powierzamy (firma księgowa, firma hostingowa itp.).

Czy dokumenty te przedsiębiorca może przygotować samodzielnie? Na co powinien zwrócić szczególną uwagę?

Mając firmę wszystko możemy zrobić sami, zaczynając od działań marketingowych, sprzedażowych, logistyki, przez kwestie technologiczne tj. programowanie i projektowanie graficzne, kończąc na samodzielnym prowadzeniu księgowości i przygotowaniu dokumentów prawnych. Pytanie o czas jaki musimy poświęcić na naukę, poznanie szczegółów danego obszaru. Do tego dochodzi jeszcze kwestia ryzyka biznesowego jakie podejmujemy w związku z samodzielnym prowadzeniem spraw. Jeżeli źle rozliczymy podatki, nie będąc biegłym w tych kwestiach, możemy zapłacić karę jaką nałoży Urząd Skarbowy. Jeżeli popełnimy błąd natury prawnej, np. w umowie z kontrahentem, możemy ponieść duże straty. Jeżeli popełnimy błąd w regulaminie możemy mieć problemy z UOKiK lub z rzecznikami praw konsumenta.

Świadomość praw jakie przysługują konsumentowi bardzo się zwiększyła w ostatnich latach. Patrząc na to co wydarzyło się w ostatnim czasie, gdzie w tylko w 2014 r. przeciwko sprzedawcom, którzy mieli błędy w regulaminach, złożono ponad 35 tys. pozwów oraz mając na uwadze rejestr klauzul niedozwolonych prowadzony przez UOKiK, który liczy już ponad 6 tys. wpisów, odradzałbym laikowi porywanie się na takie przedsięwzięcie jak samodzielne pisanie regulaminu. Jest to obarczone dużym ryzykiem popełnienia błędu, nawet użycie nieodpowiednich słów np. „może vs powinien” może stanowić o tym, czy dany zapis jest klauzulą niedozwoloną czy też nią nie jest.

Czy każdy przedsiębiorca, który prowadzi e-biznes, przetwarza dane osobowe?

Nie ograniczałbym się do e-biznesu w zakresie ochrony danych osobowych, ponieważ prawie każdy przedsiębiorca, bez względu na to, czy prowadzi e-biznes, czy działa tradycyjnie, przetwarza dane osobowe. Prowadząc e-biznes dochodzą dodatkowe obowiązki jak np. rejestracja zbiorów w GIODO, co w przypadku działalności tradycyjnej w niektórych przypadkach nie jest wymagane. Tymi generalnymi wyjątkami jest zbiór danych osobowych pracowników oraz zbiór danych osobowych prowadzony tylko do wystawienia faktury, ale dotyczy jedynie przedsiębiorców niedziałających w sieci. Każdy jednak bez względu na to, czy zbiór rejestruje, czy nie, powinien mieć opracowaną stosowną dokumentację. Obowiązek ten wynika z ustawy o ochronie danych osobowych. Obserwujemy w tym obszarze duży wzrost świadomości wśród przedsiębiorców na przestrzeni ostatnich lat.

…musi zarejestrować zbiór danych w GIODO. Jak się za to zabrać?

Rejestracji można dokonać wypełniając wniosek elektronicznie na stronie GIODO. W 16 krokach, z których każdy jest osobnym formularzem, należy podać szereg informacji. Aby poprawnie wypełnić wniosek trzeba wcześniej zapoznać się z ustawą o ochronie danych osobowych, tak abyśmy wiedzieli jakie znaczenie mają poszczególne pytania i jakie konsekwencje i obowiązki wiążą się z udzielanymi odpowiedziami. Porównując tego typu wnioski z obowiązującymi w innych krajach UE, w Polsce jest on bardzo rozbudowany. GIODO wymaga od przedsiębiorcy podania wielu szczegółów związanych z zabezpieczeniami jakie stosuje w firmie.

Po wypełnieniu wniosku możemy wysłać go elektronicznie z poziomu strony, a jeżeli nie mamy podpisu elektronicznego trzeba wniosek wydrukować, podpisać i wysłać na adres GIODO.

Sam proces rejestracji, z racji dużej ilości zgłoszeń, wynosić może nawet do 12 miesięcy, ale na szczęście nie musimy czekać na rejestrację by przetwarzać dane osobowe. Wystarczy przygotować dokumentację, wdrożyć ją w firmie i wysłać zgłoszenie rejestracyjne. Jeżeli przedsiębiorca nie zrobił tego do tej pory, a dane osobowe przetwarza, powinien uzupełnić ten brak i wówczas będzie działał zgodnie z przepisami.

Jakie sankcje przewiduje polski ustawodawca za działania niezgodne z prawem?

Sankcji jest wiele i zależy z jakiego obszaru prawa wystąpi naruszenie. Jeżeli mówimy o prawie konsumenckim to na przedsiębiorcę, który źle wykonuje obowiązki informacyjne może być nałożona kara grzywny w wysokości 5 tys. zł. Jeżeli przepisy są naruszane w bardzo radykalny sposób, wówczas kary mogą sięgać nawet 10% przychodu osiągniętego w roku poprzednim.

W obszarze ochrony danych osobowych może być nałożona kara w wysokości 50 tys. zł. Przepisy uwzględniają także karę pozbawienia wolności, choć może to mieć miejsce jedynie w sytuacji bardzo poważnego naruszenia. W tym miejscu, nie sposób pominąć bardzo ważnej zmiany jaka w najbliższym czasie nadejdzie, tj. nowe rozporządzenie UE w zakresie ochrony danych osobowych, gdzie kary za naruszenia będą znacznie większe – nawet do 3% przychodu z grupy kapitałowej danej firmy.

W przypadku gdy do naruszenia dojdzie na tle przepisów prawa telekomunikacyjnego, ustawa już dzisiaj przewiduje karę w wysokości do 3% przychodu za rok poprzedni.

Do tego dochodzą jeszcze tzw. przepisy branżowe – w zależności od prowadzonej działalności możemy mieć do czynienia z różnego rodzaju sankcjami. Wynikają one z profilu danej działalności czy np. asortymentu jaki sprzedaje e-przedsiębiorca.

Wielu przedsiębiorców myśląc o wsparciu prawnym swojej firmy, w sposób naturalny myśli o kancelarii prawnej. Często jednak z uwagi na wysokie koszty opieki prawnej rezygnuje. Czy alternatywą do kancelarii mogą być takie wyspecjalizowane firmy doradcze?

Rynek w tym obszarze bardzo się zmienił. Mamy do dyspozycji lepsze narzędzia komunikacji i optymalizacji działań, nawet w takich obszarach jak usługi prawne. Spotkanie z prawnikiem, face to face, ma swoje plusy i buduje poczucie bezpieczeństwa u przedsiębiorcy. Ma to jednak swoją cenę – wyższa opłata za taką konsultację, a często i pewne ryzyko. Rzadko bowiem zdarza się, byśmy udając się do kancelarii prawnej, poznali już na wstępie rozmowy ostateczny koszt takiej konsultacji. Dodatkowo, wymaga to od nas większego zaangażowania, jak choćby konieczność wcześniejszego umówienia się i odbycia wizyty w kancelarii.

Alternatywą dla przedsiębiorcy jest prawnik, który pracuje zdalnie, z którym komunikuje się za pomocą e-malia, telefonu lub nawet video rozmowy. Bez wątpienia będzie to tańsze i szybsze rozwiązanie, przy zachowaniu pełnego profesjonalizmu usług, odpowiedzialności prawnej w zakresie porady prawnej oraz opracowanych dokumentów. Plusem takiego rozwiązania jest również wszechstronność. W naszej firmie dysponujemy zespołem prawnym, w którym każda z osób specjalizuję się w wybranych dziedzinach prawa, monitorując na bieżąco zmiany w prawie w danej dziedzinie. Dzięki temu klient może otrzymać poradę prawną z niemal każdego obszaru prawnego, a do tego koszt usługi jest z góry jasno określony, z uwagi na przyjęty, wygodny dla obu stron, biznesowy model w postaci abonamentów na usługi. Ryzyko finansowe jest zatem ograniczone do zera.

Ile kosztuje miesięczna obsługa prawna średniej wielkości e-przedsiębiorstwa? Jakie są możliwości optymalizacji kosztów?

Wszystko zależy od wielkości firmy i branży w jakiej działa. Najbardziej kosztowne jest przygotowanie wszelkiej wymaganej prawem dokumentacji. Należy liczyć się z kosztami od kilkuset złotych do tysiąca za podstawowe dokumenty. W ramach współpracy partnerskiej, klienci home.pl mogą obniżyć te koszty i zmieścić się w przedziale od 299 zł do 799 zł netto. (przyp. red. więcej szczegółów na temat oferty https://home.pl/pomoc-prawna/cennik).

Kolejną kwestią jest ilość codziennych spraw wymagających konsultacji prawnych. W przypadku sklepu internetowego chęć uzyskania porady prawnej może pojawiać w kwestiach zwrotów i reklamacji jakie składają konsumenci. Jeżeli mamy dużą ilość kontrahentów lub pracowników możemy spodziewać się pojawienia wielu aspektów prawnych wymagających konsultacji.

Nasza oferta skierowana do przedsiębiorców jest na tyle uniwersalna, że firma wykupując pakiet porad prawnych może określoną ich ilość wykorzystać w ciągu 12 miesięcy. Korzysta zatem z konsultacji tak często, jak tego rzeczywiście potrzebuje i na tyle, na ile pozwala zakupiony pakiet. Oczywiście im większa ilość porad w pakiecie, tym koszt jednej porady mniejszy. Tu również, dla klientów home.pl, przygotowaliśmy dedykowaną ofertę, w której poradę prawną można już otrzymać w cenie 49 zł netto.

button-oferta

Przeczytaj artykuł

4001

Bezpieczeństwo prawne e-biznesu – formalne wymogi internetowej działalności

E-biznes

13 marca 2016

W ostatnich latach obserwujemy bardzo dynamiczny rozwój gospodarki cyfrowej, czyli szeroko rozumianego handlu w Internecie oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. Polska jest najszybciej rosnącym rynkiem e-commerce w Unii Europejskiej. Co roku notowane są kilkunastoprocentowe wzrosty wartości rynku, powstaje coraz więcej e-sklepów. Jak każda działalność, także i ta internetowa, rządzi się swoimi prawami. Aby działać zgodnie z przepisami i nie narażać się na kary oraz pozwy sądowe, trzeba być świadomym, jakie prawa, obowiązki oraz wymogi formalne obowiązują w tej sferze biznesu. (więcej…)

Przeczytaj artykuł

6872

Jak dostosować sklep internetowy do nowych przepisów prawa?

E-biznes

3 listopada 2014

W dniu 25 grudnia 2014 r. wejdzie w życie nowa ustawa o prawach konsumenta. Do wszystkich umów sprzedaży zawartych po 24 grudnia 2014 r. będą miały zastosowanie nowe przepisy, które nakładają na sprzedawców wiele nowych obowiązków. Zmiany wymuszają dostosowanie nie tylko mechanizmów działania sklepu, ale również wprowadzenia zmian w treściach na stronach informacyjnych i kartach produktów. Dodatkowo, w niektórych przypadkach przy zawieraniu umów sprzedaży, potrzebne będzie wprowadzenie zmian w procesach obsługi klienta.

Konieczność dokonania zmiany na stronie internetowej wynika między innymi z 21 obowiązków informacyjnych jakie sprzedawca musi spełnić. Ustawodawca wymaga od przedsiębiorcy, aby poinformował konsumenta o jego prawach i o istotnych parametrach zawieranej umowy sprzedaży. Zdecydowaną większość obowiązków można spełnić już dzisiaj zamieszczając odpowiednie informacje na stronach internetowych sklepu. W zakresie regulaminu sklepu internetowego należy dopilnować, aby nowa wersja dokumentu była gotowa na 25 grudnia oraz aby od godziny 0:00 każdy konsument mógł zaakceptować nową wersję dokumentu.

esklepy-nowe-prawo

W celu poprawnego spełnienia nowych wymogów ustawowych istotne jest by sprzedawca przed wysłaniem zamówienia przez konsumenta zapewnił mu wszystkie informacje wymagane przez ustawę, a następnie  potwierdził je na trwałym nośniku najpóźniej w chwili dostarczenia przesyłki. Obowiązek dowodowy w tym zakresie spoczywa na sprzedawcy. Brak lub błędne spełnienie obowiązków może skutkować wydłużonym czasem na odstąpienie pod umowy, aż do 12 miesięcy, przy jednoczesnym braku odpowiedzialności konsumenta za utratę wartości towaru. Dodatkowo może wiązać się z karą grzywny do 5 tys.

Czego nie zostawiać na ostatnią chwilę?

Spośród wszystkich obowiązków informacyjnych są 2, które mogą wiązać się z dużym nakładem pracy ze strony sprzedawcy. Pierwszym z nich jest obowiązek informowania o głównych cechach świadczenia. Informacje wynikające z tego obowiązku koniecznie należy spełnić w formularzu będącym podsumowaniem zamówienia, czyli w miejscu, gdzie klient wysyła zamówienie do sprzedawcy. W praktyce oznacza to konieczność zweryfikowania nazw towarów w sklepie, tak aby z nazwy jednoznacznie wynikało co dokładnie konsument kupuje wraz z zaprezentowaniem wszystkich istotnych i charakterystycznych cech towaru. Informacje te mogą być dodatkowo uzupełnione o parametry towaru tj. np. rozmiar, czy kolor, które nie muszą wynikać z samej nazwy towaru, ale powinny być zaprezentowane w podsumowaniu zamówienia. Nazwa towaru może być również uzupełniona o dodatkowy krótki opis, który pojawi się tuż pod nią w podsumowaniu zamówienia, gdzie sprzedawca zamieści informacje uzupełniające.

Drugim obowiązkiem, który może wiązać się z dużym nakładem pracy jest konieczność informowania konsumentów o czasie gwarancji wraz z treścią tej gwarancji, jeżeli jest ona dodatkowo udzielana np. przez producenta bądź dystrybutora na sprzedawany towar. W praktyce oznacza to, iż sprzedawca musi uzupełnić wszystkie karty produktów o informację dotyczącą czasu trwania gwarancji oraz zamieszczenie dokumentów z treścią karty gwarancyjnej. Sprzedawca powinien zamieścić np. pliki PDF bezpośrednio w karcie produktu, albo na dedykowanej podstronie w ramach sklepu, utworzonej w tym właśnie celu. Zamieszczenie odnośnika do strony internetowej producenta nie będzie prawidłowym rozwiązaniem, ponieważ konsument musi być poinformowany przez sprzedawcę za pośrednictwem swojej strony internetowej. Dodatkowo wskazanie linku do strony producenta nie gwarantuje sprzedawcy tego, że w między czasie producent nie zmieni informacji na swojej stronie i link będzie błędnie wskazywał konsumentowi informacje.

Umowa zawarta przez telefon

Część sklepów internetowych udostępnia konsumentom możliwość składania zamówienia przez telefon. Po 24 grudnia składanie zamówień telefonicznych będzie znacznie utrudnione i będzie wymagało od sprzedawcy spełnienia dodatkowych wymagań. Jeżeli sprzedawca przyjmie zamówienie telefoniczne od konsumenta, to przed wydaniem towaru będzie musiał wysłać do konsumenta na trwałym nośniku informacje jakie wynikają z 21 obowiązków informacyjnych. Zwrotnie konsument powinien potwierdzić również na trwałym nośniku, że akceptuje warunki umowy. Dopiero wówczas można mówić o skutecznie zawartej umowie sprzedaży. Jeżeli sprzedawca nie dopełni obowiązku otrzymania od konsumenta potwierdzenia, umowa taka może być uważana za niezawartą. Pamiętać należy, że i w tym przypadku obowiązki dowodowe wywiązania z wyżej wskazanych warunków są po stronie sprzedawcy.

Najważniejsze zmiany

Zestawienie najważniejszych zmian, jakie należy wdrożyć na stronie internetowej, tak aby sprzedawca działał zgodnie z nowymi przepisami:

 • przycisk o określonej nazwie za pośrednictwem, którego składa się zamówienie;
 • uzupełnienie kart produktów o informację o gwarancji wraz z treścią gwarancji, jeżeli oferowane towary mają gwarancję producenta lub dystrybutora;
 • dostosowanie nazw towarów;
 • uzupełnienie stron informacyjnych zgodnie z pozostałymi obowiązkami informacyjnymi;
 • w przypadku sprzedaży usług lub treści cyfrowych konieczność wprowadzenia dodatkowych zgód oraz e-maila z potwierdzeniem od konsumenta;
 • w przypadku zamówień przez telefon konieczność zmiany procesu sprzedaży;
 • potwierdzenie konsumentowi wszystkich obowiązków informacyjnych na trwałym nośniku wraz z obowiązkiem dowodowym;
 • dostosowanie regulaminu do nowej ustawy.

Poradnik

Nasz partner, firma B2B Consulting sp. z o.o. właściciel serwisu www.rzetelnyregulamin.pl, przygotowała i udostępnia bezpłatnie praktyczny poradnik, w którym na przykładach wskazuje jak można dostosować sklep internetowy do nowej ustawy. Poradnik jest dostępny do pobrania na stronie internetowej:

http://www.rzetelnyregulamin.pl/pl/Bezplatny-poradnik

Zapraszamy dodatkowo do zapoznania się z promocyjną ofertą jaka została przygotowana dla klientów home.pl korzystających z usług ClickShop lub ClickShop Premium, gdzie w atrakcyjnej cenie można uzyskać pełne wsparcie w zakresie opieki i ochrony prawnej e-sklepu: https://home.pl/sklepy-internetowe/bonusy/rzetelny-regulamin

Przeczytaj artykuł

2088

Co musisz wiedzieć o regulaminie zanim otworzysz sklep internetowy?

E-biznes

18 listopada 2013

Autorem tekstu jest Rafał Stępniewski z firmy RzetelnyRegulamin.pl Usługi związane z regulaminami e-sklepów znajdują się w dodatkach do platformy Click Shop – szczegóły pod linkiem Bonusy – Rzetelnyregulamin.pl

Otwierając sklep internetowy powinieneś zaznajomić się z przepisami prawa, które regulują prawa i obowiązki przedsiębiorcy. Podstawę prawną działań w internecie określa ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Dodatkowo jeżeli swoją ofertę kierujesz między innymi do konsumentów, wówczas obowiązkowo powinieneś być obeznany z zapisami ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

Jest jeszcze oczywiście szereg innych ustaw i kodeksów, które obowiązują bez względu na formę prowadzonej sprzedaży tj. Kodeks Cywilny, czy też ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

Czym jest regulamin Sklepu internetowego?

Regulamin jest umową, którą Sprzedawca zawiera z Klientem Sklepu, w którym opisane są warunki świadczenia usług drogą elektroniczną oraz warunki sprzedaży i obsługi posprzedażnej. Regulamin powinien być łatwo dostępny i Klient powinien mieć możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy. Dodatkowo Klient powinien mieć możliwość utrwalenia takiego dokumentu, czyli zapisania np. na dysku komputera.

Co ważne Klient sklepu nie jest związany postanowieniami regulaminu, które nie zostały mu udostępnione przed zawarciem umowy oraz zapisami tego regulaminu, które są niezgodne z przepisami prawa lub są klauzulami niedozwolonymi.

Czy sklep internetowy świadczy usługi drogą elektroniczną?

Aspekt świadczenia usług jest niestety często pomijany przez e-sprzedawców, jednak z pkt widzenia ustawy takie funkcje jak np. prowadzenia konta klienta, newsletter, czy chociażby umożliwienie zamieszczenia opinii w sklepie, są właśnie usługami jakie są świadczone za pośrednictwem sklepu internetowego.

Z tego powodu za pośrednictwem regulaminu powinny zostać spełnione wymagania ustawy tj. opis rodzajów i zakresu usług, warunki ich świadczenia, w tym wymagania techniczne, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług, tryb postępowania reklamacyjnego. Dodatkowo sprzedawca powinien spełnić szereg obowiązków informacyjnych zaczynając od podania pełnych danych swojej firmy, poprzez poinformowanie Klienta o tym, że nie może on dostarczać treści o charakterze bezprawnym, kończąc na zagrożeniach z jakimi Klient może się spotkać korzystając z usług.

Umowa sprzedaży

Regulamin sklepu oprócz wymagań w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną powinien zawierać informacje:

 • o tym kiedy dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży i jakie są warunki jej zawarcia,
 • o dostępnych metodach zarówno dostawy jak i płatności
 • o prawie do odstąpienia od umowy wraz z wyjątkami, kiedy Konsument nie może odstąpić od takiej umowy, wraz z opisem w jaki sposób Konsument może od umowy odstąpić
 • o prawie do reklamacji wraz z opisem sposobu jej składania.

Klauzule niedozwolone w regulaminie

Klauzula niedozwolona (abuzywna) jest zapisem, który ogranicza prawa konsumenta, jakie wynikają z przepisów prawa. Klauzule niedozwolone powstają w większości przypadków nie tyle co ze złej intencji ich autora, lecz bardziej z braku dogłębnej znajomości prawa i doświadczenia w zakresie prawa konsumenckiego. Kolejnym źródłem klauzul jest chęć opisania pewnych praw konsumenta w sposób bardziej przystępny dla czytelnika, co czasami może prowadzić do tego, że nieświadomie je zaczniemy ograniczać.

Niestety fakt posiadania klauzuli niedozwolonej w regulaminie sklepu grozi otrzymaniem pozwu z sądu, który może złożyć nawet konsument, który nie dokonał zakupu w danym sklepie. Konsekwencje takiego pozwu mogą okazać się kosztowne, rozpoczynając od kosztów sądowych w kwocie około 1,5 tys. zł, a kończąc nawet na karze w wysokości 10% wartości przychodu za rok poprzedni.

Top 10 wymogów prawnych sprzedaży przez internet

Poniżej przedstawiamy najważniejsze wymogi formalne związane ze sprzedażą internetową:

 1. Każdy Sklep powinien udostępnić na stronie internetowej swoje dane tj. nazwę firmy, dane adresowe, dane rejestrowe firmy oraz co najmniej adres e-mail.
 2. Każdy Sklep powinien posiadać regulamin, określający prawa i obowiązki, zarówno Klienta jak i Sprzedawcy, który jest wzorem między innymi umowy sprzedaży.
 3. Sprzedawca nie ma prawa dokonywać zmian zamówienia po jego złożeniu przez Klienta w zakresie dotyczących ceny towaru, kosztów dostawy, czy też innych charakterystycznych parametrów zamówienia, np. koloru, modelu towaru itp.
 4. Każdy sklep internetowy musi udostępnić możliwość płatności przy odbiorze, czyli tzw. „za pobraniem”.
 5. Bez względu na wartość zamówienia sprzedawca nie może żądać zapłaty z góry za zamówienie, a także nie może uzależnić realizacji zamówienia od wpłaty jakiejkolwiek zaliczki.
 6. Klient ma 10 dni kalendarzowych na to by poinformować Sklep o tym, że chce zwrócić towar. Od momentu poinformowania sklepu, Klient ma kolejne 2 tygodnie na odesłanie towaru do sklepu. W czasie wspomnianych 2 tygodni sklep powinien zwrócić zapłaconą kwotę. W dochowaniu terminów liczy się data wysłania zarówno oświadczenia o odstąpieniu jak i towaru.
 7. Koszty odesłania Towaru przy zwrocie pokrywa Klient, ale sklep ma obowiązek zwrócić całą zapłaconą przez Klienta kwotę, tzn. cenę towaru wraz kosztami wysyłki towaru ze Sklepu do Klienta.
 8. Klient może odpakować zamówiony towar, a nawet może wyjąć go z oryginalnego opakowania i np. podłączyć do prądu i sprawdzić, czy działa lub np. przymierzyć. Oczywiście są towary tj. kosmetyki, leki, żywność z krótki terminem ważności, płyty CD, DVD i inne nośniki, których po otwarciu nie można zwrócić ze względu na charakter towaru.
 9. Klient może złożyć reklamację towaru w ciągu 26 miesięcy od daty otrzymania towaru. Dlaczego nie w ciągu 2 lat? Ponieważ Klient ma dwa miesiące na złożenie reklamacji od momentu kiedy zauważył niezgodność towaru z umową, a w szczególnym przypadku może to być ostatni dzień obowiązywania odpowiedzialności sprzedawcy za wady towaru.
 10. Sklep powinien pokryć koszty transportu reklamowanego towaru w obie strony.
 11. Rzetelny Regulamin w home.pl

  Zapraszam Was do zapoznania się z usługami związanymi z regulaminami e-sklepów, które znajdują się w dodatkach do platformy Click Shop – szczegóły pod linkiem Bonusy – Rzetelnyregulamin.pl

Przeczytaj artykuł