Wpisz poszukiwane słowo i wciśnij Enter.

G Suite: autoryzuj dostęp 2FA za pomocą smartfona z Android lub iOS

G Suite: autoryzuj dostęp 2FA za pomocą smartfona z Android lub iOS

Google inwestuje w bezpieczeństwo i powszechność autoryzacji dla użytkowników Google Workspace. Stąd w ostatnim czasie pojawiła się zapowiedź możliwości użycia smartfona użytkownika jako klucza bezpieczeństwa w Zaawansowanym Programie Ochrony użytkowników G Suite.

Czym jest 2FA i jak wpływa na zwiększenie ochrony przed phishingiem?

2FA to skrót od dwuskładnikowej metody uwierzytelnienia użytkownika podczas logowania, tzw. weryfikacji dwuetapowej. Narzędzie to jest obecnie jedną z najsilniejszych form ochrony przed ukierunkowanymi atakami typu phishing. Wdrożenie 2FA w ramach Programu Zaawanasowanej Ochrony pozwala na zmniejszenie podatności organizacji na działania cyberprzestępców.

Smartfon z Android lub iOS jako autoryzacja w Zaawansowanym Programie Ochrony

Google udostępnił nową formę logowania do konta Google Workspace. Od teraz użytkownicy wysokiego ryzyka, jak administratorzy IT, managerowie, prezesi czy urzędnicy administracji publicznej będą mogli wykorzystać swój smartfon  jako element weryfikacji dwuetapowej (2FA). Pozwala ona na udaremnienie ukierunkowanego ataku, mającego na celu np. przejęcie konta ofiary. Nowe rozwiązanie wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników, a dodatkowo:

  • Uprości rejestrację – użytkownicy wysokiego ryzyka będą mogli użyć do rejestracji urządzeń, które już posiadają;
  • Zwiększy intuicyjność obsługi – dzięki znajomości interfejsu smartfona, rozwiązanie to będzie prostsze w obsłudze;
  • Obniży koszty organizacyjne – smartfon może zastąpić konieczność zakupu dodatkowego urządzenia uwierzytelnienia w postaci klucza bezpieczeństwa.

Jak włączyć 2FA za pomocą smartfona w Zaawansowanym Programie Ochrony G Suite?

Członkowie organizacji korzystający z urządzeń z systemem Android mogą przejść bezpośrednio na stronę rejestracji smartfona jako klucz bezpieczeństwa.

Użytkownicy iPhonów z systemem iOS muszą w pierwszej kolejności aktywować klucz bezpieczeństwa za pomocą aplikacji Google Smart Lock, a następnie zarejestrować swój smartfon w Programie Zaawansowanej Ochrony Google Workspace.