Wpisz poszukiwane słowo i wciśnij Enter.

IE 11 i klasyczny Edge tracą wsparcie Teams i Microsoft 365 – sprawdź daty

IE 11 i klasyczny Edge tracą wsparcie Teams i Microsoft 365 – sprawdź daty

W ostatnim czasie Microsoft zaskoczył wielu swoich użytkowników podając daty związane ze swoimi kluczowymi przeglądarkami – Internet Explorer 11 oraz Edge w wersji desktopowej. Już niedługo przeglądarki utracą współpracę z narzędziami do pracy – Microsoft 365, w tym z aplikacją do wideokonferencji Teams. Sprawdź, kiedy przeglądarki Microsoft stracą część swoich funkcjonalności.

Kiedy nastąpi zakończenie wsparcia IE 11 i Edge przez Microsoft 365?

Microsoft przedstawił dziś 3 kluczowe daty dotyczące przeglądarek IE 11 i Edge:

  • 30 listopada 2020 r. IE 11 przestanie działać z aplikacją webową Microsoft Teams;
  • 9 marca 2021 r. Microsoft zakończy wydawanie nowych aktualizacji zabezpieczeń dla klasycznej aplikacji Microsoft Edge;
  • 17 sierpnia 2021 r. IE 11 przestanie obsługiwać pozostałe narzędzia i usługi Microsoft 365.
Terminy wyłączania poszczególnych funkcjonalności przeglądarek IE 11 oraz Edge Legacy.
Źródło: Microsoft.

Czy użytkownicy IE 11 i Edge odczują wprowadzane zmiany?

Użytkownicy przeglądarek IE 11 i Edge Legacy doświadczą wielu utrudnień w korzystaniu z Microsoft 365 po terminach wyznaczonych przez giganta IT. Sama usługa nie będzie odgórnie zablokowana, lecz wiele z jej funkcji może przestać działać, stąd Microsoft pisze o utrudnionym doświadczeniu użytkownika oraz sugeruje przejście na nową wersję przeglądarki Edge.

Czy przeglądarki IE11 i Edge Legacy utracą wsparcie Microsoft?

Microsoft na początku tego roku przedstawił nową wersję swojej sztandarowej przeglądarki Edge, zachęcając jednocześnie do przejścia na nią użytkowników Windows 10. Obecnie większość użytkowników komputerów z Win10 otrzymała już nową wersję przeglądarki w aktualizacji systemu stąd nie muszą oni podejmować żadnych działań. Jednocześnie z uwagi na nową wersję przeglądarki Edge, utrzymywanie wsparcia dla wersji desktopowej straciło sens. Sytuacja wygląda nieco inaczej w przypadku IE 11. Tutaj, głównie z uwagi na użytkowników biznesowych, Microsoft będzie nadal prowadził wsparcie techniczne. Jednak przeglądarka Internet Explorer 11 utraci część swoich funkcjonalności, w tym kooperację z narzędziem Teams i aplikacjami Microsoft 365.