Wpisz poszukiwane słowo i wciśnij Enter.

Autenti czy SimplySign? – porównanie podpisów elektronicznych

Autenti czy SimplySign? – porównanie podpisów elektronicznych

Podpis cyfrowy stał się podstawowym narzędziem pracy wielu przedsiębiorców. Coraz częściej znajduje on również zastosowanie w życiu codziennym do użytku prywatnego. Jeżeli planujesz zamówienie e-podpisu i nie wiesz, która usługa spełni Twoje oczekiwania, zapoznaj się z naszym porównaniem 2 najpopularniejszych podpisów na rynku – Autenti i SimplySign.

Czym jest podpis elektroniczny Autenti i certyfikat kwalifikowany SimplySign?

Podpis elektroniczny to narzędzie, które jak żadne inne usprawnia prawomocne podpisywanie, przesyłanie i archiwizowanie plików w elektronicznym obiegu dokumentów. Podpis elektroniczny nie jest dedykowany wyłączenie jako narzędzie dla biznesu. Doskonale sprawdza się również w rozwiązaniach dla osób fizycznych np. przy zawieraniu umów cywilno-prawnych oraz załatwiania spraw urzędowych. Jednak najwięcej benefitów osiągają przedsiębiorcy, którzy wdrożyli biznesowy e-podpis w swojej firmie.

Czym jest podpis elektroniczny Autenti?

Podpis elektroniczny Autenti, a właściwie platforma e-podpisu to proste rozwiązanie do podpisywania i zarządzania dokumentami w przedsiębiorstwie. Może zostać oparty o dane osoby fizycznej lub dodatkowo o informacje biznesowe (nazwa firmy i NIP). Podpis Autenti jest dodatkowo zatwierdzany pieczęcią elektroniczną opartą o kwalifikowany certyfikat Autenti, dzięki czemu podpisany dokument nabiera pełnej mocy prawnej pod kątem dowodowym.

Od teraz w home.pl zarejestrujesz również platformę Autenti Free!

Podpis cyfrowy oparty o weryfikację adresu email przyspiesza proces aktywacji, a prosty panel zarządzania podpisem z pewnością ułatwi Ci zrozumienie zasad działania tej usługi. Owe narzędzie daje użytkownikowi pełną dowolność w zakresie urządzenia, na jakim chce skonfigurować e-podpis. Plik można podpisać na komputerze, smartfonie lub tablecie z dostępem do Internetu.

Platforma Autenti nie wymaga również od odbiorcy dokumentu posiadania podpisu cyfrowego. Plik elektroniczny jest przesyłany mailem skąd adresat jest automatycznie przenoszony do panelu podpisu bez konieczności rejestracji.

Zapoznaj się z dodatkowymi możliwościami i cennikiem usługi Autenti:

Czym charakteryzuje się mobilny podpis kwalifikowany SimplySign

Mobilny podpis SimplySign to narzędzie oparte o certyfikat kwalifikowany. Jest to uniwersalne rozwiązanie, dzięki któremu użytkownik podpisze dokument lub plik o niemal dowolnym rozszerzeniu. Daje pełną gwarancję, że podpis elektroniczny złożony na dokumencie posiada moc prawną. Podpis kwalifikowany może zostać wydany na dane osoby fizycznej i dodatkowo rozszerzony o informacje biznesowe powiązane z użytkownikiem (certyfikat kwalifikowany dla biznesu).

W przypadku, gdy dokument wymaga kontrasygnaty np. podpisanie umowy w formie elektronicznej, przesłanie pisma do instytucji publicznej czy wyrażenie akceptacji zarządu, druga osoba i kolejne powinny również posłużyć się podpisem kwalifikowanym.

Podpis kwalifikowany jest wydawany w oparciu o ważny dokument tożsamości (np. dowód osobisty lub paszport) i wymaga potwierdzenia w specjalnym punkcie weryfikacyjnym, np. eSIGN. Jednak przy odnowieniu certyfikatu, o ile nie wygasł, można pominąć krok weryfikacji i posłużyć się wygasającym podpisem w celu potwierdzenia tożsamości.

Podpis mobilny SimplySign, w przeciwieństwie do swojego poprzednika, nie wymaga umieszczania go na karcie kryptograficznej. Do poprawnego użycia wystarczy instalacja bezpłatnego oprogramowania:

 • Aplikacji mobilnej na smartfon – SimplySign
 • Programu na komputer – SimplySign Desktop
 • Narzędzia do podpisywania dokumentów na komputerze – ProCertum SmartSign lub Adobe Reader DC  

Uzyskanie podpisu elektronicznego to pierwszy krok w procesie do posiadania własnego certyfikatu cyfrowego do podpisywania dokumentów. Proces uzyskania certyfikatu Autenti różni się od tego, który przejdziesz wybierając podpis kwalifikowany SimplySign. Na czym polega różnica?

Jak uzyskać podpis elektroniczny Autenti?

Uzyskanie podpisu elektronicznego Autenti jest prostszym procesem, ponieważ weryfikacja użytkownika odbywa się na podstawie linku przesłanego na podany podczas zakupu usługi adres email.

 1. W zależności od ilości licencji (np. liczby osób w przedsiębiorstwie), wyposaż się w subskrypcję podpisu Autenti Plan PRO
 2.  Na e-mail administracyjny (podany w zamówieniu) otrzymasz link aktywacyjny, załóż konto
 3. Po założeniu konta konsultant Autenti podniesie plan do wersji PRO oraz doda kolejnych użytkowników platformy wg wytycznych administratora.
 4. Twoja platforma podpisu cyfrowego jest gotowa do użycia – złóż pierwszy podpis elektroniczny na e-dokumencie.

Jak uzyskać podpis kwalifikowany SimplySign?

Uzyskanie certyfikatu kwalifikowanego jest procesem bardziej złożonym. Europejskie przepisy prawa wymagają od przyszłych użytkowników weryfikacji na podstawie dowodu osobistego lub paszportu w specjalnym punkcie weryfikacyjnym np. eSIGN. Jednak dzięki postępującemu rozwojowi technologii w Punktach Potwierdzania Tożsamości coraz częściej można spotkać się z opcją zdalnej weryfikacji dokumentów. Jest to nie tylko bardziej wygodne, ale również znacząco przyspiesza cały proces. W dalszej kolejności musisz:

 1. Wybrać okres ważności certyfikatu kwalifikowanego:
 2. Pobrać i zainstalować niezbędne oprogramowanie: Aplikację mobilną SimplySign, program na komputer SimplySign Desktop oraz narzędzie do podpisu ProCertum SmartSign lub Adobe Reader DC;
 3. Na Twój email zostanie wysłany link do formularza online, wypełnij go wybierając certyfikat osobisty lub certyfikat biznesowy (certyfikat z dodatkowymi danymi);
 4. Wygeneruj i wydrukuj dokumenty z formularza online i umów usługę weryfikacji tożsamości, np. w punkcie eSIGN, gdzie pokazując dowód zakupy SimplySign w home.pl otrzymasz zniżkę;
 5. O wydaniu certyfikatu zostaniesz powiadomiony mailowo przez centrum certyfikacji;
 6. Twój certyfikat kwalifikowany jest gotowy do użycia. Sprawdź jak podpisywać elektroniczne dokumenty za pomocą podpisu kwalifikowanego SimplySign.

Aby podpisywać e-dokumenty, oprócz certyfikatu podpisu, należy posiadać narzędzie do składania swojej sygnatury na dokumentach cyfrowych. Jakie są różnice między Platformą Autenti, a podpisem kwalifikowanym SimplySign w tym zakresie?

Jak podpisywać dokumenty elektroniczne na platformie Autenti?

Posiadając aktywne konto na Platformie Autenti wraz z subskrypcją planu PRO, możesz przystąpić do podpisywania dokumentów elektronicznych. Aby dodać dokument do podpisu:

 1. Zaloguj się do Platformy Autenti;
 2. Z lewego menu wybierz niebieski przycisk Utwórz nowy dokument;
 3. Dodaj z dysku lub przesuń w obszar panelu plik do podpisu;
 4. Nadaj nazwę dokumentu oraz dodaj adresy email odbiorców;
 5. Kliknij Wyślij dokument, plik jest szyfrowany i przesyłany odbiorcom w celu podpisu;
 6. Po podpisaniu dokumentu przez wszystkich odbiorców, na platformie zostaje wygenerowany plik z e-podpisami, opieczętowany dodatkowo kwalifikowanym certyfikatem pieczęci elektronicznej Autenti.
Platforma Autenti do podpisywania dokumentów elektronicznym podpisem
Interfejs platformy podpisu elektronicznego Autenti.

Jak podpisywać dokumenty za pomocą certyfikatu kwalifikowanego SimplySign?

Jeszcze do niedawna, ze względów bezpieczeństwa, złożenie podpisu kwalifikowanego wymagało od użytkownika posiadania karty kryptograficznej i czytnika. Dzisiaj na szczęście podpisywanie dokumentów cyfrowych jest o wiele prostsze. Podpis kwalifikowany SimplySign nie tylko eliminuje konieczność posiadania karty kryptograficznej, ale również przenosi całą obsługę elektronicznego podpisu do smartfona. Sprawdź, jak podpisywać dokumenty za pomocą certyfikatu kwalifikowanego SimplySign.

Jak wygląda wizualizacja e-podpisu Autenti i graficzna sygnatura w certyfikacie SimplySign?

W podpisie elektronicznym najważniejsza jest dodatkowa warstwa cyfrowa, nanoszona na dokument podczas procesu podpisywania pliku (format PAdES, XAdES lub CAdES). Właściwa suma kontrolna daje gwarancję integralności dokumentu i wyświetla pozytywny wynik weryfikacji podczas sprawdzania autentyczności podpisu i nienaruszalności treści dokumentu. Dodatkowy znak graficzny w postaci faksymile nie tylko uatrakcyjni wizualnie dokument, ale może stać się również dodatkową przestrzenią do budowania świadomości marki, np. przy użyciu logo Twojej organizacji. Jak wyglądają sygnatury e-podpisu na platformie Autenti i w podpisie kwalifikowanym SimplySign?

Jak dodać graficzne logo organizacji na Platformie Autenti? Jak e-dokument wygląda po podpisaniu?

Dodanie graficznego logo organizacji na Platformie Autenti wymaga posiadania Planu PRO. Aby dodać logo swojej firmy do wizualizacji podpisu:

 1. Zaloguj się na Platformę Autenti
 2. Wejdź w ustawienia konta klikając inicjały w prawym, górnym rogu
 3. Z lewego, bocznego menu wybierz: Dane organizacji, a następnie w prawym, górnym rogu zaimportuj do Platformy Autenti plik z logo firmy.
Wizualizacja podpisu w karcie podpisów Autenti. Podpis elektroniczny został potwierdzony pieczęcią elektroniczną Autenti
Wizualizacja karty podpisów dodawanej do dokumentu opatrzonego e-podpisem Autenti.
Pieczęć elektroniczna Autenti. Weryfikacja certyfikatu za pomocą Adobe Reader DC
Dokument jest opatrzony dodatkowo podpisem opartym o kwalifikowany certyfikat pieczęci firmowej Autenti.  Plik weryfikuje się prawidłowo, wskazuje, że wszystkie podpisy są poprawne.

Jak dodać graficzną wizualizację podpisu za pomocą SimplySign? Jak dokument elektroniczny wygląda po podpisaniu?

Za pomocą certyfikatu kwalifikowanego możesz dodać graficzne faksymile, np. podpis odręczny lub logo swojej firmy. Znak graficzny zostanie umieszczony w polu podpisu na dokumencie elektronicznym i będzie widoczny przez odbiorcę bez konieczności weryfikacji warstwy elektronicznej pliku. Sprawdź instrukcję, jak dodać wizualizację podpisu kwalifikowanego (podpis lub logo firmy) w dokumencie elektronicznym.

Dodany graficzny podpis (parafka) do dokumentu elektronicznego. Wizualiacja podpisu elektronicznego SimplySign.
Wizualizacje graficzne kwalifikowanego podpisu mobilnego SimplySign w dokumencie PDF pośrednictwem programu
Adobe Acrobat Reader DC.

Jak zweryfikować poprawność kwalifikowanego podpisu elektronicznego?

Weryfikacja zawartego w dokumencie elektronicznym e-podpisu to ważna funkcja, dzięki której stwierdzisz, czy otrzymany plik faktycznie został podpisany cyfrowo przez nadawcę oraz czy jego treść jest integralna.

Jedynie e-dokument, który przeszedł weryfikację pozytywnie, może być uznawany za wiarygodny. W sytuacji, gdy weryfikacja podpisu cyfrowego przedstawi wynik negatywny, istnieje ryzyko naruszenia integralności treści dokumentu np. podpisanej cyfrowo umowy. Jak sprawdzić poprawność e-podpisu dla SimplySign oraz Autenti?

Weryfikacja podpisu elektronicznego w Adobe Acrobat Reader DC dla PDF

Aby zweryfikować podpis zawarty w dokumencie PDF, wystarczy otworzyć go przed dedykowany program do dokumentów PDF – Adobe Acrobat Reader DC. Wbudowany moduł weryfikacji od razu sprawdzi poprawność naniesionych podpisów. Dodatkowe dane na temat osób podpisujących znajdują się w Panelu Podpisu. Aby sprawdzić dane nadawcy dokumentu, można także kliknąć w obszar wizualizacji podpisu, następnie: Pokaż certyfikat autora podpisu i wybrać wiersz: Temat.

Weryfikacja dokumentu opatrzonego certyfikatem kwalifikowanym.
Weryfikacja podpisu kwalifikowanego w programie Adobe Acrobat Reader DC
Weryfikacja dokumentu opatrzonego pieczęcią kwalifikowaną od Autenti.
Weryfikacja podpisu złożonego na platformie Autenti. Adobe Acrobat Reader DC przeprowadza weryfikację o dołączoną do dokumentu kwalifikowaną pieczęć firmową Autenti.

Weryfikacja podpisu elektronicznego w ProCertum SmartSign

Zarówno podpis Autenti, jak i podpis kwalifikowany SimplySign można również zweryfikować w oprogramowaniu ProCertum SmartSign. Aby to zrobić otwórz program, a następnie przełącz się z karty Podpisywanie na kartę Weryfikowanie. Następnie dodaj dokument i kliknij: Weryfikuj. Wynik weryfikacji zostanie wyświetlony po prawej stronie.

Porównanie weryfikacji podpisów złożonych za pośrednictwem platformy Autenti i SimplySign.
Wynik weryfikacji podpisu kwalifikowanego złożonego na dokumencie PDF za pomocą SimplySign (lewy zrzut) oraz podpisu Autenti, złożonego za pośrednictwem platformy webowej (prawy zrzut).

Podpis kwalifikowany w chmurze SimplySign, czy Platforma Autenti – który wybrać?

Zarówno certyfikat kwalifikowany SimplySign, jak i e-podpis Autenti są narzędziami do cyfrowego podpisywania dokumentów i plików elektronicznych. Największą zaletą podpisu opartego o certyfikat kwalifikowany jest jego uniwersalność.  Użytkownik posiadający kwalifikowany certyfikat w chmurze otrzymuje gwarancję, że jego podpis cyfrowy będzie akceptowany wszędzie tam, gdzie do tej pory korzystał z tradycyjnego podpisu odręcznego. Podpis kwalifikowany jest podstawowym narzędziem cyfrowej identyfikacji, wykorzystywanym przez tysiące osób prywatnych i firm w całej Polsce.

Największą zaletą i dodatkowym benefitem e-podpisu Autenti jest webowa platforma do podpisywania i zarządzania dokumentami cyfrowymi. Pozwala ona na szybkie wprowadzenie i wygodne korzystanie z cyfrowego obiegu dokumentów firmowych, zarówno wewnątrz organizacji, jaki i w kontakcie z klientami. Co istotne, podpis Autenti nie wymaga od drugiej strony posiadania subskrypcji, a więc jest to idealne rozwiązanie dla firm posiadających tysiące klientów, z którymi umowy podpisywane są raz na dłuższy okres czasu, np. firmy telekomunikacyjne, agencje ubezpieczeniowe, instytucje finansowe itd.