Wpisz poszukiwane słowo i wciśnij Enter.

Konferencja Microsoft Inspire 2021 – najnowsze informacje o Microsoft Azure i Microsoft 365

Konferencja Microsoft Inspire 2021 – najnowsze informacje o Microsoft Azure i Microsoft 365

Konferencja Microsoft Azure 2021 już drugi raz z rzędu odbywa się w formie transmisji online. Jedno z najciekawszych wydarzeń świata IT – Microsoft Inspire to 2 dni spotkań dotyczących wdrażanych nowości i planów dotyczących rozwoju oferty Microsoft, m.in. Microsoft Azure, Microsoft 365 czy Microsoft Dynamic 365. Spotkanie, które dedykowane jest partnerom Microsoft, daje niepowtarzalną szansę nie tylko na zdobycie nowej wiedzy, ale również na rozwój swojego biznesu poprzez dostęp do ekspertów Microsoft oraz globalnych liderów świata IT.

Co wydarzyło się na Microsoft Inspire 2021? Sprawdź nasze podsumowanie konferencji!

SPIS TREŚCI

Microsoft Azure podczas Microsoft Inspire 2021

Microsoft Azure to innowacyjna platforma w chmurze. Posiada wbudowane narzędzia, które ułatwiają tworzenie nowych i utrzymywanie bieżących rozwiązań technologicznych. Microsoft Azure pozwala na uruchamianie aplikacji oraz zarządzanie nimi w wielu środowiskach chmurowych, w infrastrukturze lokalnej oraz hybrydowo przy użyciu wybranych przez siebie narzędzi. Jakie nowości dotyczące Microsoft Azure pojawiły się na konferencji Microsoft Inspire 2021?

[Azure App Dev] Integracja Azure API Management z Azure Event Grid

Integracja usługi Azure API Management z usługą Azure Event Grid jest teraz dostępna w wersji zapoznawczej. Dzięki tej funkcji klienci mogą skonfigurować API Management do publikowania zdarzeń w usłudze Event Grid, gdy w zasobie usługi API Management zostanie utworzony nowy użytkownik lub nowa subskrypcja. Event Grid to pojedyncza usługa do zarządzania obiegiem zdarzeń od źródła do miejsca docelowego. Czytaj więcej o Integracji Azure API Management z Azure Event Grid.

Integracja Azure API Management z Azure Event Grid jest już dostępna w wersji zapoznawczej
Integracja Azure API Management z Azure Event Grid jest już dostępna w wersji zapoznawczej

[Azure App Dev] Integracja Azure Event Grid z usługą Azure Kubernetes (AKS)

Została udostępniona wersja zapoznawcza usługi Azure Kubernetes Service (AKS) jako źródła danych dla usługi Azure Event Grid. Azure Event Grid to pojedyncza usługa do zarządzania obiegiem zdarzeń od źródła do miejsca docelowego z powiadomieniami w czasie zbliżonym do rzeczywistego.

Usługa umożliwia użytkownikom łatwe tworzenie aplikacji o architekturze opartej na zdarzeniach, rejestrując je, a w kolejnym kroku podejmując działania po odebraniu zarejestrowanego zdarzenia. Aby zautomatyzować operacje AKS, klienci mogą teraz rejestrować następujące zdarzenia:

 • zdarzenie AKS dla nowej dostępności uaktualnienia wersji Kubernetes.
 • Zdarzenie AKS dla dostępności uaktualnienia nowej wersji węzła.

Użytkownicy wybierają zasób platformy Azure do zarejestrowania, udostępniają procedurę obsługi zdarzeń lub punkt końcowy elementu WebHook, a następnie podejmują akcję po wystąpieniu zarejestrowanego zdarzenia. Czytaj więcej o integracji Azure Event Grid z usługą Azure Kubernetes (AKS)

Dzięki usłudze Event Grid na klastrze Kubernetes możesz przekazywać zarejestrowane zdarzenia na platformę Azure w celu dalszego przetwarzania, przechowywania lub wizualizacji.

Dzięki usłudze Event Grid na klastrze Kubernetes możesz przekazywać zarejestrowane zdarzenia na platformę Azure w celu dalszego przetwarzania, przechowywania lub wizualizacji.

[Azure Data] Nowe Centrum Partnerskie w Azure Synapse połączy klientów z rozwiązaniami partnerskimi

Partnerzy znajdujący się w ekosystemie Azure Synapse mogą od teraz dołączać swoje rozwiązania bezpośrednio do nowego Centrum Partnerskiego, do którego można uzyskać dostęp bezpośrednio z Synapse Studio.

Dzięki nowemu Centrum Partnerów klienci usługi Azure Synapse mogą przeglądać rozwiązania partnerów, aby dowiedzieć się więcej o każdym rozwiązaniu, połączyć się z usługą partnerską za pośrednictwem interfejsu API i automatycznie rozpocząć okres próbny. Ta funkcja jest dostępna dla wszystkich użytkowników realizujących projekty analityczne w przestrzeni roboczej Azure Synapse — pozwalając użytkownikom zbadać dodawanie rozwiązań niezależnych dostawców oprogramowania (ISV) w celu ich przetestowania.

Wersja próbna może zostać zaimplementowana bezpośrednio z Synapse Studio, umożliwiając klientom szybkie testowanie rozwiązań ISV. Rozwiązanie te są dostępne m.in. w środowiskach Synapse Studio for Informatica, Qlik Data Integration, Fivetran, Incorta i Precisely. Czytaj więcej o Nowym Centrum Partnerskim w Azure Synapse łączącym klientów z rozwiązaniami partnerskimi Azure.

[Azure Hybrid & Multicloud] Azure Stack HCI z nowym programem partnerskim, zaawansowaną specjalizacją i nowymi funkcjami

Microsoft zaoferował partnerom Microsoft Azure Stack HCI nowe programy i zasoby marketingowe, które pomogą zrozumieć możliwości techniczne i wartość Azure Stack HCI, połączonego z hiperkonwergentną chmurą systemu operacyjnego infrastruktury (OS) dostarczanego jako usługa platformy Azure. Ulepszenia obejmują nowy program partnerski dla niezależnych dostawców oprogramowania (ISV) oraz zaawansowaną specjalizację w infrastrukturze chmury hybrydowej z usługą Azure Stack HCI.

Ponadto ulepszenia Azure Stack HCI obejmują uproszczoną aktywację licencji dla gości i zwiększone bezpieczeństwo infrastruktury:

Azure Stack HCI obsługuje teraz popularną funkcję automatycznej aktywacji maszyny wirtualnej (AVMA) Hyper-V dla systemu Windows Server. Klienci z istniejącymi kluczami aktywacyjnymi Windows Server 2019 Datacenter Edition mogą wprowadzać je bezpośrednio do hosta Azure Stack HCI za pomocą Windows Admin Center lub PowerShell. Maszyny wirtualne z systemem Windows Server automatycznie dziedziczą aktywację z hosta, więc klucze produktu dla każdej maszyny wirtualnej nie muszą być zarządzane oddzielnie.

Serwer z bezpiecznym rdzeniem, który jest dostępny dla Azure Stack HCI, staje się wymaganym składnikiem zintegrowanych systemów HCI. Serwer z zabezpieczonym rdzeniem upraszcza włączanie zabezpieczeń na poziomie serwera, ponownie zabezpieczając sprzęt, oprogramowanie układowe i funkcje systemu operacyjnego, aby pomóc w ochronie przed zagrożeniami. Serwer z bezpiecznym rdzeniem proaktywnie zabezpiecza przed aktywnymi atakami.

[Azure Hybrid & Multicloud] Zarządzanie serwerem SQL z włączonym z Azure Arc za pomocą Azure Lighthouse

30 lipca Azure SQL dołączy do systemów Windows Server, Linux i Kubernetes jako zasoby obsługujące Azure Arc, które są ogólnie dostępne do zarządzania za pomocą Azure Lighthouse. Partnerzy, którzy już używają Azure Lighthouse do zarządzania wieloma usługami danych klientów w różnych środowiskach skorzystają na zwiększonej kontroli i elastyczności dzięki Azure SQL z obsługą Azure Arc. Czytaj więcej o zarządzaniu serwerem SQL z włączonym z Azure Arc za pomocą Azure Lighthouse.

[Azure Hybrid & Multicloud] Sieć Partnerów Microsoft dodaje dwie zaawansowane specjalizacje dla rozwiązań hybrydowych

Z upływem czasu firmy coraz częściej sięgają po technologię hybrydową. W związku z tym Sieć Partnerów Microsoft dodaje dwie zaawansowane specjalizacje:

 • operacje i zarządzanie hybrydowe z Microsoft Azure Arc
 • infrastrukturę chmury hybrydowej z Microsoft Azure Stack HCI.

Dzięki nowym specjalizacjom partnerzy mogą się wyróżnić prezentując swoje możliwości w obszarze, który firmy coraz częściej stosują.

Hybrydowe operacje i zarządzanie ze specjalizacją Azure Arc weryfikuje zdolność partnera do włączenia zarządzania na dużą skalę i metodyki DevOps w scenariuszach hybrydowych i wielochmurowych przy użyciu Azure Arc.

Hybrydowa infrastruktura chmury ze specjalizacją Azure Stack HCI weryfikuje zdolność partnera do wdrażania lokalnie infrastruktury hiperkonwergentnej z łącznością z Azure Stack HCI.

Partnerzy, którzy zdobędą zaawansowane specjalizacje platformy Azure, zyskają lepszą widoczność wśród sprzedawców i klientów firmy Microsoft oraz dostęp do programów biznesowych platformy Azure (w tym dodatkowych zachęt finansowych). Czytaj więcej o nowych specjalizacjach dla rozwiązań hybrydowych

[Azure Infrastructure] Nowa opcja płatności dla indywidualnego użytkownika (cost per-user) dla dostępu do usługi Azure Virtual Desktop

Nowa opcja płatności miesięcznej dla dostępu do usługi Azure Virtual Desktop pomoże niezależnym dostawcom oprogramowania (ISV) odblokować nowe możliwości biznesowe, w sytuacji, gdy dostarczają aplikacje z chmury użytkownikom zewnętrznym. Nowa opcja płatności zacznie obowiązywać 1 stycznia 2022 r. jednak już teraz (do 31 grudnia 2021 r.)  dostępny jest bezpłatny dostęp do udostępniania strumieniowego własnych lub zewnętrznych aplikacji do użytkowników zewnętrznych.

Organizacje będą nadal płacić za podstawową infrastrukturę platformy Azure. Wiele organizacji używa obecnie usługi Azure Virtual Desktop do przesyłania strumieniowego aplikacji do swoich pracowników. Ta nowa opcja cenowa zwiększy możliwości niezależnych dostawców oprogramowania w zakresie dostarczania aplikacji klientom i partnerom biznesowym oraz rozszerzania ich działalności w zakresie oprogramowania jako usługi (SaaS). Czytaj więcej o nowym sposobie udostępniania aplikacji, nowym modelu płatności i promocji Azure Virtual Desktop

[Azure Migration] Rozszerzone programy i aktualizacje wspomogą migrację do chmury Microsoft Azure

Microsoft rozszerza dostępne programy i aktualizacje zabezpieczeń, aby usprawnić i uprościć migrację do chmury Azure. Co obejmuje nowe rozszerzenie programu?

 • Program Azure Migration and Modernization Program (AMMP) – wcześniej nazywany Programem Migracji Azure, obejmuje teraz szerszy zakres ofert migracji i modernizacji aplikacji, infrastruktury i danych, w tym obsługę Azure Arc.
 • Usługa Azure Migrate App Containerization – obsługuje teraz wdrażanie aplikacji kontenerowych w usłudze Azure App Service — narzędzia Web App for Containers. Narzędzie do konteneryzacji aplikacji pomaga modernizować istniejące aplikacje internetowe ASP.NET i Java, pakując je jako kontenery i wdrażając skonteneryzowaną aplikację w usłudze Azure Kubernetes Service (AKS) lub kontenerach usługi Azure App Service.

Ponadto klienci korzystający z lokalnych systemów Windows Server i SQL Server, którzy chcą przeprowadzić migrację, mogą skorzystać z bezpłatnego rozszerzenia dodatkowych aktualizacji zabezpieczeń (ESU) dla systemów Windows Server 2012/R2 i SQL Server 2012 w następujący sposób:

 • Rozszerzona pomoc techniczna dla systemu Windows Server 2012 i 2012 R2 zakończy się 10 października 2023 r. Rozszerzona pomoc techniczna dla programu SQL Server 2012 kończy się 12 lipca 2022 r. Klienci, którzy nie mogą dotrzymać tego terminu, mogą chronić swoje aplikacje i dane działające w tych wersjach przez trzy dodatkowe lata po migracji do Windows Server i SQL Server na platformie Azure i korzystać z bezpłatnych ESU na platformie Azure. Klienci korzystający z systemów Windows Server i SQL Server w tych wersjach i lokalnie będą mieli możliwość zakupu ESU.
 • Trzyletnie ESU dla systemów Windows Server i SQL Server 2008 i 2008 R2 kończą się odpowiednio 10 stycznia 2023 r. i 12 lipca 2022 r. Klienci, którzy potrzebują więcej czasu na migrację, będą mogli przez kolejny rok skorzystać z rozszerzenia aktualizacji zabezpieczeń systemu Windows Server i SQL Server 2008 i 2008 R2 dla platformy Azure.

Microsoft 365 podczas konferencji Microsoft Inspire 2021

Microsoft 365 to znane na całym świecie narzędzia pracy, takie jak edytor tekstu Word, arkusze kalkulacyjne Excel, program do tworzenia prezentacji PowerPoint, ale również multioperacyjny komunikator Microsoft Teams, poczta Exchange czy przestrzeń w chmurze OneDrive. Podczas konferencji zostały poruszone tematy związane z dalszym rozwojem pakietu. Jakie zmiany czekają przed użytkownikami Microsoft 365?

[Cloud PC] Przedstawienie nowego Windows 365 Cloud PC

Windows 365 to nowy sposób korzystania z systemu Windows 10 lub Windows 11 jako usługi w chmurze. Windows 365 będzie korzystać ze strumieniowej transmisji całego środowiska systemu Windows, w tym aplikacji, danych i ustawień, na dowolne urządzenie z chmury Microsoft.

Windows 365 tworzy również nową, hybrydową kategorię komputerów osobistych o nazwie Cloud PC. Będą one wykorzystywać zarówno moc chmury jak i możliwości urządzenia, aby zapewnić pełne i spersonalizowane działanie systemu Windows. System Windows 365 został tak zaprojektowany, aby zapewnić organizacjom nowy, elastyczny i bezpieczny sposób zwiększania możliwości swoich pracowników, w tym osób potrzebujących zwiększonej mocy obliczeniowej.

W przypadku systemu Windows 10 teraz lub systemu Windows 11, gdy będzie on ogólnie dostępny pod koniec tego roku kalendarzowego, indywidualni użytkownicy lub zespoły programistyczne będą mogli wybrać rozmiar mocy obliczeniowej komputera w chmurze, który najlepiej odpowiada ich potrzebom. Dzięki natychmiastowemu uruchomieniu na osobistym komputerze w chmurze użytkownicy mogą przesyłać strumieniowo swoje aplikacje, narzędzia, dane i ustawienia z chmury na różne urządzenia. W przypadku wszystkich firm system Windows 365 upraszcza aktualizacje systemu Windows i wykorzystuje moc chmury do ograniczania zagrożeń bezpieczeństwa. Jak zarządzać usługą?

 • Dział IT przedsiębiorstwa może korzystać z programu Microsoft Endpoint Manager do zamawiania, wdrażania i zarządzania komputerami w chmurze dla swojej organizacji.
 • Małe firmy mogą korzystać z prostego, samoobsługowego modelu, aby zamawiać komputery w chmurze dla swoich organizacji, bez konieczności posiadania doświadczenia informatycznego.

Od niezależnych dostawców oprogramowania, przez integratorów systemów i dostawców usług zarządzanych po producentów OEM, Windows 365 stwarza partnerom nowe możliwości rozszerzenia nowych, pełnych możliwości systemu Windows na chmurę.

[Microsoft Teams] Nowe i ulepszone aplikacje do współpracy w Microsoft Teams

Nowe i ulepszone aplikacje do współpracy trafią do Microsoft Teams we współpracy z niezależnymi dostawcami oprogramowania (ISV) i obejma Atlassian Confluence, Salesforce, SAP Cloud for Customer (C4C), ServiceNow i Workday. Wszystkie integracje łączą ustrukturyzowane procesy biznesowe i dane w kontekście pracy zespołowej.

Dzięki usłudze Teams programiści i niezależni dostawcy oprogramowania będą mogli tworzyć aplikacje nowej generacji umożliwiając asynchroniczną współpracę podczas spotkań, czatów, tworzenia treści i procesów biznesowych w czasie rzeczywistym. Więcej o nowych i ulepszonych aplikacjach do współpracy w Microsoft Teams.

[Microsoft Viva] Microsoft Viva dodaje ponad 20 nowych integracji partnerskich

Już jesienią Microsoft Viva, platforma skierowana do obsługi pracowników – rozszerzy integrację z ponad 20 partnerami, w tym z usługami ServiceNow, Qualtrics i Workday. Dzięki nowym integracjom, oprócz istniejących integracji z Headspace, SuccessFactors i innymi, użytkownicy będą mogli bezproblemowo udostępniać spersonalizowane narzędzia oraz spostrzeżenia dla pracowników w toku ich pracy. Czytaj więcej o Microsoft Viva.

Microsoft Viva dodaje ponad 20 nowych integracji partnerskich
Microsoft Viva dodaje ponad 20 nowych integracji partnerskich

Nowe korzyści dla partnerów tworzących aplikacje dl Microsoft Teams lub Microsoft Viva

Microsoft wprowadzi nowe korzyści dla niezależnych dostawców oprogramowania (ISV), którzy chcą tworzyć i sprzedawać aplikacje dla Microsoft Teams i Microsoft Viva. Kwalifikujący się niezależni dostawcy oprogramowania otrzymają dostęp do technologii firmy Microsoft, wyselekcjonowanych szkoleń, indywidualnych konsultacji i zasobów marketingowych, które pomogą im dotrzeć do grupy ponad 145 milionów osób codziennie korzystających z Teams. Czytaj więcej o możliwościach tworzenia aplikacji dla Microsoft

[Security] Microsoft 365 Lighthouse i projekt „Orland” pomogą partnerom w świadczeniu zarządzanych usług bezpieczeństwa

Dwa narzędzia partnerów: Microsoft 365 Lighthouse i Project „Orland” zostały udostępnione w wersji zapoznawczej. Narzędzia te mają na celu stymulowanie rozwoju i rentowności partnerów, ułatwiając świadczenie zarządzanych usług bezpieczeństwa i identyfikowanie nowych możliwości rozwoju.

Microsoft 365 Lighthouse to ujednolicony portal, który pomaga dostawcom usług zarządzanych w łatwym zabezpieczaniu i zarządzaniu klientami Microsoft 365 Business Premium oraz dostarczaniu standardowych usług.

W prywatnej wersji zapoznawczej jest uruchamiany projekt „Orland”. Jest to nowe środowisko w Centrum Partnerów. Na podstawie danych z chmury Microsoft Partnerzy otrzymają rekomendacje na temat możliwości dalszego rozwoju ich klientów. Czytaj więcej o projekcie Orland.

Projekt „Orland” przedstawi zalecenia dotyczące dalszego rozwoju usług klientów w oparciu o chmurę Microsoft.

Projekt „Orland” przedstawi zalecenia dotyczące dalszego rozwoju usług klientów w oparciu o chmurę Microsoft.

[Security] Microsoft Cloud App Security – nowy dodatek do zarządzania aplikacją teraz w wersji zapoznawczej

App Governance to nowa, płatna funkcja dodatku do usługi Microsoft Cloud App Security (MCAS). Funkcja służy do monitorowania, ochrony i zarządzania aplikacjami platformy Microsoft 365 oraz szybkiego identyfikowania, ostrzegania i zapobiegania ryzykownym zachowaniom pochodzącym bezpośrednio z centrum zgodności.

MCAS to broker bezpieczeństwa w chmurze (CASB), który pomaga użytkownikom uzyskiwać wgląd w aplikacje działające w wielu chmurach, chronić poufne informacje w dowolnym miejscu w chmurze, włączać ochronę przed zagrożeniami cybernetycznymi, oceniać zgodność i zarządzać stanem bezpieczeństwa w różnych chmurach.

Wiele aplikacji jest nieumyślnie udostępnianych w nadmiarze, co może prowadzić do większego narażenia na ryzyko. Nowa funkcja dodatku zapewni organizacjom możliwość definiowania i egzekwowania odpowiednich zasad zachowania aplikacji dla aplikacji Microsoft 365 OAuth, które korzystają z interfejsu Microsoft Graph API z danymi, użytkownikami o dużej wartości i innymi aplikacjami.

Dodatek do zarządzania aplikacjami zapewnia:

 • Dokładny wgląd i szczegółowe informacje: głębszy wgląd w aplikacje, które uzyskują dostęp do danych platformy Microsoft 365, oraz praktyczne informacje na temat konfiguracji i zachowania aplikacji w środowisku.
 • Zarządzanie oparte na zasadach: proaktywne definiowanie i wymuszanie odpowiednich zachowań aplikacji z danymi, użytkownikami i innymi aplikacjami zgodnie ze stanem bezpieczeństwa i zgodności organizacji w zakresie dostępu do danych.
 • Kompleksowe wykrywanie i naprawa: wykrywanie nietypowych zachowań aplikacji za pomocą modeli uczenia maszynowego i rozwiązywanie problemów za pomocą automatycznych i ręcznych działań naprawczych.

Czytaj więcej o Microsoft Cloud App Security.

Microsoft Cloud App Security – nowy dodatek do zarządzania aplikacją jest już dostępny w wersji zapoznawczej.
Microsoft Cloud App Security – nowy dodatek do zarządzania aplikacją jest już dostępny w wersji zapoznawczej.

Aplikacje biznesowe Microsoft podczas Microsoft Inspire 2021

Platforma Azure to moc obliczeniowa w chmurze, umożliwiająca uruchamianie wszystkich aplikacji biznesowych (SAP, Oracle, IBM, Red Hat i Microsoft) zapewniając spójność oraz bezproblemową integrację ze środowiskami lokalnymi na całym świecie. Jakie nowości w temacie aplikacji biznesowych Microsoft pojawiły się na Microsoft Inspire?

[Business Applications] Dynamics 365 Data Access teraz dołączony do Microsoft Teams

Użytkownicy Microsoft Teams otrzymają teraz dostęp do przeglądania i edycji danych Microsoft Dynamics 365 w Teams bez dodatkowych kosztów, niezależnie od tego, czy posiadają licencję Dynamics 365, czy też nie.

Bezpłatny dostęp do danych zapewnia organizacjom elastyczność w określeniu rozpoczęcia pracy z Dynamics 365. Włączenie dostępu do Dynamics 365 usunie barierę produktywności w przepływie pracy użytkowników. Teraz każdy pracownik z licencją Teams będzie mógł wyświetlać rekordy Dynamics 365 bezpośrednio w aplikacji. Uprawnienia i reguły dostępu można skonfigurować tak, aby zapewnić dostęp do danych rekordów klientów tylko odpowiednim użytkownikom. Klienci, którzy potrzebują zaawansowanych funkcji lub analiz, mogą zakupić Dynamics 365 w celu dalszej interakcji z danymi. Czytaj więcej o integracji Microsoft Dynamics 365 z Teams.

[ISV Connect] Przeprojektowanie zasad programu ISV Connect

Dwa lata po wprowadzeniu programu ISV Connect dla partnerów został on przeprojektowany tak, aby zapewnić nową wartość niezależnym dostawcom oprogramowania (ISV). ISV Connect oferuje platformy, zasoby i wsparcie, aby pomóc niezależnym dostawcom oprogramowania w opracowywaniu, publikowaniu i wprowadzaniu na rynek ich aplikacji. W oparciu o informacje zwrotne od niezależnych dostawców oprogramowania, program wprowadzi uproszczone korzyści związane z wejściem na rynek:

 • nowe korzyści techniczne: zarządzanie licencjami aplikacji niezależnych dostawców oprogramowania;
 • zniżki: na środowiska deweloperskie/testowe/demo.

Zmiany te zostaną wprowadzone jesienią tego roku. Czytaj więcej o nowych korzyściach dla dostawców oprogramowania ISV.

Microsoft Marketplace podczas Microsoft Inspire 2021

Microsoft Marketplace to przestrzeń do odkrywania, próbowania i wdrażania aplikacji biznesowych tworzonych za pośrednictwem chmury Azure. Jakie informacje odnośnie platformy marketplace zostały poruszone podczas Microsoft Inspire 2021?

[Microsoft Marketplace] Obniżenie prowizji w ramach komercyjnych aplikacji do 3%

Opłaty za wdrażanie komercyjnych aplikacji zostały obniżone do 3% za każdą aplikację z możliwością transakcji opublikowaną w cyfrowych witrynach sklepowych Microsoft AppSource i Azure Marketplace. Korzyści to znaczna obniżka w stosunku do standardowej 20% opłaty branżowej, uproszczenie struktury opłat i wyraz zaangażowania firmy Microsoft w sieć partnerską.

Firma Microsoft odnotowała 70-procentowy wzrost z roku na rok w aplikacjach zbywalnych na rynku komercyjnym i oczekuje, że liczby te będą nadal rosły. Microsoft Marketplace skupia się nad uproszczeniem procesu zakupu i zamawiania oprogramowania dla klientów korporacyjnych, a także optymalizacji ich wydatków. Czytaj więcej o obniżeniu prowizji w ramach komercyjnych aplikacji w Microsoft Marketplace.

[Microsoft Marketplace] Nowe możliwości naliczania marż w Microsoft Marketplace

Od jesieni wydawcy oferujący komercyjne oferty w Microsoft Marketplace będą mogli ustalać jedną cenę dla klientów i inną cenę dla wybranych partnerów Microsoft Cloud Solution Provider (CSP). Dzięki temu wydawcy rozwiązań mogą z góry zapewnić marżę partnerom CSP, podczas gdy partnerzy CSP mogą również dodać marżę cenową podczas odsprzedaży klientom rozwiązań poza rynkiem komercyjnym. Wydawcy mogą rozwijać swój kanał z partnerami w programie CSP i wynagradzać tych partnerów za generowanie sprzedaży.

Ta nowa elastyczność ma na celu stworzenie silniejszych więzi między partnerami i zachęcenie niezależnych dostawców oprogramowania (ISV) do dzielenia się marżą z resellerami. Ogólnym celem jest zwiększenie opłacalności angażowania się i sprzedawania komercyjnych rozwiązań dla partnerów firmy Microsoft. Czytaj więcej o nowych możliwościach naliczania marż w Microsoft Marketplace.

[Microsoft Marketplace] Zakup aplikacji biznesowych bezpośrednio z Microsoft Teams

Niezależni dostawcy oprogramowania (ISV) wkrótce będą mogli sprzedawać swoje aplikacje w ramach Microsoft Teams. Pozwoli to niezależnym dostawcom oprogramowania na zarabianie na swoich ofertach i zapewni administratorom IT Teams uproszczone możliwości kupowania aplikacji i subskrypcji bezpośrednio z centrum administracyjnego Teams. Zakup aplikacji będzie dostępny już latem tego roku.

Administratorzy IT Teams będą mogli instalować i kupować aplikacje niezależnych dostawców oprogramowania z jednego miejsca w centrum administracyjnym Teams za pomocą karty kredytowej lub faktury.

Ponadto niezależni dostawcy oprogramowania mogą oferować klientom indywidualne ceny, co może pomóc im w zabezpieczeniu większych transakcji w Teams i centrum administracyjnym Teams. Opłaty rynkowe firmy Microsoft za oferty komercyjne zostały obniżone ze standardowej opłaty branżowej w wysokości 20% do 3% dla wszystkich transakcji. Czytaj więcej o możliwościach zakupu i dystrybucji aplikacji w Microsoft Teams.

Źródło: MICROSOFT INSPIRE – BOOK OF NEWS

Sprawdź także: