Wpisz poszukiwane słowo i wciśnij Enter.

Centralny Rejestr Podmiotów Akcyzowych (CRPA) – wkrótce upływa termin aktualizacji danych podmiotów zarejestrowanych w PUESC

Centralny Rejestr Podmiotów Akcyzowych (CRPA) – wkrótce upływa termin aktualizacji danych podmiotów zarejestrowanych w PUESC

Centralny Rejestr Podmiotów Akcyzowych (CRPA) to główny system administracji skarbowej dla podmiotów akcyzowych. Od 1 lutego 2021 r. zastąpił on dotychczasowe rejestry podmiotów akcyzowych, które były prowadzone przez poszczególnych naczelników urzędów skarbowych. Wkrótce upływa obowiązkowy termin aktualizacji danych w CRPA podmiotów akcyzowych już zarejestrowanych w dotychczasowym systemie – PUESC. Kiedy upływa termin aktualizacji danych, kogo dotyczy obowiązek rejestracji w CRPA i co jest potrzebne do rejestracji lub aktualizacji danych w rejestrze?

Mobilny podpis kwalifikowany SimplySign to jedno z narzędzi podpisu elektronicznego, które można wykorzystać do rejestracji lub aktualizacji danych w CRPA.

Czym jest Centralny Rejestr Podmiotów Akcyzowych (CRPA)?

Centralny Rejestr Podmiotów Akcyzowych (CRPA) zastąpił lokalne rejestry prowadzone przez naczelników urzędów skarbowych. Od lutego 2021 roku jest prowadzony przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu.  Zgłoszenia do rejestrów, które do tej pory odbywały się w tradycyjny, papierowy sposób zostały zastąpione formą rejestracji elektronicznej. Rejestr w głównej mierze ma na celu umożliwienie podmiotom gospodarczym weryfikację kontrahentów. Dzięki rejestracji w CRPA zmniejsza się ryzyko współpracy z nieuczciwym partnerem handlowym.

Kto zobowiązany jest do zarejestrowania się w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CRPA)?

Do rejestracji zobowiązane są:

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą w obszarze podatku akcyzowego:

 • podmioty dokonujące czynności opodatkowanych akcyzą jak i zwolnionych od akcyzy;
 • podmioty nabywające alkohol etylowy całkowicie skażony;
 • podmioty reprezentujące przedsiębiorcę zagranicznego, który nabywa energię elektryczną, gaz i susz tytoniowy;
 • podmioty niszczące wyroby akcyzowe nieprzydatne do spożycia, zużycia czy przerobu;
 • pośredniczące podmioty węglowe i pośredniczące podmioty gazowe.

Podmioty nieprowadzące działalności gospodarczej niebędące osobami fizycznymi, zużywające zwolnione od akcyzy paliwa lotnicze, paliwa żeglugowe, czy gaz LPG:

 • wojsko;
 • policja;
 • szkoły;
 • przedszkola;
 • Straż Graniczna;
 • GOPR;
 • inne, wyżej niewymienione.

Jak zarejestrować się w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CRPA)?

Rejestracja do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych odbywa się poprzez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC). Aby to zrobić, podmiot rejestrujący się powinien posiadać lub zarejestrować własne konto w PUESC. Dodatkowo należy posiadać indywidualny numer ID SISC.

Aby zgłosić rejestrację, wniosek powinien zostać podpisany przez podmiot zgłaszający jednym z kilku rodzajów podpisów elektronicznych:

Rejestracji w CRPA dokonuje się przed podjęciem działalności gospodarczej w akcyzie lub przed pierwszym nabyciem przeznaczonych do zużycia wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy.

Podmiot jest już zarejestrowany w PUESC, czy należy dokonać aktualizacji danych w CRPA?

Podmioty akcyzowe, które dokonały już rejestracji w lokalnych bazach naczelników urzędów skarbowych przed 1 lutego nie dokonują ponownej rejestracji w CRPA. Należy jednak potwierdzić dotychczasowe dane podmiotu oraz uzupełnić zgłoszenie rejestracyjne w CRPA o informację dotyczącą właściwego dla danego podmiotu organu podatkowego. Aktualizacji danych w CRPA należy dokonać do 30 czerwca 2021 roku.

30 czerwca br. Kończy się również okres przejściowy na dokonanie rejestracji dla:

 • podmiotów, które dotychczas nie podlegały obowiązkowi rejestracyjnemu tj. podmiotów prowadzących miejsca niszczenia wyrobów akcyzowych oraz podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej zużywającej zwolnione od akcyzy paliwa lotnicze, paliwa żeglugowe i gaz przeznaczony do celów opałowych;
 • pośredniczących podmiotów węglowych i gazowych, które przed 1 lutego 2021 r. zamiast zgłoszenia rejestracyjnego złożyły powiadomienia o rozpoczęciu swojej działalności.

Jakie podmioty nie muszą podejmować działań w związku ze zgłoszeniem lub aktualizacją rejestru CRPA?

Nowe regulacje nie dotyczą:

 • osób fizycznych;
 • podmiotów olejowych;
 • pośredniczących podmiotów tytoniowych.

Sprawdź także: