Dla firm

Tarcza Finansowa 2.0 PFR – jak podpisa膰 pe艂nomocnictwo e-podpisem?

Tarcza Finansowa 2.0 koordynowana przez Polski Fundusz Rozwoju, to program pomocowy, kt贸rego celem jest wsparcie polskich przedsi臋biorc贸w ponosz膮cych straty w wyniku pandemii Covid-19. Tarcza Finansowa skierowana jest zar贸wno do firm z sektora M艢P (obecnie realizowana), jak i du偶ych przedsi臋biorstw (trwa opracowywanie programu). Warunkiem otrzymania wsparcia finansowego z Tarczy 2.0 jest z艂o偶enie elektronicznego wniosku. Co jednak zrobi膰, gdy sytuacja wymaga z艂o偶enia dokument贸w przez pe艂nomocnika z wykorzystaniem podpisu kwalifikowanego?

Kto mo偶e ubiega膰 si臋 o subwencj臋 finansow膮 z programu Tarcza 2.0?

W chwili obecnej podmioty, kt贸re uwzgl臋dnione s膮 w programie pomocowym jako potencjalni beneficjenci, to:

 • Mikrofirmy;
 • Firmy z sektora M艢P;

Jakie warunki dla wnioskodawc贸w s膮 uwzgl臋dnione w Tarczy Finansowej 2.0?

W pierwszej kolejno艣ci beneficjenci programu Tarcza 2.0 powinni mie艣ci膰 si臋 w limitach, jakie nak艂ada na nie przynale偶no艣膰 do danej skali dzia艂alno艣ci, tj.:

 • dla mikro przedsi臋biorc贸w jest to zatrudnianie od 1 do 9 pracownik贸w oraz maksymalnie 2 mln euro obrot贸w lub 2 mln sumy bilansowej;
 • dla ma艂ych i 艣rednich przedsi臋biorstw (M艢P) jest to zatrudnianie od 10 do 249 pracownik贸w oraz maksymalnie 50 mln euro obrot贸w lub poni偶ej 43 mln euro sumy bilansowej.

Dodatkowo firmy wnioskuj膮ce o wsparcie z Tarczy 2.0 musz膮 spe艂ni膰 poni偶e kryteria kwalifikacji:

 • Prowadzi膰 dzia艂alno艣膰, kt贸ra znajduje si臋 w 45 wyszczeg贸lnionych bran偶ach obj臋tych pomoc膮 (wg PKD);
 • Odnotowa膰 spadek obrot贸w o min. 30% w okresach od 1.04.2020 do 31.12.2020 lub od 01.10.2020 do 31.12.2020 w stosunku do analogicznego okresu w roku ubieg艂ym (2019).

Tarcza Finansowa 2.0 PFR – lista wspieranych bran偶 wg PKD

Ramy klasyfikacji beneficjent贸w w programie Tarczy Finansowej 2.0 zosta艂y okre艣lone wg PKD bran偶, kt贸re ponios艂y najwi臋ksze straty w wyniku pandemii Covid-19. Co istotne, poni偶sze kody PKD nie musz膮 by膰 przewa偶aj膮cymi kodami dzia艂alno艣ci gospodarczej. Wystarczy, 偶e jeden z nich znajduje si臋 z zakresie dzia艂alno艣ci wnioskodawcy i jest uwzgl臋dniony we w艂a艣ciwym rejestrze PKD. Poni偶ej znajduje si臋 lista bran偶, kt贸re zosta艂y uwzgl臋dnione w ramach Tarczy Finansowej 2.0:

 • 17.29.Z – Produkcja pozosta艂ych wyrob贸w z papieru i tektury;
 • 18.12.Z – Pozosta艂e drukowanie;
 • 18.13.Z – Dzia艂alno艣膰 us艂ugowa zwi膮zana z przygotowywaniem do druku;
 • 18.14.Z – Introligatorstwo i podobne us艂ugi;
 • 49.39.Z – Pozosta艂y transport l膮dowy pasa偶erski, gdzie indziej niesklasyfikowany;
 • 47.71.Z – Sprzeda偶 detaliczna odzie偶y prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 • 47.76.Z – Sprzeda偶 detaliczna kwiat贸w, ro艣lin, nasion, nawoz贸w, 偶ywych zwierz膮t domowych, karmy dla zwierz膮t domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 • 47.81.Z – Sprzeda偶 detaliczna 偶ywno艣ci, napoj贸w i wyrob贸w tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach;
 • 47.82.Z – Sprzeda偶 detaliczna wyrob贸w tekstylnych, odzie偶y i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach;
 • 47.89.Z – Sprzeda偶 detaliczna pozosta艂ych wyrob贸w prowadzona na straganach i targowiskach;
 • 56.21.Z – Przygotowywanie i dostarczanie 偶ywno艣ci dla odbiorc贸w zewn臋trznych (catering);
 • 55.10.Z – Hotele i podobne obiekty zakwaterowania;
 • 55.20.Z – Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca kr贸tkotrwa艂ego zakwaterowania;
 • 56.10.A – Restauracje i inne sta艂e plac贸wki gastronomiczne;
 • 56.10.B – Ruchome plac贸wki gastronomiczne;
 • 56.29.Z – Pozosta艂a us艂ugowa dzia艂alno艣膰 gastronomiczna;
 • 56.30.Z – Przygotowywanie i podawanie napoj贸w;
 • 59.14.Z – Dzia艂alno艣膰 zwi膮zana z projekcj膮 film贸w;
 • 73.11.Z – Dzia艂alno艣膰 agencji reklamowych;
 • 74.20.Z – Dzia艂alno艣膰 fotograficzna;
 • 77.21.Z – Wypo偶yczanie i dzier偶awa sprz臋tu rekreacyjnego i sportowego;
 • 79.11.A – Dzia艂alno艣膰 agent贸w turystycznych;
 • 79.12.Z – Dzia艂alno艣膰 organizator贸w turystyki;
 • 79.11.B – Dzia艂alno艣膰 po艣rednik贸w turystycznych;
 • 79.90.A – Dzia艂alno艣膰 pilot贸w wycieczek i przewodnik贸w turystycznych;
 • 79.90.B – Dzia艂alno艣膰 w zakresie informacji turystycznej;
 • 79.90.C – Pozosta艂a dzia艂alno艣膰 us艂ugowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 • 82.30.Z – Dzia艂alno艣膰 zwi膮zana z organizacj膮 targ贸w, wystaw i kongres贸w;
 • 85.51.Z – Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zaj臋膰 sportowych i rekreacyjnych;
 • 85.52.Z – Pozaszkolne formy edukacji artystycznej;
 • 85.59.B – Pozosta艂e pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
 • 86.90.A – Dzia艂alno艣膰 fizjoterapeutyczna;
 • 86.90.D – Dzia艂alno艣膰 paramedyczna;
 • 90.01.Z – Dzia艂alno艣膰 zwi膮zana z wystawianiem przedstawie艅 artystycznych- zesp贸艂 muzyczny;
 • 90.02.Z – Dzia艂alno艣膰 wspomagaj膮ca wystawianie przedstawie艅 artystycznych;
 • 90.04.Z – Dzia艂alno艣膰 obiekt贸w kulturalnych;
 • 91.02.Z – Dzia艂alno艣膰 muze贸w;
 • 93.11.Z – Dzia艂alno艣膰 obiekt贸w sportowych;
 • 93.13.Z – Dzia艂alno艣膰 obiekt贸w s艂u偶膮cych poprawie kondycji fizycznej;
 • 93.19.Z – Pozosta艂a dzia艂alno艣膰 zwi膮zana ze sportem;
 • 93.21.Z – Dzia艂alno艣膰 weso艂ych miasteczek i park贸w rozrywki;
 • 93.29.A – Dzia艂alno艣膰 pokoj贸w zagadek, dom贸w strachu, miejsc do ta艅czenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkni臋tej przestrzeni;
 • 93.29.B – Pozosta艂a dzia艂alno艣膰 rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 • 93.29.Z – Pozosta艂a dzia艂alno艣膰 rozrywkowa i rekreacyjna;
 • 96.04.Z – Dzia艂alno艣膰 us艂ugowa zwi膮zana z popraw膮 kondycji fizycznej.

[Aktualizacja 03.02.2021] Lista bran偶 obj臋tych pomoc膮 finansow膮 z Tarczy 2.0 zosta艂a rozszerzona o kolejne kody PKD, m.in:

 • 46.42.Z – sprzeda偶 hurtowa odzie偶y i obuwia;
 • 47.72.Z – sprzeda偶 detaliczna obuwia i wyrob贸w sk贸rzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 • 85.59.A – nauka j臋zyk贸w obcych;
 • 93.12.Z – dzia艂alno艣膰 klub贸w sportowych;
 • 96.01.Z – pranie i czyszczenie wyrob贸w w艂贸kienniczych i futrzarskich.

Kto i gdzie mo偶e z艂o偶y膰 wniosek o wsparcie z Tarczy Finansowej PFR 2.0?

Wsparcie finansowe w ramach Tarczy Finansowej 2.0 realizowane jest za po艣rednictwem system贸w bankowo艣ci elektronicznej. Projekt wspiera 17 najwi臋kszych bank贸w komercyjnych oraz wi臋kszo艣膰 bank贸w sp贸艂dzielczych. Poni偶ej znajdziesz list臋 bank贸w obs艂uguj膮cych wnioski Beneficjent贸w programu PFR – Tarcza Finansowa 2.0:

Wniosek o 艣rodki finansowe z Tarczy 2.0 powinien zosta膰 z艂o偶ony przez osob臋 posiadaj膮c膮 umocowanie do reprezentowania wnioskodawcy (beneficjenta). W momencie sk艂adania wniosku konieczne jest do艂膮czenie w formie elektronicznej potwierdzenia do reprezentacji podmiotu. Gdy reprezentacja wynika z CEIDG lub KRS nale偶y za艂膮czy膰 wygenerowany z tych rejestr贸w aktualny plik. W sytuacji, gdy wniosek sk艂adany jest przez pe艂nomocnika, w贸wczas do艂膮czane pe艂nomocnictwo musi by膰 opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym nale偶膮cym do pe艂nomocnika/ pe艂nomocnik贸w wyszczeg贸lnionych w KRS/ CEIDG.

Jak z艂o偶y膰 wniosek do Tarczy Finansowej 2.0 za po艣rednictwem pe艂nomocnika?

W sytuacji, gdy z艂o偶enie wniosku o subwencj臋 wymaga z艂o偶enia pe艂nomocnictwa, nale偶y wykorzysta膰 podpis kwalifikowany. Wy艂膮cznie pe艂nomocnictwa opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym b臋d膮 akceptowane przez PFR.

Co wa偶ne, wszystkie osoby upowa偶nione do reprezentacji wnioskodawcy (beneficjenta), kt贸rych dane ujawnione s膮 w odpisie z KRS lub z CEIDG (dostarczonych przez wnioskodawc臋) musz膮 podpisa膰 pe艂nomocnictwo w formacie PDF (podpis PAdES) za po艣rednictwem elektronicznego podpisu kwalifikowanego np. SimplySign. Inne formaty podpisu poza PAdES (podpis elektroniczny umieszczony w dokumencie PDF) nie b臋d膮 akceptowane.

Tak samo inne formy przes艂anych dokument贸w, takie jak skany, wydruki czy podpisy w XAdES/ CAdES nie b臋d膮 uznawane za z艂o偶one prawid艂owo. Sprawd藕 jak wykona膰 podpis w formacie PAdES na dokumencie PDF.

Przyk艂ad wizualizacji podpisu z艂o偶onego w formacie PAdES w dokumencie PDF.

Jak wygl膮da proces wype艂nienia pe艂nomocnictwa dla wniosku do Tarczy Finansowej 2.0 krok po kroku?

 • Pobierz dokument pe艂nomocnictwa;
 • Zainstaluj darmowe oprogramowanie Adobe Acrobat Reader DC (je偶eli je posiadasz, pomi艅 krok 2);
 • 聽Otw贸rz pobrany plik pe艂nomocnictwa i wype艂nij wszystkie wymagane pola;
 • Zapisz dokument w formacie pliku PDF;
 • Podpisz elektronicznie lub przeka偶 do podpisu kwalifikowanym podpisem elektronicznym wype艂niony dokument pe艂nomocnictwa 鈥 sprawd藕, jak podpisa膰 dokument PDF certyfikatem kwalifikowanym. (Sprawd藕 akapit: Kto mo偶e z艂o偶y膰 wniosek o wsparcie z Tarczy Finansowej PFR 2.0)
 • Przygotuj odpis z KRS lub wydruk z CEIDG, w zale偶no艣ci od formy prowadzonej dzia艂alno艣ci, potwierdzaj膮cy umocowanie osoby udzielaj膮cej pe艂nomocnictwa do dzia艂ania w imieniu beneficjenta;
 • 聽Podczas sk艂adania wniosku do艂膮cz pe艂nomocnictwo oraz odpis z KRS lub wydruk z CEIDG.

W Pe艂nomocnictwie zawarto przestrze艅 na wizualizacj臋 podpisu elektronicznego (strona 2 z 2). Sprawd藕, jak zwizualizowa膰 podpis prywatny lub firmowy w dokumencie PDF z wykorzystaniem certyfikatu kwalifikowanego SimplySign:

Jakie s膮 terminy dla sk艂adania wniosk贸w do Tarczy Finansowej 2.0?

15 stycznia rozpocz膮艂 si臋 nab贸r wniosk贸w o udzielenie wsparcia w ramach II Tarczy Finansowej PFR 2.0. Sk艂adnie wniosk贸w trwa do 28 lutego 2021 r. Je偶eli kryteria kwalifikacji pozwalaj膮 Ci z艂o偶y膰 wniosek przez pe艂nomocnika, kt贸ry nie posiada kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego 鈥 sprawd藕 jak szybko uzyska膰 mobilny e-podpis dla biznesu SimplySign.

Sprawd藕 tak偶e pozosta艂e informacje o podpisie kwalifikowanym SimplySign dost臋pnym w home.pl:

home.pl wspiera rozw贸j firm w Internecie

home.pl jest najwi臋kszym w Polsce dostawc膮 us艂ug internetowych dla klient贸w biznesowych i indywidualnych. Jako cz艂onek globalnej grupy United Internet firma jest liderem bran偶y r贸wnie偶 w Europie.

#wspieramyrozw贸jfirm