Wpisz poszukiwane słowo i wciśnij Enter.

Jak podpisać e-formularz podpisem elektronicznym zgłaszając nowy podmiot do e-KRS?

Jak podpisać e-formularz podpisem elektronicznym zgłaszając nowy podmiot do e-KRS?

Z początkiem lipca wchodzą w życie znowelizowane przepisy ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 112 ze zm.). Jest to szczególnie ważna informacja dla podmiotów planujących rejestrację w eKRS, ponieważ od teraz wszystkie nowe wnioski do rejestru przedsiębiorców można składać wyłącznie elektronicznie. Jaki podpis elektroniczny jest wymagany od przedsiębiorcy do podpisania wniosku do e-KRS? Jak elektronicznie podpisać i złożyć formularz poprzez UCPE do e-KRS?

Jaki podpis elektroniczny użyć do złożenia formularza do e-KRS w Portalu Rejestrów Sądowych?

Zgodnie z przepisami prawa, aby składany wniosek elektroniczny został przyjęty do rozpatrzenia przez eKRS, należy go podpisać jedną z trzech form podpisu elektronicznego powiązanego z wnioskodawcą:

 • Kwalifikowanego podpisu elektronicznego, np. SimplySign;
 • Podpisu Zaufanego opartego o Profil Zaufany;
 • Podpisu Osobistego opartego o e-Dowód.

Jeżeli interesuje Cię szczegółowe porównanie możliwości podpisu kwalifikowanego, Profilu Zaufanego i ePodpsiu opartego o dowód osobisty – sprawdź jakie są różnice między dostępnymi w Polsce podpisami elektronicznymi:

Jak podpisać podpisem kwalifikowanym elektroniczny formularz do e-KRS w Portalu Rejestrów Sądowych?

Poniższa instrukcja opisuje sposób prawidłowego podpisania formularza w aplikacji webowej e-KRS udostępnionej w Portalu Rejestrów Sądowych. Wypełnienie wniosku i podpisanie go jednym z trzech rodzajów podpisu elektronicznego, w tym podpisem kwalifikowanym, jest wymagane w celu prawidłowego złożenia wniosku do eKRS.

Aby podpisać wniosek do eKRS podpisem kwalifikowanym, np. SimplySign zainstaluj w przeglądarce bezpłatną wtyczkę:

dodatkowo zainstaluj na swoim komputerze oprogramowanie:

oraz jeżeli komputer nie ma zainstalowanego środowiska Java, pobierze je i zainstaluj w celu prawidłowego złożenia e-podpisu.

Jak złożyć podpis kwalifikowany pod wnioskiem elektronicznym do eKRS?

Aby podpisać wniosek do eKRS za pomocą podpisu kwalifikowanego, np. SimplySign:

 • Zaloguj się do Portalu Rejestrów Sądowych i przejdź do zakładki podpisywania wniosku w aplikacji e-formularze KRS;
Podpisywanie wniosku podpisem kwalifikowanym w e-KRS
Źródło: biznes.gov.pl
 • Nastąpi przekierowanie na stronę Usługi Centralnego Podpisu Elektronicznego (UCPE);
Wybór metody podpisu e-KRS - podpis kwalifikowany
Źródło: biznes.gov.pl
 • W celu podpisania wniosku podpisem kwalifikowanym, z prawej listy metod podpisu wybierz: podpis kwalifikowany.
 • Nastąpi proces ładowania apletu podpisu kwalifikowanego;
ładowanie apletu KIR
Źródło: biznes.gov.pl
 • Zaloguj się do SimplySign Desktop, wpisując kod OTP z aplikacji mobilnej SimplySign w celu podłączenia kart wirtualnych do komputera;
Wpisywanie kodu OTP do aplikacji SimplySign Desktop
 • Po załadowaniu się apletu podpisu elektronicznego sprawdź, czy dane we wniosku zgadzają się z treścią dokumentu, a następnie wybierz kwalifikowany certyfikat podpisu z listy i kliknij Podpisz.
Sprawdzanie wniosku elektronicznego w eKRS
Źródło: biznes.gov.pl
 • Wprowadź 6-cyfrowy kod PIN przypisany do wskazanego certyfikatu kwalifikowanego, a następnie kliknij Akceptuj.
wpisywanie kodu PIN do podpisu kwalifikowanego
Źródło: biznes.gov.pl
 • Po wprowadzeniu poprawnego numeru PIN nastąpi elektroniczne podpisanie wniosku. Potwierdź zakończenie procesu klikając w Zakończ.
Zakończenie procesu podpisu kwalifikowanego
Źródło: biznes.gov.pl
 • System UCPE automatycznie przeniesie Cię z powrotem do aplikacji e-formularza eKRS. Na liście powinny zostać wyświetlone informacje o osobie podpisującej oraz zielony status: Podpisano.
zakończenie podpisania wniosku do eKRS
Źródło: biznes.gov.pl

Sprawdź także: