Wpisz poszukiwane słowo i wciśnij Enter.

Jak działają kody PIN i PUK w podpisie elektronicznym?

Jak działają kody PIN i PUK w podpisie elektronicznym?

Podpis kwalifikowany SimplySign posiada kilka rodzajów kodów, z których użytkownicy e-podpisu korzystają na co dzień podpisując dokumenty elektroniczne. W zależności od sytuacji użytkownik musi skorzystać z danego rozwiązania i najczęściej jest to tzw. PIN i PUK, który znasz np. z konfiguracji kart SIM.

W e-podpisach pojawia się dodatkowo kod OTP, który służy do resetu PIN w przypadku zgubienia lub zmiany. Sprawdź, jak zwiększyć dodatkowo bezpieczeństwo swojego podpisu i jak postąpić w przypadku blokady po nieprawidłowym podaniu kodu PUK.

Czym jest kod OTP SimplySign (TOKEN Certum)?

Kod OTP, inaczej Token Certum to 6-cyfrowy kod, który znajduje się w Twojej aplikacji mobilnej SimplySign. Nowy kod OTP generowany jest co 30 sekund i jest przypisany wyłącznie użytkownikowi e-podpisu, do którego należy certyfikat.

Jest to bardzo bezpieczne i wygodne rozwiązanie – możliwość przechwycenia takiego kodu jest nie tylko praktycznie niemożliwa i nawet w sytuacji, gdy ktoś go zobaczy – będzie miał relatywnie mało czasu na wykorzystanie podpisu (przestępca musiałby również posiadać dostęp do Twojej aplikacji).

Kod OTP SimplySign
Kod OTP (Token Certum) znajdziesz w aplikacji mobilnej SimplySign

Z kodu OTP skorzystasz za każdym razem, gdy będziesz logować się do usług Certum np. do programu SimplySign Desktop czy webowego panelu zarządzania kartami SimplySign.

Wpisywanie kodu OTP SimplySign
Wpisanie kodu OTP ( Token Certum) podczas składania podpisu elektronicznego w Adobe Acrobat Reader DC

Jeżeli występują problemy z kodem OTP i nie możesz zalogować się do programu SimplySign Desktop, najprawdopodobniej Twoje urządzenie mobilne ma źle skonfigurowany czas. W takim przypadku zalecane jest synchronizowane czasu smartfonu z internetem lub czasem operatora sieci. Synchronizacji dokonasz poprzez kliknięcie w: Tutaj, pod paskiem postępu wygasania Tokenu.

Synchronizacja czasu SimplySign
Synchronizacja czasu urządzenia mobilnego może pomóc rozwiązać problem niedziałającego kodu OTP.

Czym jest kod PIN w e-podpisie SimplySign?

Kod PIN do podpisu kwalifikowanego SimplySign to najważniejsze narzędzie autoryzujące, dzięki któremu złożysz podpis elektroniczny. Składa się z 6 cyfr nadawanych w procesie wydawania certyfikatu kwalifikowanego i znany jest wyłącznie Tobie.

W przeciwieństwie do kodu OTP jest on stały (dopóki go nie zmienisz – o tym niżej). Kodu PIN użyjesz bezpośrednio przed podpisaniem elektronicznego dokumentu, np. w programie ProCertum SmartSign lub Adobe Acrobat Reader DC.

Wpisywanie kodu PIN do certyfikatu kwalifikowanego SimplySign.
Wpisywanie kodu PIN do certyfikatu kwalifikowanego SimplySign.

Czym jest kod PUK SimplySign?

Kod PUK do certyfikatu SimplySign to narzędzie awaryjne. Przydaje się, gdy zapomnisz kodu PIN i chcesz go zresetować lub 3-krotnie wpiszesz błędnie kod PIN. Kod PUK to ostateczne narzędzie do odzyskania dostępu do karty wirtualnej, a tym samym podpisu elektronicznego.  

Pamiętaj: Wpisując kod PUK, możesz pomylić się tylko 3 razy. Po trzeciej, nieudanej próbie wpisania kodu PUK, nieodwracalnie zablokujesz dostęp do swojego podpisu elektronicznego.

Jak zmienić kod PIN do podpisu SimplySign?

Aby zmienić swój PIN na nowy za pomocą bieżącego kodu:

  1. Zaloguj się do menedżera kart wirtualnych SimplySign. Użyj swój adres email przypisany do usługi SimplySign ora kod OTP (Token Certum) z aplikacji mobilnej SimplySign.
Logowanie do menedżera kart wirtualnych SimplySign
Logowanie do menedżera kart wirtualnych SimplySign
  • W sekcji: Moje karty wirtualne, podkartą, na której znajduje się certyfikat, do którego chcesz zmienić kod PIN, w liście rozwijanej: Menu karty wybierz: Zmień numer PIN
Zmiana numeru PIN dla podpisu elektronicznego SimplySign
Zmiana numeru PIN dla podpisu elektronicznego SimplySign
  • Podaj aktualny numer PIN, a następnie 2-krotnie wpisz nowy kod PIN i kliknij: Zapisz
Zmiana numeru PIN dla podpisu elektronicznego SimplySign
Zmiana numeru PIN dla podpisu elektronicznego SimplySign

Jak zresetować kod PIN do podpisu SimplySign za pomocą kodu PUK?

Aby zresetować kod PIN za pomocą kodu PUK:

  1. Zaloguj się do menedżera kart wirtualnych SimplySign. Użyj swojego adresu email, który przypisany jest do usługi SimplySign oraz kodu OTP (Token Certum) z aplikacji mobilnej SimplySign.
Logowanie do menedżera kart wirtualnych SimplySign
Logowanie do menedżera kart wirtualnych SimplySign
  • W sekcji: Moje karty wirtualne, podkartą, na której znajduje się certyfikat, do którego chcesz zresetować kod PIN, w liście rozwijanej: Menu karty wybierz: Zresetuj numer PIN
Widok na karty wirtualne SimplySign
Widok na karty wirtualne SimplySign
  • Podaj aktualny numer PUK, a następnie 2-krotnie wpisz nowy kod PIN i kliknij: Zapisz
Reset kodu PIN do podpisu elektronicznego SimplySign
Reset kodu PIN do podpisu elektronicznego SimplySign

Jak zmienić PUK za pomocą bieżącego kodu?

Aby zmienić kod PUK SimplySign za pomocą bieżącego kodu PUK:

  1. Zaloguj się do menedżera kart wirtualnych SimplySign. Użyj swojego adresu email, który przypisany jest do usługi SimplySign oraz kodu OTP (Token Certum) z aplikacji mobilnej SimplySign.
Logowanie do menedżera kart wirtualnych SimplySign
Logowanie do menedżera kart wirtualnych SimplySign
  • W sekcji: Moje karty wirtualne, pod kartą, na której znajduje się certyfikat, do którego chcesz zresetować kod PIN, w liście rozwijanej: Menu karty wybierz: Zmień numer PUK
Widok na karty wirtualne SimplySign
Widok na karty wirtualne SimplySign
  • Podaj aktualny numer PUK, a następnie 2-krotnie wpisz nowy kod PIN i kliknij: Zapisz
Zmiana numeru PUK dla podpisu elektronicznego SimplySign
Zmiana numeru PUK dla podpisu elektronicznego SimplySign

Jak odblokować kod PUK do certyfikatu kwalifikowanego SimplySign?

Niestety w sytuacji, gdy 3-krotnie wpiszesz błędny kod PIN i PUK, Twoja karta zostanie bezpowrotnie zablokowana. Jedyną możliwością odzyskania elektronicznego podpisu jest ponowny zakup i przejście przez procedurę weryfikacji tożsamości. Dlatego pamiętaj, aby nie wpisać błędnego numeru PUK więcej niż 2 razy.

Gdzie kupić nowy certyfikat mobilny SimplySign?

Podpis mobilny SimplySign dostępny jest m.in. w home.pl:

Sprawdź także: