Wpisz poszukiwane słowo i wciśnij Enter.

Podpis elektroniczny w szkole i podpisywanie dziennika elektronicznego – jakie są korzyści?

Podpis elektroniczny w szkole i podpisywanie dziennika elektronicznego – jakie są korzyści?

Dzienniki elektroniczne stały się popularną metodą odnotowywania obecności i ocen uczniów podczas okresu pandemii, a także po tym okresie. Na stałe wpisały się już w system edukacji. Kiedy zbliża się termin archiwizacji dzienników elektronicznych, prowadzonych w roku szkolnym, wówczas pojawia się potrzeba archiwizacji danych z aplikacji Librus Synergia. Jak wyeksportować taki dziennik elektroniczny i podpisać plik .xml podpisem kwalifikowanym?

Skąd wziąć podpis kwalifikowany dla dyrektora szkoły?

Podpis kwalifikowany dla dyrektora szkoły służy m.in. do podpisywania dzienników elektronicznych, jeżeli taka forma ewidencji pracy uczniów została wprowadzona w jednostce edukacyjnej. Co najważniejsze, podpis elektroniczny pomaga również załatwiać wiele spraw związanych z administrowaniem szkołą, takich jak kontakt z urzędami administracji publicznej, podpisywanie umów, czy wewnętrznych regulaminów i dokumentów.

Sprawdź, jak wydać podpis elektroniczny dla dyrektora szkoły:

Jak działa dziennik elektroniczny LIBRUS Synergia?

LIBRUS Synergia to dedykowane oprogramowanie dla szkół umożliwiające wyeksportowanie dzienników do pliku .XML. Plik o rozszerzeniu .XML można z powodzeniem otworzyć za pomocą popularnego arkusza kalkulacyjnego Excel, wchodzącego w skład pakietu Microsoft 365. Dzięki temu możliwe jest sprawdzenie i ewentualna korekta wyeksportowanych danych.

Jak wyeksportować dane z dziennika elektronicznego LIBRUS Synergia?

Aby wyeksportować dane z dziennika elektronicznego do pliku .XML :

  1. Otwórz oprogramowanie LIBRUS Synergia
  2. W górnej belce narzędzi wybierz: Dziennik, a następnie: Edycja danych za rok 2020/2021
  3. Następnie w górnej belce narzędzi wybierz: Narzędzia i kliknij: Eksporty.
  4. Wybierz, który z prowadzonych dzienników chcesz wyeksportować do pliku .XML, a następnie kliknij: Eksportuj.
  5. W nowym oknie wybierz odpowiednie parametry eksportowanych danych i kliknij: Generuj.
  6. Poczekaj aż system wygeneruje eksport danych z dziennika. Informację o ukończonym eksporcie wraz z linkiem do pobrania otrzymasz mailem. Link jest ważny 10 dni.

Jak podpisać plik .XML wygenerowany z dziennika elektronicznego?

Po eksporcie danych uczniów z dziennika elektronicznego, plik .XML należy opatrzyć podpisem kwalifikowanym należącym do dyrektora szkoły. Sprawdź poradnik, jak podpisać dziennik elektroniczny za pomocą podpisu kwalifikowanego SimplySign.

Co zrobić z wygenerowanym i podpisanym plikiem z dziennika elektronicznego?

Wyeksportowane i podpisane dane z dziennika elektronicznego należy zarchiwizować na zewnętrznym nośniku danych, np. zewnętrzny dysk twardy, pendrive, płyta CD/DVD oraz przechowywać w analogiczny sposób jak dzienniki papierowe. Pamiętaj, że obowiązek archiwizacji dzienników elektronicznych upływa już 10 września 2021.

Sprawdź także: