Wpisz poszukiwane słowo i wciśnij Enter.

Zbliża się termin archiwizacji szkolnych dzienników elektronicznych

Zbliża się termin archiwizacji szkolnych dzienników elektronicznych

Dzienniki elektroniczne stały się popularną metodą odnotowywania obecności i ocen uczniów podczas okresu pandemii. 10 września 2021 mija termin archiwizacji dzienników elektronicznych prowadzonych w roku szkolnym 2020/2021. Jak wyeksportować dziennik elektroniczny z Librus Synergia? Jak podpisać wyeksportowany plik .xml z dziennika elektronicznego podpisem kwalifikowanym?

Skąd wziąć podpis kwalifikowany dla dyrektora szkoły?

Podpis kwalifikowany dla dyrektora szkoły służy m.in. do podpisywania dzienników elektronicznych, jeżeli taka forma ewidencji pracy uczniów została wprowadzona w jednostce edukacyjnej. Co najważniejsze, podpis elektroniczny pomaga również załatwiać wiele spraw związanych z administrowaniem szkołą, takich jak kontakt z urzędami administracji publicznej, podpisywanie umów, czy wewnętrznych regulaminów i dokumentów.

Sprawdź, jak wydać podpis elektroniczny dla dyrektora szkoły:

Jak działa dziennik elektroniczny LIBRUS Synergia?

LIBRUS Synergia to dedykowane oprogramowanie dla szkół umożliwiające wyeksportowanie dzienników do pliku .XML. Plik o rozszerzeniu .XML można z powodzeniem otworzyć za pomocą popularnego arkusza kalkulacyjnego Excel, wchodzącego w skład pakietu Microsoft 365. Dzięki temu możliwe jest sprawdzenie i ewentualna korekta wyeksportowanych danych.

Jak wyeksportować dane z dziennika elektronicznego LIBRUS Synergia?

Aby wyeksportować dane z dziennika elektronicznego do pliku .XML :

  1. Otwórz oprogramowanie LIBRUS Synergia
  2. W górnej belce narzędzi wybierz: Dziennik, a następnie: Edycja danych za rok 2020/2021
  3. Następnie w górnej belce narzędzi wybierz: Narzędzia i kliknij: Eksporty.
  4. Wybierz, który z prowadzonych dzienników chcesz wyeksportować do pliku .XML, a następnie kliknij: Eksportuj.
  5. W nowym oknie wybierz odpowiednie parametry eksportowanych danych i kliknij: Generuj.
  6. Poczekaj aż system wygeneruje eksport danych z dziennika. Informację o ukończonym eksporcie wraz z linkiem do pobrania otrzymasz mailem. Link jest ważny 10 dni.

Jak podpisać plik .XML wygenerowany z dziennika elektronicznego?

Po eksporcie danych uczniów z dziennika elektronicznego, plik .XML należy opatrzyć podpisem kwalifikowanym należącym do dyrektora szkoły. Sprawdź poradnik, jak podpisać dziennik elektroniczny za pomocą podpisu kwalifikowanego SimplySign.

Co zrobić z wygenerowanym i podpisanym plikiem z dziennika elektronicznego?

Wyeksportowane i podpisane dane z dziennika elektronicznego należy zarchiwizować na zewnętrznym nośniku danych, np. zewnętrzny dysk twardy, pendrive, płyta CD/DVD oraz przechowywać w analogiczny sposób jak dzienniki papierowe. Pamiętaj, że obowiązek archiwizacji dzienników elektronicznych upływa już 10 września 2021.

Sprawdź także: