Wpisz poszukiwane słowo i wciśnij Enter.

Podpis elektroniczny dla inwestora – czym podpisywać elektroniczne dokumenty budowlane?

Podpis elektroniczny dla inwestora – czym podpisywać elektroniczne dokumenty budowlane?

Cyfryzacja kontaktu z administracją publiczną staje się udogodnieniem dla kolejnych gałęzi gospodarki. Dla sektora budowlanego, w którym dokumenty, konspekty, pozwolenia i projekty stanowią integralną część codziennej pracy został przygotowany specjalny portal e-budownictwo.gunb.gov.pl. Dzięki niemu stosy papierowych pism i wniosków kierowane do administracji architektoniczno-budowlanej zostały zastąpione cyfrowym obiegiem dokumentów z podpisem elektronicznym.

Cyfrowe rozwiązanie do kontaktu z administracją publiczną dla inżynierów, inwestorów czy architektów wymaga posługiwania się podpisem elektronicznym w celu uwierzytelnienia składanych dokumentów. Jednym z wyszczególnionych na platformie rozwiązań jest certyfikat kwalifikowany. Jak wydać podpis kwalifikowany aby przesyłać dokumenty na rządowej platformie do składania wniosków w procesie budowlanym?

Jaki podpis elektroniczny jest wymagany do złożenia podpisu pod dokumentami budowlanymi?

Za pośrednictwem serwisu internetowego dla budownictwa (e-budownictwo.gunb.gov.pl), który został uruchomiony z początkiem sierpnia 2020, inżynierzy i inwestorzy podczas załatwiania formalności mogą przesyłać elektroniczne wnioski wraz załącznikami. Ostatnia aktualizacja bazy dostępnych wniosków z początku lipca 2021 poszerzyła zakres możliwości platformy o bardziej skomplikowane procedury administracyjne.

Składana elektronicznie dokumentacja, oprócz niezbędnych formularzy i załączników, powinna zostać podpisana przez wnioskodawcę podpisem elektronicznym, tj.:

  • podpisem kwalifikowanym w oparciu o certyfikat kwalifikowany, np. SimplySign;
  • podpisem zaufanym w oparciu o Profil Zaufany;
  • podpisem osobistym opartym o dowód osobisty z warstwą elektroniczną.

Sprawdź porównanie cyfrowych narzędzi do składania podpisu elektronicznego (podpis kwalifikowany, ePUAP, eID).

Interfejs rządowej aplikacji do składania wniosków w procesie budowlanym
Interfejs rządowej aplikacji internetowej do składania wniosków elektronicznych w procesie budowlanym. Źródło: gov.pl

Jakie dokumenty budowlane można podpisać i składać elektronicznie?

Za pośrednictwem rządowej platformy do składania wniosków w procesie budowlanym można złożyć następujące dokumenty:

Wnioski elektroniczne dostępne od 01 lutego 2021:

Wnioski elektroniczne wprowadzone aktualizacją portalu e-budownictwa od 1 lipca 2021:

Kto może podpisać wniosek elektroniczny składany za pośrednictwem portalu e-budownictwa?

Najczęściej elektroniczne dokumenty budowlane są składane do powiatowych i centralnych organów administracji architektonicznej przez inwestorów planujących lub realizujących nowe inwestycje. Za pośrednictwem portalu mogą być również składane wnioski w sprawach właścicielskich przez właścicieli nieruchomości lub zgłaszanych przez zarządców obiektu budowlanego.

W sytuacji, gdy składany wniosek dotyczy sprawy związanej z kilkoma podmiotami inwestorskimi, wówczas każdy przedstawiciel inwestora musi złożyć podpis elektroniczny bezpośrednio lub za pośrednictwem pełnomocnika. W przypadku korzystania z pełnomocnika, do składanego elektronicznie wniosku należy dołączyć dokument pełnomocnictwa podpisany przez inwestora podpisem elektronicznym.

Jaki rodzaj podpisu kwalifikowany jest najlepszy dla inwestora budowlanego, architekta lub inżyniera?

Podpis kwalifikowany dla inwestora budowalnego, architekta (13 tysięcy osób w Polsce) lub inżyniera budownictwa (101 tysięcy osób posiadających uprawnienia) może zostać wydany w dwóch wariantach:

  • Certyfikat kwalifikowany (osobisty) – jest to certyfikat kwalifikowany wydawany na podstawie danych wnioskodawcy jako osoby fizycznej. W certyfikacie znajdą się takie informacje, jak imię, nazwisko oraz numer PESEL. W podpisie złożonym za pośrednictwem kwalifikowanego certyfikatu osobistego nie będzie zawartych informacji o firmie lub wykonywanym zawodzie, np. tytule inżyniera budownictwa. Jednakże jest to podpis uniwersalny, ponieważ użyjesz zarówno do celów zawodowych jak i prywatnych.
  • Certyfikat kwalifikowany biznesowy (z dodatkowymi danymi) – ten certyfikat dedykowany jest do celów zawodowych. Podpis elektroniczny oprócz danych osoby fizycznej zawiera dodatkowe informacje: wykonywany zawód, biznesowy adres email, dział organizacyjny firmy, numer REGON czy nazwę pracowni inżynierskiej lub biura architektonicznego. Dodatkowe informacje o firmie pozwalają na natychmiastowe powiązanie dokumentu z przedsiębiorstwem, a dodatkowo świadczą o wysokim profesjonalizmie osoby podpisującej dokument elektroniczny.  
Graficzny element w podpisie elektronicznym SimplySign - wizualizacja podpisu kwalifikowanego
Wizualizacja podpisu elektronicznego na dokumencie PDF. Certyfikat kwalifikowany może zawierać wyłącznie dane osoby fizycznej (dane właściciela certyfikatu) jak i być rozszerzony o dane związane z firmą / jednostką organizacyjną, w której jest zatrudniony.

Jak uzyskać podpis elektroniczny jako inżynier budowlany?

Uzyskanie podpisu elektronicznego jest stosunkowo proste. Proces składa się z 3 kroków, dzięki którym szybko i sprawnie uzyskasz certyfikat kwalifikowany dla inżyniera budowalnego, architekta lub przedstawiciela podmiotu inwestorskiego.

Krok 1 – wybór certyfikatu kwalifikowanego (podpisu elektronicznego)

Początek procesu to wybór właściwości certyfikatu, który ma zostać wydany. Wejdź na stronę podpisu kwalifikowanego SimplySign, a następnie wybierz:

Elektroniczny podpis kwalifikowany dla architekta, inżyniera budowlanego, inwestora, pełnomocnika i innych zawodów z branży budowlanej, inżynierskiej i architektonicznej

Krok 2 – wypełnienie wniosku o podpis elektroniczny

Po wybraniu i dokonaniu zakupu certyfikatu kwalifikowanego na Twoją skrzynkę pocztową zostanie wysłany email z kodem aktywacyjnym SimplySign oraz linkiem do formularza online. W formularzu wybierz czy certyfikat ma zawierać dane osoby fizycznej, czy zostać rozszerzony o dane powiązane z firmą, np. biurem architektonicznym. Następnie uzupełnij formularz swoimi danymi. Przejdź do podsumowania, wygeneruj i wydrukuj.

Krok 3 – weryfikacja tożsamości oraz dokumentów w celu wydania e-podpisu

Wydanie certyfikatu kwalifikowanego wymaga potwierdzenia tożsamości oraz jeżeli wybrałeś certyfikat biznesowy, dodatkowych dokumentów związanych z firmą. Umów usługę weryfikacji Twojego dokumentu tożsamości (dowodu osobistego lub paszportu) w Punkcie Potwierdzania Tożsamości, np. eSIGN*.

Na spotkanie w Punkcie Potwierdzania Tożsamości zabierz dodatkowe dokumenty potwierdzające możliwość wydania certyfikatu na dane firmowe oraz ważny dokument tożsamości, który wpisałeś we wniosku. Poproś Punkt Potwierdzania Tożsamości lub wyślij osobiście wszystkie dokumenty do Centrum Certyfikacji na adres: Certum, ul. Bajeczna 13, 71-838 Szczecin, a następnie poczekaj na wydanie certyfikatu.

Potwierdzenie aktywacji certyfikatu otrzymasz mailem. Od teraz wszelkie dokumenty budowlane, zarówno te składane poprzez portal e-budownictwa, jak i te w elektronicznym obiegu dokumentów firmowych możesz podpisywać e-podpisem. Sprawdź poradnik, jak podpisywać dokumenty elektroniczne certyfikatem kwalifikowanym w swoim biurze inżynierskim.

*Wybierając eSIGN jako Punkt Potwierdzenia Tożsamości, możesz skorzystać ze specjalnej zniżki dedykowanej klientom home.pl. Wystarczy, że zabierzesz na spotkanie fakturę zakupu SimplySign w home.pl, a weryfikację tożsamości otrzymasz w specjalnej, obniżonej cenie.

Jak wygląda szczegółowy proces wydania podpisu kwalifikowanego SimplySign? Sprawdź:

Jakie dokumenty są potrzebne do wydania podpisu elektronicznego z danymi biura inżynierskiego lub architektonicznego?

Certyfikat kwalifikowany można dodatkowo rozszerzyć o dane powiązane z reprezentowanym zawodem inżynierskim oraz informacje związane z firmą. Ten rodzaj certyfikatu stanowi odzwierciedlenie odręcznego podpisu osoby wykonującej zawód powiązany z sektorem budowalnym na dokumentach cyfrowych.  

Aby wydać certyfikat kwalifikowany dla inżyniera, architekta lub przedstawiciela inwestora potrzebne będą dodatkowe dokumenty, potwierdzające możliwość wydania certyfikatu kwalifikowanego z dodatkowymi danymi. Są to m.in.:

  • pełnomocnictwo – podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji biura,
  • kopia dokumentu określającego zasady reprezentacji,
  • potwierdzenie nadania numeru NIP reprezentowanego podmiotu,
  • zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON firmy.

Sprawdź także: